Beboernes hverdagspraksis En afg rende parameter kgh 2013

Download Report

Transcript Beboernes hverdagspraksis En afg rende parameter kgh 2013

Beboernes hverdagspraksis: En
afgørende parameter
Konference om bæredygtighed i byggeriet
AAU-CPH, SBi, 28. januar 2013
Kirsten Gram-Hanssen,
Statens Byggeforskningsinstitut
Bæredygtig hverdagspraksis –
Fokus på energiforbrug
• Beboernes praksis er
mindst lige så vigtig som
effektiv teknologi og
lavenergibyggeri
• Hvordan kan vi blive bedre
til at forstå beboeres
hverdagspraksis ?
Ens huse – forskelligt forbrug
37
33
MWh pr. 100m2
29
25
21
17
13
9
5
1
0
10
20
30
40
50
Antal huse
1050
kWh
8500
6500
4500
2500
500
0
50
100
Antal husstande
150
Parcelhuses elforbrug
12000
8000
6000
4000
2000
0
50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
9000
Bruttoindkomst
De 5% laveste forbrug
Median
De 95% laveste forbrug
De 25% laveste forbrug
De 75% laveste forbrug
Baseret på registerdata for 50.000 husstande år 2000
8000
7000
Elforbrug (KWH)
Elforbrug (kWh)
10000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
Antal personer i husstanden
Husstandens elforbrug (KWH)
Elforbrug pr. person (KWH)
Forklaringer på forskellige elforbrug
• Antallet af apparater
• Brugen af apparater
• Men ikke energieffektive
apparater og belysning
Baseret på analyser af 500 ensartede boliger
Bæredygtig hverdagspraksis?
Vi bor i stadigt større
boliger med stadigt
flere apparater og
derfor falder
energiforbruget ikke
kWh/år
800
600
400
200
0
1980
'82
'84
'86
'88
'90
TV
Opvaskemaskiner
'92
'94
'96
'98
Køleskabe
Vaskemaskiner
'00
'02
'04
Frysere
Tørretumblere
1000 stk.
6.000
Er en fortsat øgningen
i materiel velstand
væsentlig for vores
sociale velfærd?
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1980
'85
TV
Dishwasher
Tumble dryer
'90
'95
Refrigerator
Microwave oven
'00
'05
'08
Freezer
Washing machine
Varmepumper som et eksempel:
Skift fra el-panel til varmepumpe
• I helårsbeboelser blev 20% af
den forventede besparelse
omsat til øget komfort
• I sommerhuse var der i
gennemsnit ingen besparelse
i elforbruget på grund af
vinteropvarmning
Om at forstå og at påvirke praksis
Knowhow og
vaner
Teknologi og
infrastruktur
Komfortpraksis
Engagement værdier
Viden og
regler
Afrunding og konklusion
Beboerne skal inddrages mere og bedre i bygge,
renoverings- og teknologiudviklings- processer:
• For at opnå reelle miljø- og energibesparelser
• For at få velfungerende boliger
• Et nyt forskningsprojekt: UserTEC
hvor vi vil arbejde med dette