Ari TOROSOĞLU - ICSG ISTANBUL 2015

Download Report

Transcript Ari TOROSOĞLU - ICSG ISTANBUL 2015

ULUSLARARASI İSTANBUL
AKILLI ŞEBEKELER
KONGRESİ
Tarih : 9 Mayıs 2014
Amacımız
Ülkemizin ve bölge ülkelerin ihtiyaçlarını iyi etüd ederek,
gereksinim duyulan elektrik sayacı ve yan ekipmanlarını,
mümkün olan en yüksek kalitede,
en ekonomik ve en kalıcı şekli ile
ticari menfaatlerden ziyade
Türkiye’nin sürdürülebilir menfaatlerini ön planda tutarak
ekonomimize ve paydaşlarımızın hizmetine
zamanında kazandırmaktır.
Türkiye’de Elektrik Sayacı ve Köhler
1966,
Türkiye’de ilk mekanik elektrik sayacı 1966’da üretildi..
1981,
1981 yılında Köhler Elektrik Sayaçları kurulmuş ve mekanik sayaç
imalatına başlamıştır. Köhler 33 yıldır sizlere hizmet etmektedir.
Türkiye’de Elektrik Sayacı ve Köhler
1999,
Türkiye’de ilk Elektronik Sayaç şartnamesi 1999’da yürürlüğe
girmiştir
Aralık
2001,
Türkiye’de Mekanik Şayaçların kullanımı 2001 yılı aralık ayında
yürürlükten kaldırıldı.
Türkiye’de Elektrik Sayacı ve Köhler
Şubat
2002,
Türkiye’de ilk KÖHLER marka elektronik elektrik sayacı 2002
yılı şubat ayında üretilmiştir
2002-2003,
ESEM ve MKE pazardan çekildi,
30 yeni firma sektöre dahil oldu.
2004,
38 Maddelik Tedaş Asgari Şartnamesi
yayımlandı.
Köhler Vizyon2023
“2000-2010 yıllarında
elektronik sayaçta emekleme dönemi yaşamış olan ülkemiz
2010-2023 yılları arasında monofaze ve trifaze sistemler için
enerji hattı yada radio frekansı üzerinden haberleşme ,
kombi sayaçlar için GPRS üzerinden haberleşme konusunda
çalışmalarını tamamlayarak elektronik sayaçtan daha fazla
yararlanma fırsatı bulacak daha hassas ölçüm,daha güvenli şebeke ,
kayıp kaçağın minimize edildiği yapılara kavuşacaktır.”
Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlarımız
MODEL ADI
SAYAÇ TİPİ
ÖZELLİK
AEL.MF.07
MONOFAZE
Direkt bağlı standart monofaze
AEL.MF.14
MONOFAZE
RS485 çıkışlı, osos uyumlu 90 gün yük profili
AEL.MF.08
MONOFAZE
Çift Yönlü, RS485 çıkışlı , osos uyumlu 90 gün yük profili
AEL.MF.15
MONOFAZE
Ön Ödemeli, RS485 çıkışlı, Açma-Kesmeli
AEL.MF.16
MONOFAZE
RF Haberleşmeli, 90 gün yük profili, Açma Kesmeli
Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlarımız
MODEL ADI
SAYAÇ TİPİ
ÖZELLİK
AEL.TF.16
TRİFAZE
Direkt bağlı standart trifaze
AEL.TF.22
TRİFAZE
RS485 çıkışlı, osos uyumlu , 90 gün yük profili
AEL.TF.23
TRİFAZE
Çift Yönlü, RS485 çıkışlı, 90 gün yük profili (Direkt Bağlı)
AEL.TF.25
TRİFAZE
Çift Yönlü, RS485 çıkışlı, 90 gün yük profili (x/5)
AEL.TF.27
TRİFAZE
Ön Ödemeli, RS485 çıkışlı, Açma-Kesmeli
AEL.TF.29
TRİFAZE
RF Haberleşmeli, 90 gün yük profili, Açma Kesmeli
Kombi Elektronik Elektrik Sayaçlarımız
MODEL ADI
SAYAÇ TİPİ
ÖZELLİK
RS485 YÜKPROFİLİ
AEL.TF.19
KOMBİ
X5 MULTİVOLTAJ KOMBİ
VAR
4Yıl , 64Kanal
AEL.TF.20
KOMBİ
DİREK MULTİVOLTAJ KOMBİ VAR
4Yıl , 64Kanal
AEL.TF.21
KOMBİ
X5 ÇİFT YÖNLÜ KOMBİ
4Yıl , 64Kanal
VAR
Sayaçlarımızla ilgili detaylı broşürleri
fuar standımızdan alabilirsiniz
