6._installationer_

Download Report

Transcript 6._installationer_

Installationer
Varmt vand
Program
8.30
9.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.45
13.15
13.45
14.30
14.45
15.15
16.00
Velkomst og introduktion
Varmeanlæg
Pause
Varmeanlæg
Varmefordelingsanlæg
Frokost
Varmefordelingsanlæg
Intelligent energistyring
Ventilationsanlæg
Pause
Ventilationsanlæg
Varmt vand
Slut for i dag
Indhold i dette indlæg
•
•
•
•
•
Typisk varmtvandsforbrug
Varmtvandsbeholdere
Varmtvandsvekslere
Urstyring på cirkulationsledninger
Rørisolering
Energiforbrug til opvarmning af varmt brugsvand
• Gennemsnitlig bruges der ca. 850 kWh pr. person til
opvarmning af varmt vand i boliger. Svarende til 3.400 kWh
for en familie på 4 personer
• Gennemsnitligt bruger husstanden ca. 40 kubikmeter koldt
og varmt vand pr. person pr. år
• Ca. 1/3 af vandet bliver varmet op til varmt vand
Andel af varmtvands forbrug
Kilde SBI, 2009:10 Varmt brugsvand
Energiforbrug til at opvarme varmt vand
Temperatur stigning
0C
Massefylde
Kg/m3
Varmefylde
kWh/m3 0 C
Forbrug
kWh/m3
30
995,7
1,16
34,9
40
992,3
1,15
46,4
50
988,0
1,15
57,9
60
983,2
1,14
69,4
• Eksempel vand skal varmes op fra 10 til 55 °C
• (45 x 990,2 x 1,15) / 1000 = 51,2 kWh/m3
Varmtvands temperatur
• Normalt skal temperaturen i veksler og beholder stilles til
55 °C for at undgå legionella bakterier
• Tjek evt. temperaturen ved en vandhane - her skal den
være ca. 50 °C
• Ofte er temperaturen indstillet for højt, hvilket kan give
dårlig afkøling på fjernvarmeanlæg om sommeren
Tjek om husstanden får hurtigt varmt vand
•
•
•
•
Normalt er det ok at vente 10 sekunder på det varme vand
Men mange skal vente meget længere
Spørg evt. om de skal vente længe på det varme vand
Eller tjek selv ved at åbne en hane længst væk fra
varmeinstallationen, tag tid
Overvej bedre placering
• Når beholder eller veksler udskiftes (eller hele
varmeanlægget), glemmes denne gode mulighed ofte
• Placering nærmere bad og køkken, minimerer varmetabet i
rør og giver hurtigere varmt vand
• Placer hvis muligt også beholder eller veksler tæt ved
fjernvarmestik/kedel/varmepumpe
Perfekt placering af vandvarmer
Bad
Teknik
Køkken
• Korte rørføringer, hurtigt varmt vand, mindre tab
Uhensigtsmæssig placering af vandvarmer
Bad
Teknik
Køkken
• Medfører ventetid på varmt vand
• Eller cirkulationsstreng med elforbrug og varmetab i rør
Montering af ur på cirkulationspumpe
• Nemt og billigt at montere uge-ur på en cirkulationsstreng
• Kan fx indstilles til at pumpen kun kører 3 timer hver
morgen og aften. Evt. flere timer i weekenden
Eksempel på besparelse med ur på cirkulationsstrengen
• Elforbrug til cirkulationspumpen
(20 W x 12 timer x 365 dage) / 1000 = Ca. 90 kWh/år
• Varmetab cirkulationsstreng
(0,2 W/m x 40 °C x 20 m x 12 timer x 365 dage)/ 1000 =
ca. 700 kWh/år
• Besparelse ca. 650 kr. pr. år ved fjernvarme
med halv driftstid
Varmtvandsveksler
• Fylder mindre end en beholder
• Varmer vandet op med det
samme, har kun meget lidt vand
stående i veksleren
• Nogle fjernvarmeværker
foreskriver, at der skal være
vekslere
• Fx 0,5 W/K x 8760 timer x (55 - 20 °C) /1000 = 153 kWh/år
• I brygges vil ca. halvdelen af varmen kunne udnyttes
Varmtvandsbeholder
• Har altid en vis mængde varmt vand
klar, fx 100 - 150 liter
• Fylder mere end veksleren
• Har typisk lidt større varmetab end
veksleren pga. den større overflade
• Nogle fjernvarmeværker foreskriver,
at der skal udskiftes til beholdere
• Fx 1,2 W/K x 8760 timer x (55 - 20 °C) /1000 = 368 kWh/år
• I brygges vil ca. halvdelen af varmen kunne udnyttes
Vælg en plus-installation
• Plus-installation er en optimeret beholder eller veksler
med bedre isolering og teknik
• Giver mindre varmetab og mulighed for et større tilskud
i henhold til standardværdikataloget
Tyndere varmtvandsrør
• Gamle varmtvandsrør i fx en kælder, kan rimeligt enkelt
udskiftes til tyndere rør som i nye huse.
• Betyder at der spildes meget mindre vand, hurtigere varmt
vand og dermed øget komfort
• Eksempel på vandspild pr. gang med 10 m rør (indvendig
diameter)
• Diameter 20 mm  3 liter eller diameter 10 mm  0,8 liter
Kortere ventetid og mindre vandspil med
tynde rør
Kilde: Energihåndbogen side 161
Isolering af varmtvandsrør
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Ny DS452
• Pr. 31. marts 2014 øges kravet til rørisoleringen med ca.
30 %
• Beregn evt. rørisolering på Rocktec
Monter vandbesparende udstyr
• Vandbesparende udstyr, fx sparebruser med et forbrug på
8 liter/minut. En almindelig bruser bruger ofte 15 liter/minut
• Perlator i vandhaner
• Meget billige tiltag med stor besparelse
Opgave
• Hvad er jeres egne erfaringer med varmtvandsbeholdere,
varmtvandsvekslere og løsninger så der kommer hurtigere
varmt vand?
Spørgsmål?