Erdinç *AH*N

Download Report

Transcript Erdinç *AH*N

TUTELİMDEN 2012
PROJE TÖRENİ
HOŞGELDİNİZ
Erdinç ŞAHİN
Kategori: Elektrik- Elektronik
Proje Adı: Dalga Enerjisi
Balıkçı barınaklarının enerji ihtiyacını karşılamak başta olmak
üzere dalgakıranların dış tarafına yerleştirilecek dalga enerjisi
türbinlerinden elde edilebilen düzensiz elektrik enerjisini
kullanılabilir ve sürekli elektrik enerjisine dönüştürülecek
şekilde ara yüz elemanları geliştirilecektir. Bu sisteme rüzgar
ve fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri de birleştirilerek hibrit
bir yapı oluşturulacaktır.
Oğuzhan ALIÇ
Kategori: Elektrik- Elektronik
Proje Adı: Güneş Evi
Sabit kurulumu yapılacak Fotovoltaik panellerden alınan akım
ve gerilim ölçülerine dayalı olarak günışığı ve ortam sıcaklığı
değişimlerinde fotovoltaik enerji sistemlerinin çalışmalarını
inceleyecek ve ar-ge tabanlı araştırmalar yapılarak bu
sistemlere akıllı ara yüzler tasarlayıp geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Oğuzhan ALIÇ
Kategori: Elektrik- Elektronik
Proje Adı: Elektrik Makinaları Testleri için
Modüler Deney Seti Projesi
Öğrenciye deney tasarlayıp gerçekleştirme alışkanlığı katacak
ve öğrenciyi bizzat deneyin içende tutmayı amaçlayan
modüler ve etkin öğrenmeyi sağlayacak ticarileşmeyi
hedefleyen modern deney setleri amaçlanmaktadır.
Selçuk GÜVEN
Mehmet Ali USTA
Mehmet EKİCİ
Kategori: Elektrik- Elektronik
Proje Adı: Güç Elektroniği Devreleri İçin Bilgisayar
Destekli Modüler Deney Seti Geliştirilmesi
Öğrenciye deney tasarlayıp gerçekleştirme alışkanlığı katacak
ve öğrenciyi bizzat deneyin içende tutmayı amaçlayan
modüler ve etkin öğrenmeyi sağlayacak ticarileşmeyi
hedefleyen modern deney setleri amaçlanmaktadır.
Mustafa Şinasi AYAS
Kategori: Elektrik- Elektronik
Proje Adı: Otomatik Kontrol Sistemleri Eğitimi İçin
İnteraktif ve Modüler Deney Seti Geliştirilmesi
Öğrenciye deney tasarlayıp gerçekleştirme alışkanlığı katacak
ve öğrenciyi bizzat deneyin içende tutmayı amaçlayan
modüler ve etkin öğrenmeyi sağlayacak ticarileşmeyi
hedefleyen modern deney setleri amaçlanmaktadır.
Mustafa Ergin ŞAHİN
Kategori: Enerji
Proje Adı: Mobil Temiz Enerji Evi
Hareket edebilen bir kasa üzerine kurulacak gezgin bir evin
elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde bir güneş enerjisi
uygulaması geliştirilecektir.
Kadir ÖZEN
Ali Emre YURDAGÜL
Yükselen PINAR
Kategori: Mekatronik
Proje Adı: Bomba İmha Robotu
Bomba imha robotu, hali hazırda kullanılmakta olan
benzerlerinin eksikliklerini hedef alarak tasarım yeniden ele
alınmıştır. Patlamadan kaynaklanan basınçtan etkilenmeyecek
şekilde aerodinamik tasarım, amfibi hareket özelliği, anti
jamer, otomatik konumlama ve hareket gibi özellikler
mühendislik olarak tekrar çalışılmaktadır.
Habil SEKİBAĞ
Serdar KÜÇÜK
Kategori: Telekomünikasyon-Bilişim
ve Bilgi Teknolojileri
Proje Adı: Kısa Mesaj Sistem Kontrolü
Kısa mesajla sistem kontrolü başlıklı projemiz, herhangi bir
sistemin Sms ile kontrolü temeline dayanmaktadır.
Sistemimizde görüntülü bilgi akışı da sağlanabilmektedir.
