Informasjon om valg av programfag for Vg1

download report

Transcript Informasjon om valg av programfag for Vg1

FAGVALG VG2
2015 - 2016
Søkning og inntak til vg2
Fristen for å søke skoleplass er 1.mars
www.vigo.no
 Nye inntaksregler:

 Alle
fag i vg1 må være bestått
 Det kan gjøres unntak fra denne regelen, etter
særskilt søknad.
Hovedstruktur i studiespesialisering
Fellesfag
Programfag
Totalt
Vg1
30
0
30
Vg2
15
15
30
Vg3
15
15
30
Totalt
60
30
90
Fagene i vg1








Engelsk
Matematikk
Geografi
Samfunnsfag
Naturfag
Norsk
Kroppsøving
Fremmedspråk
Avsluttende fag med
standpunktkarakter i
vg1.
Mulighet for å bli
trukket ut til eksamen
Fellesfag Vg2 15 timer


Matematikk
Fremmedspråk



Norsk
Historie
Kroppsøving
Avsluttende fag med
standpunktkarakter i vg2.
Mulighet for å bli trukket ut til
eksamen
FAGVALG VG2:
Frist for valg : 19. februar
 Elevene skal velge 4 fag.

 Fellesfaget
i matematikk + 3 programfag
eller
 Et
programfag i matematikk + 3 andre
programfag
Programfagene er organisert
innen to ulike programområder

Realfag

Språk, samfunnsfag og økonomi
Realfag:
 Matematikk
 Matematikk for realfag (R- matte)
 Matematikk for samfunnsfag (S-matte)
 Biologi
 Fysikk
 Kjemi
 Geofag
 Informasjonsteknologi
 Matematikk X
Språk, samfunnsfag og økonomi
 Engelsk
 Internasjonal engelsk
 Samfunnsfaglig engelsk
 Engelskspråklig litteratur og kultur
 Fremmedspråk
 Fransk
 Spansk
 Tysk
 Kinesisk
 Reiseliv og språk
 Kommunikasjon og kultur
Språk, samfunnsfag
og økonomi
 Historie og filosofi
 Medie- og informasjonskunnskap
 Politikk, individ og samfunn
 Politikk og menneskerettigheter
 Samfunnsgeografi
 Sosialkunnskap
 Sosiologi og sosialantropologi på VG2
 Psykologi
Språk, samfunnsfag
og økonomi
 Rettslære
 Markedsføring og ledelse
 Næringslivsøkonomi
 Økonomistyring
 Økonomi og ledelse
 Samfunnsøkonomi
Fag fra andre
utdanningsprogram




Toppidrett (fotball og langrenn)
Utvidet toppidrett (fotball og langrenn)
Scenisk dans
Instrument, kor, samspill
Fremdrift valg av programfag:






Informasjon om fag: uke 48-50 i ulike fagtimer
Prøvevalg i uke 51: FRIST torsdag 18.desember
Prøvevalget danner grunnlag for Blokkskjema
Samtale med rådgiver i uke 4 – 8.
Endelig valg i blokkskjema: FRIST torsdag 19.
februar
Etter denne datoen vil det ikke lenger være
mulig å gå inn på nettstedet for å endre valget
ditt.
Forøvrig gjelder følgende regler :





Tilstrekkelig antall elever må melde seg for å få i
gang fag
Eventuelt omvalg i april/mai
Gjennomsnittskarakter avgjør ved eventuell
oversøking
Det blir opprettet ventelister
Bytte av fag må skje senest EN UKE FØR
høstferien
Fremgangsmåte prøvevalg:


Logg deg inn på www.blokkvalg.no.
Brukernavn og passord får du utdelt. Endre
passordet ditt til et passord du husker. Om
nødvendig må du også endre/legge til
opplysninger om epostadresse og
mobiltelefonnummer
Velg de 4 fagene du ønsker
Brukernavnet er bygd opp slik:

lha (Lillhammer) + 4 første bokstavene i
fornavnet + 2 første i etternavnet

Eks: Annlaug Skyttermoen = lhaannlsk
Åpningsbilde prøvevalg
Klikk her for å gå til
prøvevalget
Åpningsbilde prøvevalg
NB! Husk å endre passord, og eventuelt
endre/legge inn epostadresse og
mobiltelefonnummer før du går videre.
Klikk på min konto
Valg av fag i prøvevalget
Klikk på Velg-knappen
for å velge et fag.
Når du har valgt 4 fag
lagrer du valget ditt ved
å klikke på knappen for
Lagre valgene
Kvittering Prøvevalg
Fremgangsmåte,
endelig valg i blokkskjema:


Logg deg inn på www.blokkvalg.no. Bruk
det samme brukernavnet og passord som
du brukte i prøvevalget.
Velg programområde (« Realfag » eller
« Samfunnsfag, språk og økonomi »)
Dette blokkskjemaet møter deg
når du har logget deg inn
Fagene som ligger i samme blokk går
samtidig, dvs. du skal velge 1 fag i blokk 1 -4
Du må velge
minst 2
programfag fra
samme
programområde
Du MÅ velge
matematikk, enten
3 timers fellesfag
eller 5 t programfag
I blokk 5 om du ønsker å gå videre på
basistrening eller går på kulturlinja
I blokk 6 om du
ønsker/planlegger
utveksling
Krav til fagsammensetning :

2 programfag over 2 år må være fra samme
programområde
Tilleggspoeng

Det kan totalt gis inntil 4 tilleggspoeng

Alle 5-timers programfag fra programområde for
realfag og programfag innen ”Fremmedspråk”
gir 0,5 tilleggspoeng, unntatt

Matematikk R2, Fysikk 2 og Fremmedspråk nivå
3, som gir 1,0 tilleggspoeng.
Førstegangsvitnemål

Førstegangsvitnemål blir gitt til den som
innenfor normal tid har bestått vgo.

Forbedringer av karakterer innenfor det 3-årige
løpet er tillatt
Opptak til høyere utdanning
 Kvote for førstegangsvitnemål
 50 % av studieplassene (tidligere 40%)
 Kvoten gjelder for søkere i alderen 19-21 år.
 Karakterpoeng + realfag- og språkpoeng =
skolepoeng
Spesielle opptakskrav
 Medisin, odontologi, ernæring og farmasi
 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
og
 Fysikk1 og Kjemi (1+2)
 Bioingeniør og reseptar
 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
og
 Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1
 Ortopediingeniør
 Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1
Spesielle opptakskrav
 Tanntekniker
 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
eller Fysikk 1 eller Kjemi 1
 Veterinærmedisin
 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
og
 Kjemi (1+2)
Spesielle opptakskrav
 Informatikk
 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
 Masterstudier i informatikk
 Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1
 Realfag, natur- og miljøfag
 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2) og
 Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller
 Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller IT (1+2) eller
 Geofag (1+2)
Spesielle opptakskrav
 Arkitektutdanning ved NTNU
 Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1
 Masterstudium i tekologiske fag
 Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1
 3-årig ingeniørutdanning
 Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1
 Luftfartsfag
 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2) og
 Fysikk 1
 Masterstudium i økonomi
 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
Viktige frister:

19. desember – prøvevalg

19. februar – endelig valg av programfag

1. mars søknad til vg.2 på www.vigo.no
Alle fag må være bestått for å være kvalifisert
for Vg2