Utveksling - Drammen videregående skole

download report

Transcript Utveksling - Drammen videregående skole

Utveksling
Regler for å ta ett år i
utlandet som
utvekslingselev
Generelt




Alle kan ta VG1 og / eller VG2 i utlandet i
stedet for på skole her i Norge.
Må være fulltidselev i utlandet
Må bestå fagene i utlandet
Må gå på skole med hovedvekt på fag som
tilsvarer fagene på studiespesialisering
Eget ansvar


Må kunne hoppe inn i undervisningen i VG3
når han / hun kommer tilbake
Må ta alle fag i VG3
Fellesfag – krav til generell
studiekompetanse.



Må ta matematikk tilsvarende matematikk 2P
eller mer.
Norsk og historie har flerårige kurs som
avsluttes i 3. klasse. Eleven hopper inn i 3.
klasse og er selv ansvarlig for å ta igjen
lærestoff gjennomgått i 2. klasse.
Ikke krav om å ta kroppsøving i utlandet
Fremmedspråk – tysk, fransk, spansk



Elevene må ha fremmedspråk i utlandet, det språket
de har i 1. klasse på riktig nivå.
Elever som ikke hadde fremmedspråk på
ungdomsskolen: Må ta fremmedspråk i 3 klasse, og
er selv ansvarlig for å ha grunnlag for å gå inn i det.
Kan være et problem – ofte dårlig tilbud i utlandet.
Programfag




Må ta tre fag som tilsvarer programfag i
Norge, to av dem kan skal de kunne bygge
på i 3. klasse slik at kravet til fordypning blir
ivaretatt.
Eks: fysikk
Eks: markedsføring og ledelse
Eks: engelsk
Når noe mangler


Enkeltfag som privatist
Alt som er tatt innen 3 år kommer på
førstegangsvitnemål
Krav til dokumentasjon
1.
2.
3.
Må få skriftlig dokumentasjon fra skolen i utlandet:
Karakterer
Timetall
Faginnhold / faglig nivå (en form for beskrivelse av
fagene). Kan være vanskelig å skaffe.
Denne dokumentasjonen skal kunne legges ved
det norske vitnemålet
Prosess 1


Søke til VG2 på Vigo
Sende brev til Inntakskontoret i Buskerud og
si fra seg plassen på VG2 og søke om
reservert plass i VG3. Årsak: år som
utvekslingselev.
Prosess 2 – fagvalg til VG3



Velg fag nå slik at eleven vet hvilke fag han /
hun skal velge i utlandet!! Dette valget er ikke
bindende.
Eget brev sendes ut til elevene våren 2014
med nytt fagvalg
Samtale når eleven kommer hjem igjen med
gjennomgang av fagvalg og dokumentasjon
+ godkjenning.
Skriftlig avtale


Ta kontakt med karriererådgiver (Anne
Vaagland Sørlien, Ivar Smedsgård eller
Trond Kårbø), samtale og inngå avtale
Denne avtalen tjener også som
dokumentasjon overfor Lånekassa