Slide 1 - Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit

Download Report

Transcript Slide 1 - Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit

Eesti Kinnisvara Haldajate ja
Hooldajate Liit - (EKHHL)
EKHHL SEMINAR
II sessioon
20.november 2014
Jüri Kröönström
Liikmetest äriühingute 2013
maj.tulemuste koondinfo
Tallinna büroo
11314, Tallinn, Pärnu mnt 141
Tel. 6617998, fax 6617999
E-mail: [email protected]
www.ekhhl.ee
Globaalne majandusareng
Pikaajalised intressid allasurutud
Inflatsiooniootus väga madal
Paljud arengud maailmas ei ole prognoositavad – muutused poliitikas,
sanktsioonid, sõjaohud, epideemiad etc… - UUS MAAILMAKORD
Kinnisvarahinnad ja majandus
Maailm mõjutab Eestit
Kinnisvarahindade ja
SKP kasv on lahku
läinud (kohandumine!)
SKP ja uued elamud
SKP kasv,
% aastaga
.06
.05
.04
.03
.02
.01
.00
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Eesti SKP prognoos on positiivne ja uute
elamute ehitamine (ehitusload) ei ole peatunud!
Üldistavaks taustaks
 2015 Eesti kinnisvaraturu prognoos – Nõudluspool nõrgeneb
veidi, pakkumispool suureneb veidi, kuid mitte liiga palju,
kinnisvarahindade kasv jääb nullilähedaseks, üksikutes
piirkondades või segmentides võib tulla väike hinnalangus
 Reaalpalga kasvu ennustus Eestis on 2015-2016 vahemikus 3,2 –
3,8% aastas, töötuse määra prognoos samal perioodil 5,2 - 6,5%
 Euroopa majanduse taastumise tempo on nõrk, kuid positiivne
 Erinevad majandusprognoosid on optimistlikult pessimistlikud,
Eesti majandustsükkel: nõrkus jätkub 2015, oodatav paranemine
2016
Ekspertide
prognoosid
Valimi 2011 - 2013
üldnäitajate koond
(valimi + - kokku)
Valim
ÜLD TOP 14
2009
Riigi Kinnisvara AS
554,8
ISS Eesti AS
270,8
SOL Eesti OÜ
173,1
Kasumi % käibest 2008 (%)
5,6
Kasumi % käibest 2009 (%)
6,7
Kasumi % käibest 2010 (%)
4,9
Kasumi % käibest 2011 (%)
3,8
Kasumi % käibest 2012 (%)
3,7
Kasumi % käibest 2013 (%)
4,3
Kinnisvarateenindus OÜ
60,0
Arkaadia Halduse AS
47,1
Saku Maja AS
44,4
Krausberg Eesti OÜ
36,6
Strantum OÜ
33,5
CityHaldus OÜ
30,9
Jõgeva Elamu AS
23,1
Maket Kinnisvara AS
23,0
Käibe kasv (milj eur)
0,12
0,22
Kuressaare Elamute Hooldus OÜ
22,3
Kasumi kasv (milj eur)
-0,03
0,01 0,005
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ
21,5
Omakapitali kasv (milj eur)
Hooldus Pluss OÜ
18,1
1,46
1,57
1,70
Varade mahu kasv (milj eur)
0,80
3,35
0,92
* analüüsis ei ole arvestatud RKAS
andmeid
2011 2012 2013
-0,23
EFEKTIIVSUSNÄITAJAD
2007 – 2009, 2010,
2011, 2012, 2013
Valim 1
Iseloomustab ettevõtte ressursside kasutamise
efektiivsust realisatsiooni suurendamiseks
2007 – 2009
Varade tootluse
kasvu %
2,2
2010
2011
2012
-9,8
0,9
-5,5
2013
-4,1
(käive / varad kokku)
Varade tootlus – iseloomustab juhtkonna töö efektiivsust varade
kasutamisel
Valim 1
RENTAABLUSNÄITAJAD
2007 – 2009,
2010,2011,2012, 2013
Iseloomustavad ettevõtte varade kasutamise
efektiivsust ja tegevuse korraldamise edukust
2007 – 2009 2010
2011
2012
2013
56,8
-25,6
-23,6
-3,4
0.9
60,2
-32,9
-22,9
-8,7
-3,2
27,7
-37,3
-28,6
-6,2
-9,9
Tegevtulukuse kasvu %
(puhaskasum / käive)
Kapitali tulukuse kasvu %
(puhaskasum / varad kokku)
Omakapitali tulukuse kasvu %
(puhaskasum / omakapital kokku)
Tegevustulukus – iseloomustab ettevõtte tegevuse võimelisust toota kasumit
realiseeritud euro kohta
Kapitali tulukus – iseloomustab vahendite kasutamise efektiivsust, ehk palju annab
kasumit iga investeeritud euro
Omakapitali tulukus - näitab omanike poolt ettevõttesse investeeritud vahendite
tulusust
Tähelepanekud - järeldused

Valimi käibe ja kasumi näitajate muutused kokku viimase kolme aasta
lõikes on väga väikesed, kasumi % käibest perioodil 2011 – 2013
stabiliseerunud suurusjärgus 3 – 4% (on see + või – , ilmselt - ?!)

Omakapital jätkuvalt kasvab...

Võimelisus toota kasumit (tegevtulukus) on 2013 jõudnud plussi +

Vahendite kasutamise efektiivsus (kapitali tulukus) on paranenud
võrreldes perioodi 2010 – 2012 näitajatega

Varade mahu märgatav kasv 2012 aastal on olnud 2013 aastal väiksem

Efektiivsusnäitajad teist aastat languses – NB! Enam tähelepanu
juhtkonna paremale tööle!

Jätkuvalt on negatiivne investeeritud vahendite tulusus

N.ö. „palati keskmine temperatuur“ on kokkuvõttes taas veidi langenud,
võiks isegi öelda, et stabiliseerunud, kuid majandusnäitajate skaala on
üksikute ettevõtjate kaupa ikkagi üsna suure ulatusega – üksikud
ohumärgid

Mitmed ilmselt ootavad jätkuvalt ostjat, kui “valget laeva” – mida ilmselt
praeguses majanduskliimas ei tule, tuleb panustada heale tööle!

2015 tõotab tulla majanduses pingeline seisakuaasta, mõõdukat tõusu
ennustatakse 2016 – PEAME VASTU?!!

SOOVIN KÕIGILE KOGU SÜDAMEST TARKU OTSUSEID JA EDU!!!