ettekanne - Riigikogu

Download Report

Transcript ettekanne - Riigikogu

MKMi tegevus biomajanduse arendamisel

Tea Danilov Majandusarengu osakonna juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKMi põhiline tööriist biomajanduse arendamisel on Eesti biotehnoloogia programm (BTP) • •

Lähtekohad:

1) Arendusteemade väljaselgitamine Riigi huvid - seotud tervishoiuga, põllumajandusega, keskkonnakaitsega, julgeolekuga, majandusarenguga Erahuvid - sektori enda visioon ehk äriplaan: milliste toodetega milliste turgude võitmine sihiks seada 2) Toetustegevuste kavandamine ja eelarvestamine ministeeriumide koostöös, vastavalt arendusteemade spetsiifilistele vajadustele

Biotehnoloogia sektor arvudes, 2010

Biotehnoloogia ettevõtted: kuni 55 (biotehnoloogia T&A ettevõtted: ~ 30) Töötajaid: ~ 500 (biotehnoloogia T&A ettevõtete töötajaid: 472) Kogukäive: ~19,2 milj , sh eksport: 6,9 milj € (MKM andmed) Intellektuaalomand: patente 20, patenditaotlusi 65 (EBL andmed) Ülikoolide tulu intellektuaalomandist: ca 2 milj € aastas (EAS andmed) Biotehnoloogia T&A ettevõtete keskmine kasvutempo: ~ 28,3% aastas (2004-2008); kriisi ajal (2009-2011) on tekkinud mõõdukas langus Enamik ettevõtteid tegevad punase biotehnoloogia (biomeditsiini) vallas Äritegevuse üldine iseloom: teenuste pakkumine Biotehnoloogia majanduslik panus Eestis: ~ 0,13% SKT-st

Eesti biotehnoloogiasektori trendid 2004-2011

25 20 19,2 18 16,04 15 10 5 0 6,38 3,22 0,22 0 2004 2,37 6,87 3,38 3,23 1,8 1,48 2005 7,28 5,13 1,57 1,13 2006 müügitulu eksport 11,64 12,29 6,23 4,62 7,16 6,45 3,35 1,06 0,19 2007 1,6 2008 lisaväärtus 11,68 8,4 7,82 5,66 5,66 9,38 2009 TA toetused 2010 5,66 TAK toetus 2,8 2011

Eesti biotehnoloogia potentsiaal valdkonniti (Ernst & Young, 2009)

Biotehnoloogia programmi eesmärgid

• Biotehnoloogia ettevõtete müügikäibe, ekspordimahu ja lisandväärtuse kasv 3-4 korda aastaks 2013 • Biotehnoloogiate kasutuselevõtt Eesti traditsioonilises tööstuses • Tihedam koostöö biotehnoloogia valdkonnas ettevõtete, ülikoolide, T&A asutuste, rahvusvaheliste partnerite ja riigiasutuste vahel

BTP rõhuasetused

MOLEKULAARDIAGNOSTIKA RAVIMIARENDUS ja VARASE Arendada ettevõtjate ja juhtide äri- ja müügioskusi: bioettevõtlusalased ärikoolitused ärivõrgustike edendamine ning FAASI rahvusvaheliste TOIDUAINETEHNOLOOGIAD ja FUNKTSIONAALNE TOIT T&A teadlikkuse toidutööstusettevõtetes: ja võimekuse suurendamine seminarid biotehnoloogiarakenduste tutvustamiseks, teadus- ja arendustegevuse rahastamine

BTP juhtimine

JUHTKOMITEE: MKM, HTM, KeM, PõM, SoM

PROGRAMMIJUHT Nõukoda EAS ETF PRIA Archimedes

TAOTLEJAD JA KASUSAAJAD

Lisaks biotehnoloogia programmile viib MKM ellu tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) programmi, kus kaheksast TAKist neli tegutseb biotehnoloogia valdkonnas Toidu- ja fermentatsiooni tehnoloogia Tervislik piim Vähiuuringud Reproduktiivmeditsion

Vähiuuringute TAK

• Kasvajavastaste ravimite arendamine • Vähi varajaste diagnoosimis- ja prognoositehnoloogiate arendamine ja rakendamine

Partnerid:

Balti Tehnoloogiaarenduse AS, Cambrex Tallinn AS, Celecure Group, CeMines Estonia OÜ, InBio OÜ, ProtoBioS OÜ, EPhaG AS, Kevelt AS, Quatrromed HTI Laborid OÜ, TFS Trial Form Support AB, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool

Reproduktiivmeditsiini TAK

• Uudsed lähenemisviisid inimese viljastusdiagnostikas • Rekombinentse FSH arendamine ja kasutus põllumajandusloomadel • Inimese biomeditsiinilise viljatusravi mikroökoloogilised meetodid

Partnerid:

AS Elite Kliinik, AS Nova Vita Kliinik, AS Asper Biotech, OÜ Riistakast, OÜ TBD-Biodiscovery, AS Fertilitas, OÜ Bestenbalt, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, AS Tartu Biotehnoloogia Park, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool

Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia TAK

Toiduainete tootmistehnoloogiate arendamine: stabiilsus, kvaliteet, säilivus ja tervislikkuse aspektid • Funktsionaalne toit – uurimistöö, arendus, tootmine, säilitamine ja tarbimine • Fermentatsioonitehnoloogiate arendamine: pärmipõhiste biolisandite tootmistehnoloogiate arendamine toiduainete ja biotööstusele, arenenud kultivatsioonitehnoloogiate arendamine, rakkude kasvuruumi disain.

Partnerid:

AS AS Salutaguse Bioexpert, AS Pärmitehas, AS Laser Diagnostic Instruments, Premia Tallinna Külmhoone, APPLIKON BIOTECHNOLOGY, LALLEMAND INC., Saaremaa Piimatööstus AS, VALIO AS, Leibur AS, Tallinna Tehnikaülikool.

Tervisliku piima TAK

• Toorpiima koostise parandamine • Biotehnoloogiliste meetoditega tervistavate piima põhiste toiduainete arendamine

Partnerid:

PÜ E-Piim, AS Maag Grupp, AS Starter ST, BioOil LLC, Eesti Jõudluskontrolli Keskus, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, AS Dessert, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, AS Tartu Agro, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool.

Ettevalmistamisel uus teadus- ja arendustegevuse strateegia ja ettevõtluspoliitika aastateks 2014-2020

• Nutikas spetsialiseerumine ja kasvualad veel rohkem fookuses kui seni • Ilmselt otstarbekas seni eraldi tegutsenud tehnoloogia arenduskeskuste programm ja riiklikud T&A programmid (sh biotehnoloogia programm) ühendada

Aitäh!

[email protected]

Skype: teadanilov