PowerPoint-præsentation

Download Report

Transcript PowerPoint-præsentation

Norge
- Nordens reneste energiforsyning
Indledning
- CO2 neutral energi
- Højdeforskelle - ideelt til vandkraft
- Gensidig afhængighed mellem nordiske lande
Vandkraft
Energiforsyning
 99% af el-produktionen kommer fra vandkraft og kun
1% fra kul, gas og olie. (i DK 0,1%)
 Norges vandkraft udgør 7% af el-produktionen fra den
samlede vandkraft i verden
Forbrug
 Efter Island har Norge verdens største forbrug pr.
Indbygger
 Co2-udslip i 2008: 10,49 (DK 8,43)
Sammenligning med udvalgte lande
Antal kWh pr. Indb.
8000
7000
6000
5000
4000
Antal kWh pr. Indb.
3000
2000
1000
0
Rumænien
Spanien
Danmark
Sverige
Norge
Rangliste
Naturgeografisk problemstilling
 Hvilke konsekvenser er der forbundet med
energiproduktionen fra vandkraft?
 Når overflod  ressourcespild og spild af ”penge” i
form af vandet
 Virksomhederne holder så længe på det overskydende
vand at jorden oversvømmes når det lukkes ud.
Er vandkraft forsvarligt?
Fordele:
Ulemper:
• Lang levetid
• Investering i vandkraft er en
sikker investering
• Miljøvenligt – ingen co2 gasser
• Energien kan oplagres og
gemmes i modsætning til andre
vedvarende energikilder
• Billigt
• Forårsager oversvømmelser
 ødelægger økologien
• Konsekvenser for mennesker som bor
tæt på
• Dyr opsætning
Afslutning
 På trods af deres høje forbrug formår Norge at
retfærdiggøre deres forbrug ved hjælp af deres
produktion
 Så længe Norge kan benytte vand som er meget
miljøvenligt er forbruget forsvarligt.