Kaja Kuivjõgi Arengufond

Download Report

Transcript Kaja Kuivjõgi Arengufond

“Kuidas Arengufond saab toetada
Eesti tervisetehnoloogiate sektorit”
Kaja Kuivjõgi
5.September 2014
Arengufondi mõte
• Visioon Eesti sisse
– Avame uusi uksi uutele ideedele
• Visioon Eestist välja
– Teeme Eesti maailmale vajalikuks
Arengufondi partnerid, kliendid,
osapooled
• Ettevõtjad, kes muudavad olemasolevat olukorda
– Toovad uued tooted või
– Loovad uue turu
• Riik (Poliitikasoovitused)
– Kõrvaldavad barjääre
– Tõhustamaks meetmeid (näiteks NS-i sisend)
ETTEVÕTJA VAJADUSED
Tööjõud
Finantseerimine
Tehnoloogia
Turud
ETTEVÕTJA BARJÄÄRID
Tööjõud
Tehnoloogia
Finantseerimine
Turud
ETTEVÕTJA ABI VÕIMALUSED
Ingel
investor
Tööjõud
Finantseerimine
Sõltumatud
direktorid
Nõustajad
Tehnoloogia
Turud
Nutikas
inkubaator
Ingel
investor
Tööjõud
Finantseerimine
Sõltumatud
direktorid
Nõustajad
Nutikas
inkubaator
Nutikas
inkubatsioon
Tehnoloogia
Turud
Arengufondi tegevused erinevas
arengufaasis ettevõtete ökosüsteemi
kujundamiseks
Pre-startup
• SuE
• Founders
Institute
• TTO siire
Kasvav
Ettevõte
Startup
• SuE
• Incu 2.0
• Smart Cap
• NS
Poliitikasoovitused
Arenguseire
MED
IKT
Toit
Ehitus
Tark
Maja
E-tervis
Geenikiip
Rakuravi
Robootika
Biotehnoloogia
Tervist
toetav
toit
Energeetika
NS niššide koondtabel
Kasvuala
Nišš
IKT
E-tervis
Biotehnoloogia
tervises/meditsiinis
(punane)
Andmeanalüüs ja
infohaldus
Kaughaldus ja
kaugdiagnostika
Prognostika ja
diagnostika
Manussüsteemid ja
robootika
Otsustustugi
klinitsistidele ja
patsientidele
Biotehnoloogilisi
meetodeid kasutavad
raviteraapiad
Tootmise
automatiseerimine ja
tööstus 4.0
Inimesekeskne
Laboriteenused ja terviseandmete haldus tooted
Biopangandus
Varase faasi
ravimiarendus ja tootmine
Biotehnoloogia
toiduainete tööstuses ja
teistes valdkondades Teadmiste-põhine ehitus
(roheline ja valge
biotehnoloogia)
Materjalitehnoloogiad
Tervist toetav toit
Ehitusprotsesside
digitaliseerimine
Nanotehnoloogiate
rakendamine uutes
materjalides
Süsteemitehno-loogiad
Ehitusprotsesside
automatiseerimine
Pinnakattetehnoloogia
te rakendamine
Taastuvenergeetika
ehituse osana
Põlevkivi
keemiatööstuses
Puidu kasutamise
tehnoloogiate
arendamine
Eesmärgid ja indikaatorid - lisandväärtus
70000
60000
50000
40000
Eesti keskmine
Toiduainetööstus
30000
Biotehnoloogia
20000
10000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
NS eesmärk – kõrgem lisandväärtus
Tark
2014
2020
Eesti olukord e-tervises ja BioTechis
Rohkem tervist ja skaleeritavaid tooteid
E-tervise
Tooted
•
•
•
Toodete arvu ja expordi kasv
Ettevõtete kasumi kasv
Kasutajate arvu kasv
Biotehnoloogias
Globaalne
Lokaalne
• Ettevõtete arvu kasv
• Kaasatud erakapitali kasv
Tooted
Teenused
Tervishoiusüsteemis:
•
•
•
•
TTO-de käibes T&A ja IT kulutuste osakaalu kasv
T&A-sse Investeeritud arstide aja kasv
Haigekassa-välise käibe kasv
Palgafondi ja keskmise palga kasv
Globaalne
Lokaalne
Teenused
Tänan!