9._ve-anlaeg_-_valg_af_vedvarende_energikilder_case

Download Report

Transcript 9._ve-anlaeg_-_valg_af_vedvarende_energikilder_case

VE-anlæg
Valg af vedvarende energikilder (case)
Her er vi
8.30
9.00
9.45
10.15
10.30
11.30
12.00
12.45
13.45
14.15
14.30
14.45
16.00
Introduktion
Solceller
Solceller (case og opgave)
Pause
Varmepumpe
Varmepumpe (case og opgave)
Frokost
Biobrændsel
Solvarme
Pause
Husstandsvindmøller
Valg af vedvarende energikilder (case)
Tak for i dag
Opgave 1
Familien Jørgensen består af 4 personer. De bor på et
nedlagt landbrug i 1 plan. De har fået renoveret den ene
staldbygning til at drive en Bed & Breakfast i
sommerhalvåret. Renoveringen blev lavet for ca. 5 år siden,
og i samme omgang blev stuehuset også renoveret. Både
stuehuset og den gamle staldbygning bliver i dag opvarmet
med et oliefyr.
Familien Jørgensen ønsker at få skiftet oliefyret, som er 25
år gammelt, til en ny opvarmningsform. Det eneste krav de
har er, at de ikke vil have et oliefyr igen.
Opgave 1 – spørgsmål 1
Hvilken opvarmningsform skal familien Jørgensen vælge?
Træpiller?
Varmepumpe?
Solvarme?
Solceller?
Kombination?
Opgave 1 – spørgsmål 2 - 3
Hvor stort er det reelle varmebehov inkl. det varme vand?
3.800 liter/år * 10 kWh/liter * 0,75 = 28.500 kWh/år
Hvor stor er familien Jørgensens årlige udgift med det
eksisterende oliefyr?
3.800 liter/år * 11,5 kr./liter + 1.000 kWh * 2,1 kr./kWh +
1.750 kr. = 47.550 kr./år
Opgave 1 – spørgsmål 4
Hvad er de årlige udgifter, hvis familien Jørgensen
investerer i et træpillefyr?
(((28.500 kWh/år / 0,90) / 4,9 kWh/kg) / 1.000 kg/ton) *
2.200 kr./ton + 300 kWh * 2,1 kr./kWh = 16.598 kr./år
Opgave 1 – spørgsmål 5
Familien Jørgensen overvejer forskellige
kombinationsløsninger. Enten vil de gerne have en
kombination med træpiller og solvarme, eller også vil de
have jordvarme kombineret med solceller.
Ved kombination med træpiller og solvarme, hvor stort et
solvarmeanlæg vil I da anbefale familien Jørgensen?
10 - 12 m2 ?
Opgave 1 – spørgsmål 6
Hvor mange kg træpiller kan de sparer om året, hvis de
samtidig får et solvarmeanlæg på 10 m2?
(10 m² * 520kWh/m²) / 4,9 kWh/kg / 0,90 = 1.179 kg
Opgave 1 – spørgsmål 7
Hvad bliver den årlige udgift for familien Jørgensen ved
kombinationen af træpiller og solvarme?
16.598 kr./år – (1.179 kg / 1.000 kg/ton) * 2.200 kr./ton +
(35 kWh/m² * 10 m²) * 2,1 kr./kWh = 14.739 kr./år
Opgave 1 – spørgsmål 8
Den anden løsning er at få et jordvarmeanlæg. Hvad vil
familien Jørgensens udgifter være, hvis de konverterer til
jordvarme?
(0,97 * 28.500 kWh/år / 3,7) * 1,6 kr./kWh + (0,03 *
28.500 kWh/år * 1,6 kr./kWh) + 1.500 kr. = 14.823 kr./år
Opgave 1 – spørgsmål 9 - 10
Hvilket varmeanlæg er billigst i drift; jordvarme eller
træpillefyret (uden kombination med solvarme)?
Jordvarme
Hvor stort et solcelleanlæg vil I anbefale familien at
installere sammen med deres varmepumpe?
5 - 6 kW anlæg?
Spørgsmål?