Kadir ÖZEN
Ali Emre YURDAGÜL
Kategori: Telekomünikasyon-Bilişim
ve Bilgi Teknolojileri
Proje Adı: SOCIALTIC
Sosyal ağları kullanarak, akış verilerini analiz etmek, elde
edilen bu veriler ile gerek gündemi gerek firmaların istediği
spesifik konuların durumunu incelemek gerekse toplum
isteklerini anlamak ve bu verilere göre adımlar atılmasını
sağlamak üzerinde çalıştığımız projenin asıl amacıdır.
Yusuf KESGİN
Kadir Cemal YOL
Mine BURAN
Kategori: Telekomünikasyon-Bilişim
ve Bilgi Teknolojileri
Proje Adı: Gözde
Görmeyenlerin bilgisayarla okuması için oluşturulacak sistemde olması gereken en
önemli sistem kuşkusuz Ekran Okuma Sistemidir.
Görmeyenlerin bilgisayarı Türkçe sesli kullanabilmeleri için gelişmiş bir Türkçe
dilinde okuma sistemi olmalıdır.
Bu programlar bilgisayar açıldığı anda devreye girer ve bilgisayarın kapatıldığı ana
kadar görmeyene tüm ekranı okur, onlara detaylı bilgiler verir. Bilgisayarın her
ortamında çalışarak görmeyenlerin bilgisayara tam hakim olmalarını sağlar.
Klavyedeki tüm tuşlar ve faaliyetler seslendirilir. Görmeyenler bilgisayarı klavyeden
kullanırlar. Türkçe ekran okuma programı olması açısından önemlidir.
Selçuk GÜVEN
Mustafa Şinasi AYAS
Kategori: Elektrik-Elektronik
Proje Adı: Parmak İzi Okuyuculu Öğrenci Tanıma,
Yoklama ve Değerlendirme Sistemi
Geliştirilecek olan parmak izi okuyuculu öğrenci tanıma ve yoklama
sistemi ile üniversitelerde derslerde ve sınavlarda yoklama alımı tamamı
ile ara yüz aracılığıyla; herkese özgü ve taklit edilemeyecek olan parmak izi
bilgisi ile gerçekleştirilecektir. Sistemin sahip olacağı internet bağlantısı ve
optimum seviyede tasarlanacak olan ara yüzüne, yetkili kişiler sahip
olduğu kullanıcı adı ve şifreler ile erişebilecektir. Sınava ve derslere katılıp
katılmama, dönem sonunda öğrencinin derse devamsız olup olmadığı gibi
bilgiler sorumlu kişi tarafından erişilebilir nitelikte olacaktır ve sistem
dersten başarısız olunmaması için gerekli olan devam sınırının aşılmasına
yakın durumlarda öğrenci sistemde kayıtlı olan iletişim bilgilen üzerinden
bir e-posta gönderilerek uyarılacaktır.
Metin İSKENDEROĞLU
M. Bilgehan İMAMOĞLU
Kategori: Telekomünikasyon-Bilişim
ve Bilgi Teknolojileri
Proje Adı: Web Tabanlı Eğitim, Eğitim İçerikleri
Geliştirme
Üniversiteler, devlet kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketler öğrencilerinin,
çalışanlarının eğitimlerine oldukça fazla önem vermektedirler.
Birçok üniversite YÖK dersleri olarak adlandırılan Türk Dili,Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve
Temel Bilgisayar derslerini web üzerinden vermek istemektedirler. Bunun en önemli nedeni
tüm üniversitede bir standart yerleştirmek ve öğrencilerin kendilerine daha fazla zaman
ayırmalarını sağlamaktır. Bunun için bir çok alt yapı maliyeti harcamalarına rağmen içerik
geliştirmede önemli sıkıntıları olmakla birlikte ciddi bir teknik destek sorunu da
yaşamaktadırlar.
Hazırlayacağımız sistem kurumlara web tabanlı eğitim ve eğitim içerikleri geliştirme sorununu
ortadan kaldıracak bir proje olacaktır.
N. Özlem ÜNVERDİ
Kategori: Telekomünikasyon-Bilişim
ve Bilgi Teknolojileri
Proje Adı: Optik Haberleşme Ar-Ge Laboratuvarı'nın
Kurulması
Bu projede, kurulacak olan Optik Haberleşme Ar-Ge Laboratuvarı’nda, analitik hesapları
üzerinde çalışılan optik haberleşme sistemlerinin kayıp ve performans analizlerinin yapılması,
sinyal gecikmesinin değerlendirilmesi, optik devre elemanlarının karakteristik özelliklerinin
incelenmesi ve optik haberleşme sistemlerinin optimizasyonu hedeflenmektedir. Proje ile
eğitim-öğretim, ulaşım sistemlerindeki sinyalizasyon, veri haberleşmesi, telefon ağları, fiber
internet, kablolu televizyon sistemleri, havalimanı, bankacılık, otomasyon, yüksek hassasiyet
gereken askeri uygulamalar ve büyük firmaların birimleri arasında kullanılan günümüzün ve
geleceğin tartışmasız olarak lider iletişim ortamı olan optik haberleşmenin yararlanıldığı sivil
ortamdaki her türlü ticari optik haberleşme uygulamalarına ve pasif optik ağ uygulamalarına
yol gösterilmesi ve sinyal gecikmesini azaltacak olan prototip ürünler ve yazılım hizmetleri ile
sistem performansının artırılması ve dolayısıyla akademik ve endüstriyel çalışmalara ışık
tutulması beklenmektedir.
Renan REİS
Barış AKKAYA
Kategori: Enerji
Proje Adı: Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretimi
Solar panellerle kelvin motorunu bir arada kullanıp güneş ışından
elektrik elde etmek bunun için gün içinde uzun süre güneş ışığı
gören bir noktaya solar panel yerleştirilir. Solar panel güneş ısısını
soğurur solar panel tarafından üretilen ısı, ısı iletim çubukları ile
kelvin motoruna aktarılır. Bu ısıdan üretilen mekanik enerji
dinamoyu çevirmekte kullanılır ve elektrik enerjisi üretilir. Bu
sistem sayesinde harici bir yakıt kullanılmadan güneş ışığı bir enerji
kaynağı olarak kullanılarak elektrik enerjisi üretilir.
Renan REİS
Barış AKKAYA
Kategori: Enerji
Proje Adı: Su İle Çalışan Katalitik
Proje amacımız ise ucuz yakıt olarak kullanabileceğimiz su ile
katalitiği çalıştırmak. Bunun için Şehir şebekesinden güç
kaynağımıza elektrik çekmek ve hidrojen jeneratörünü çalıştırmak
için doğru akım eldesi için prizden aldığımız alternatif akımı doğru
akıma çevirecek switch mod kullanarak hidrojen jeneratörünü
çalıştırıyoruz. Bu sayede Elektroliz yöntemi ile bir katalizör hücre
içerisinden geçirerek tüpü çıkarılmış katalitik soba hidrojen
jeneratörü ile elde edilen enerjiyi kullanarak ısı ortaya çıkartıyor.
Kadir ÖZEN
Ali Emre YURDAGÜL
Ahmet AYDIN
Kategori: Sanayi ve Üretim Teknolojileri
Proje Adı: Kampüs İçi Toplu Taşıma
Yenilenebilir enerji kaynaklan ve elektrikli araçlar ile toplu taşımacılık.
Gelişmekte olan teknoloji ve otomotiv sektörünün eğilimleri göz önüne
alındığında önümüzdeki on yıl içinde taşıtların bir kısmının elektrik enerjisi ile
hareket edeceği bir gerçektir. Temel sıkıntılardan biri elektrik enerjisinin elde
edilmesi ve naklidir. Eğer enerji local olarak elde edilir ve depolama işlemi bir
merkezde toplu halde değil de araçlar üzerinde ağırlıklı olarak yapılırsa daha
fazla verim elde dilebilir. Dış bağımlılığa sebep olan petrol gereksinimi
azaltılabilir. Otomotiv sektörüne bir yön verebilir ve ülke içinde istihdam
artışının yanı sıra, uygun koşullar sağlandığında diğer ülkelere ihraç edilebilir
bir bilgi birikimi sağlanabilir.
TUTELİMDEN 2012
PROJE TÖRENİ
TEŞEKKÜRLER…