G 11 - Viken Skog

download report

Transcript G 11 - Viken Skog

Skogkvelder 2015
Eiker Skogeierlag/Skogeierområde
i samarbeid med
Landbrukskontoret på Eiker
28. og 29. januar 2015.
Om Prosjekt Nabohjelp, Priser og Viken
på Eiker og Nytt fra Landbrukskontoret
Bilder og presentasjon: Anders Hals.
Prosjekt Nabohjelp
• Prosjekt Nabohjelp
Et gratis tilbud til alle skogeiere på Eiker.
Et samarbeidsprosjekt mellom Eiker Skogeierlag og
Landbrukskontoret på Eiker
v/skogbrukssjef Morten Garaas.
Prosjektperiode 2013 -2015 (foreløpig).
Finansiering:
200 000 kroner fra Landbruksdirektoratet.
200 000 kroner i lokale rente- og tilskuddsmidler.
Gode hjelpere
Karl H. Hals
tlf: 99 71 91 88
[email protected]
Jan H. Lunde
tlf. 32 75 71 87
Fredrik Braathen
tlf. 90 85 84 11
[email protected]
Knut Kvale
tlf: 99 70 29 89
[email protected]
Petter Hægstad
tlf. 95 72 41 62
[email protected]
Tar skogkulturoppdrag – flaterydding, planting, lauvrydding,
sprøyting m/traktortåkesprøyte og avstandsregulering.
Produktivt skogareal Eiker 350 000 dekar.
H.kl. II Eiker iht. til siste takst (2009):
73 000 dekar.
Anbefalt årlig hogst: 68 000 m3.
Årlig sluttavvirkning siste ti år: 64 000 m3.
Volum/dekar: 17 m3.
Skogkultur.
Nytt foryngelsesareal siste ti år: 3 300 dekar.
Plantebehov:: 330 000 stk. pr. år.
Årlig utplantet siste ti år: 170 000 stk.
Ungskogpleiebehov: 4 500 dekar pr. år.
Årlig utført ungskogpleie siste ti år i snitt:
3 000 dekar
.
Årlig utført ungskogpleie de siste tre årene:
4 000 dekar
Den letteste
sak
av verden
å hogge
tømmer…
Da er det verre
med etterarbeidene…
Bonitetskalkulator
Etter Bjørn Tveite 1976 og 1977
Tabellen angir tilvekst pr. år. HMA angir den brysthøydealder der en kan
forvente at middeltilveksten er størst, dvs. at bestandet ut fra masseprinsippet
er hogstmodent, eller har nådd hogstmodenhetsalder (HMA) .
BonitetTilvekst
Tilvekst ÅMT
G 26 m3/da
1,5
71
Bonitet
HMA
G 23
G 26
G20
G17
G 23
G 14
G20G 11
G17G 8
G6
G 14
1,2
1,51,0
1,20,7
0,5
1,00,4
0,70,2
0,1
0,5
75
6080
7087
95
80107
90124
143
100
G 11
0,4
G8
G6
Bonitet Tilvekst
Tilvekst ÅMT
F 26 m3/da
1,4
70
Bonitet
HMA
F 23
F 26
F 20
F 17
F 23
F 14
F 20
F 11
F8
F 17
F8
F 14
1,2
1,4
1,0
0,7
1,2
0,5
1,0
0,3
0,2
0,7
0,1
0,5
75
60
82
90
70
100
80
115
139
90
164
100
110
F 11
0,3
120
0,2
120
F8
0,2
140
0,1
140
F6
0,1
160
På flata til v. er
det hogd og
planta, og siden
har beitedyr tatt
for seg av gras og
tennung.
Tre år etter hogst er
fortsatt foryngelsen
fraværende på flata til
høyre.
Supplering? Sorry – her er det egentlig for seint!
Det en taper i
forsinket
etablering, tas
aldri igjen.
Ti år tapt i
starten, er ti år
forlenget
omløpstid,…
… og om få år kan det se sånn ut!
Velpleide granbestand kommer ikke av seg sjøl….
Det er sånn vi gjerne vil se det…
… men ulikt vekstforløp krever
ulike krav til oppfølging!
.
Et ca. 30 år gammelt furubestand, hvor det
aldri har vært regulert, og hvor det i dag står
min. 6-700 stammer pr. dekar.
Forsømte ungskogfelt
av furu får høy
oppkvisting og lita
krone.
Det betyr stor
ustabilitet ved
fristilling.
Lita krone betyr også
liten tilvekstmessig
reaksjonsevne.
To jevnaldrende nabobestand –
et ustelt og et stelt.
Regulering i yngre furubestand..
Det heter
Lauvskjerm
seg
at
bjørka er
granas
amme,…
…men «morsmelka»
kan av og til bli i
kraftigste laget.
Tett bjørkeskjerm over gran…
… må ut i tide!
Høstskudd
Flere topper et økende problem,...
… og problemet ser
ut til å øke med
økende bonitet.
Ryddesaga –
framtidsskogens
aller beste venn!