Hvad siger forskningen Temadag Ole Michael

Download Report

Transcript Hvad siger forskningen Temadag Ole Michael

HVAD SIGER FORSKNINGEN ?
ENERGIM ÅLING, ADFÆRD OG I NDEKLIM A
TEMADAG 24. APRIL 2015 I BOLIGSELSKABERNES HUS
OLE MICHAEL JENSEN AFDELINGEN FOR ENERGI OG MILJØ
Besparelsespotentialet stort !
5,0
4,5
15 PJ
4,0
3,5
9 PJ
3,0
PJ
2,5
4 PJ
2,0
1,5
Parcelhuse
Etageboliger
1,0
0,5
3 PJ
Stuehuse
0,0
-1930
Rækkehuse
19311950
19511960
19611972
Handel & service
19731978
19791998
6 PJ
Teknologiske fremskridt
Isolering
Energiruder
luftskiftekontrol
Brug af VE
3
Hvad er en energirenovering?
140
120
FØR
Bygningsel
100
kWh/m2
80
VE
EFTER
60
Varmt brugsvand
Ventilationstab
40
Varmetab klimaskærm
20
0
Målt forbrug
Ønsket forbrug Energiberegning
(BR08)
(EMO)
Projektering
4
Renovering i virkeligheden !
FØR
Under
Håndværkernes virkelighed
EFTER
Entreprenørens virkelighed
Arkitektens virkelighed
Beregnings-virkelighed
Bygningsreglementets virkelighed
Boligadministrationens virkelighed
Beboernes virkelighed
5
Renovering i virkeligheden !
FØR
Under
Håndværkernes virkelighed
EFTER
Entreprenørens virkelighed
Arkitektens virkelighed
Energiramme-virkelighed
Beregnings-virkelighed
Be08
Bygningsreglementets virkelighed
Boligadministrationens
virkelighed
Måler-virkelighed
kWh/m2
Beboernes virkelighed
6
Svært at forudsige energibesparelser?
140
120
Bygningsel
100
kWh/m2
80
Varmt brugsvand
60
Ventilationstab
40
20
19ºC
Varmetab klimaskærm
23ºC
Målt forbrug
0
7
Det har vi lært om
E n e r g i r e n o ve r i n g
l e ve r s o m r e g e l
op til målet
M e n k u n h vi s m a n
medregner
komfortforbedringer
og tager højde for
f e j l i n d j u s t e r i n g m v.
8
Forslag: Tjek før og efter !
Mål på
bygningen
før
r e n o ve r i n g
Mål på
bygningen
efter
r e n o ve r i n g
Simpelt målepram
•
•
•
•
Stuetemperatur
Luftskifte
Va r m t va n d
Bygnings-el
9
Det har vi lært om synliggørelse!
Synliggørelse
har et effekt
Over for de
bevidste/aktivve
Men effekten
er mindre end
ve n t e t , o g d e n
holder ikke i
længden
10
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN