Klikk her for å lese mer om forskerlinja

download report

Transcript Klikk her for å lese mer om forskerlinja

Vg1:
I fremmedspråk går du sammen med resten av Vg1-klassene, i grupper med fransk, tysk, spansk eller kinesisk. Du får programfaget
teknologi og forskningslære på timeplanen, og fellesfagene geografi, naturfag og matematikk sees i nær sammenheng med dette
programfaget. I engelsk og norsk leses tekster med realfaglige emner, og elevene prøver seg på vitenskapelige artikler. Elever som
har tatt matematikk T på ungdomskolen får mulighet til å velge matematikk R1 allerede i Vg1.
Vg2:
I andre klasse får du programfagene kjemi, fysikk og matematikk R og kan i tillegg velge et valgfritt programfag.
Vg3:
I tredje klasse fortsetter du med kjemi og matematikk R. I tillegg kan du fortsette med fysikk eller velge et annet programfag som
biologi, geofag eller internasjonal engelsk. Skriftlige arbeider i realfagene blir også en del av vurderingsgrunnlaget i faget norsk.
Hvordan søker du?
Søk gjennom vigo.no og send e-post til Kristin Aargaard ([email protected]) når du vet at du har fått plass
på Elvebakken.
Du må gjerne også be om ekstraopplysninger på denne adressen. Og du kan ringe til henne på tlf 901 14 521 for å avklare ting du
måtte lure på om forskningslinja.
Et av fire laboratorier
Art Director: Julie Haugan og Julie Gaathaug. Illustratør: Katarina Cordas. Forside-illustrasjon: Daniel Romm.
Kjemiforsøk
elvebakken videregående skole
forskerlinje realfag
forskerlinje realfag
Bølgetanken
Kantina
Har du ekstra interesse for realfag? Har du som mål å studere medisin, bli ingeniør, veterinær eller lignende? Da kan du søke om å
komme i klasse 1STF – forskerlinje for realfag.
Denne klassen holder sammen i tre år. Elevene velger ikke programfag, men får en obligatorisk «pakke» av fag: kjemi, matematikk R,
teknologi og forskningslære, fysikk + et valgfritt programfag i Vg2 og Vg3. Denne klassen vil ofte holde til på realfagssenteret vårt
der vi har åtte spesialrom, 3D-printer og ikke minst en bølgetank på 2,5 x 7 meter.
Elvebakken videregående har allerede et tett samarbeid med marinteknologiske miljøer, og i faget teknologi og forskningslære får
elevene være med på oppdrag for næringslivet.
Forskning og vitenskapelige metoder trekkes inn i flest mulige fag, og eks- kursjoner og foredrag fra ressurspersoner utenfra vil bli
vanligere i denne klassen enn ellers. Tre år på forskerlinja gir deg en fagsammensetning som tilfredsstiller opptakskravene til alle
studier i Norge, og vil gi solid bakgrunn for videre studier innen alle realfag. Det legges opp til at alle elever får maksimalt antall
realfagspoeng.
Dersom du velger forskningslinja for realfag, vil du automatisk få faget teknologi og forskningslære i Vg1. De andre
programfagene kommer først det andre og tredje året.
FELLESFAG
Religion og etikk
Norsk
Naturfag
Engelsk
Fremmedspråk
Samfunnsfag
Geografi
Historie
Kroppsøvning
Matematikk T
Matematikk R
Teknologi og forskningslære
Kjemi
Fysikk
Valgfritt programfag
Sum programfag
Totalt omfang
Vg1
Vg2
4t
5t
5t
4t
3t
2t
4t
2t
5t
Vg3
3t
6t
4t
2t
2t
4t
2t
5t
5t
5t
5t
5t
20t
32t
5t
5t
5t
35t
5t
15t
30t
Totalt
3t
14t
5t
5t
8t
3t
2t
6t
6t
5t
10t
5t
10t
5t
10t
40t
97t
* Generell studiekompetanse krever 90 timer, så her er det 7 timer mer enn nødvendig.
Dersom høyt karaktersnitt er viktig for deg, kan du «velge bort» ett programfag i Vg3 og ha
bare 25 timer det siste året.