Presentasjon fra foreldremøtet

download report

Transcript Presentasjon fra foreldremøtet

Mandal videregående skole
- vi bryr oss
Info til elever vg1 ST og vg1 ID
Mandal videregående skole
- vi bryr oss
Struktur studieforberedende
Vg1
Vg2
Realfag
Vg3
Realfag
Vg2
Språk, samfunnsfag
og økonomi
Vg3
Språk, samfunnsfag
og økonomi
Mandal videregående skole
- vi bryr oss
Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering
Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi
Vg1
Vg2
Vg3
Fellesfag
30 timer/uke
Fellesfag
15 timer/uke
Fellesfag
15 timer/uke
Programfag fra eget
programområde
10 timer/uke
Programfag fra eget
programområde
10 timer/uke
Valgfritt
programfag
5 timer/uke
Valgfritt
programfag
5 timer/uke
3
Mandal videregående skole
- vi bryr oss
Timefordeling i utdanningsprogrammet
studiespesialisering
Fag
Vg1
Vg2
Vg3
113 (4)
113 (4)
168 (6)
Kroppsøving
56 (2)
56 (2)
56 (2)
Matematikk
140 (5)
84 (3)
Fremmedspråk
113 (4)
113 (4)
Norsk
Samfunnsfag
Geografi
Engelsk
Timefordeling i
84 (3)
utdanningsprogrammet
56 (2)
140 (5)
studiespesialisering
Naturfag
Historie
140 (5)
56 (2)
Religion og etikk
Programfag fra eget programområde
Programfag fra eget eller annet
studieforberedende utdanningsprogram
*140 (5) Uten
fr.språk i
gr.skolen
113 (4)
84 (3)
280 (10)
280 (10)
140 (5)
140 (5)
Blokkskjema Vg2 studiespes. 2014-2015
Mandal videregående skole
- vi bryr oss
Eleven skal velge
minst tre programfag.
To av programfagene
MÅ være fra eget
programområde.
Du kan bare velge ett
av programfagene
som ligger ved siden
av hverandre på
skjemaet.
Realfag
Språk, samf. øk.
Idrettsfag
Mandal videregående skole
Timeplan - studieøkter
- vi bryr oss