AEL.TF.19 Model
x/5 MultiVoltaj Kombi Sayaçların Özellikleri
A ) REFERANS VOLTAJI
AEL.TF.19 Model Sayaçlar 230/400 Volt ve aynı zamanda 57.7/100V MID
belgelendirmesi yapıldığı için alçak gerilim ve orta gerilimde
kullanılabilmektedir. Bunun elektrik dağıtım firmalarına en büyük faydası
şüphesiz çok düşük voltajlarda da hassas ölçüm yapmasıdır.
B ) GENİŞ GİRİŞ VOLTAJI
AEL.TF.19 Model Sayaçlar 35Volttan başlar 420Volt’a kadar kendi Class 1
standartlarında hassas ölçüm gerçekleştirmektedir. Regülatörlerin ülkemizde
yaygın kullanıldığını düşünürsek sadece
standartların öngördüğü artı eksi %20 Volt
Tolerans ülkemiz için son derece yetersizdir.
Regülatörlerin girişinde 100Voltların bulunduğu ve
sayaçların da regülatör girişlerine bağlanıldığı
unutulmamalıdır.
AEL.TF.19 Model
x/5 MultiVoltaj Kombi Sayaçların Özellikleri
C ) DÜŞÜK KALKIŞ AKIMI
AEL.TF.19 Model sayaçlarımız 1mA itibaren hassas ölçmeye
başlar.Akım , Gerilim trafo çarpanlarının yüksek olduğu bölgelerde
bu değerlerin düşük olması EDAŞ’lar tarafından son derece
önemsenmekte ve ölçülemeyen bölgeyi daraltarak kayıp kaçak
oranlarını düşürücü yönde etki yapmaktadır.Bu bedeller orta ve uzun
vadede sayaç fiyatlarının çok üzerinde olmaktadır.
AEL.TF.19 Model
x/5 MultiVoltaj Kombi Sayaçların Özellikleri
D ) DÜŞÜK AKIM , GERİLİM DEVRESİ WATT TÜKETİMİ
AEL.TF.19 Model sayaçlarımız çok düşük akım ve gerilim devresi watt
kaybına sahiptir. Bilindiği gibi sayaçlar 24 saat enerji altındadır ve watt
kaybı bu yüzden çok önemlidir. Standartta kabül gören 2W’lık gerilim
devresi watt kaybı bu modellerimizde 0.5W’a kadar düşürülmüş ve
kullanıcılarına son derece önemli kazanç kapılarını aralamıştır. Aradaki
1.5W’ın 10yıldaki elektrik dağıtım şirketlerine getirisi faz başına şu formül ile
hesaplanabilir: (1.5W x 24saat x 365gün x 10yıl x 0.35TL ) / 1000 = 46TL
Bir sayacın
düşük watt kaybından dolayı EDAŞ’a getirisi
10yılda 46TL’dir.
“Sayaç alımında Toplam Maliyet Analizi” Başlıklı çalışmamızı
fuar standımızdan edinebilirsiniz.
AEL.TF.19 Model
x/5 MultiVoltaj Kombi Sayaçların Özellikleri
E ) GENİŞ YÜK PROFİLİ ÖZELLİĞİ ( 64 KANAL , 4 YIL )
Geçtiğimiz modellerdeki uygulamış olduğumuz 4 kanal yapısını Köhler
bu modellerinde 64 kanal’a çıkartarak son derece önemli bir atılım
gerçekleştirmiştir.
*Her faz için Voltaj Maksimum , Minimum ve Kapanış değerleri;
*Her faz için Akım Maksimum , Minimum ve Kapanış değerleri ;
*Her faz için CosQ değerleri ;
*Aktif , Reaktif , Kapasitif Endeks Değerleri ,
*Her faz için Voltaj Harmonik Değerleri ,
*Her faz için Akım Harmonik Değerleri ,
*Sistem ve rtc pili yüzde değerleri ,
*Isı , sensör vb bilgiler yük profilinden 4 yıl geriye dönük olarak
izlenmektedir.
Bu bilgiler kaçakla mücadelede son derece önemli bilgilerdir.
AEL.MF.16 ve AEL.TF.29 Model
RF Haberleşmeli Sayaçların Özellikleri
Yeni geliştirmekte olduğumuz bu modeller ile aşağıdaki resimde
görülen 50-100 haneli bir kırsal alandaki lokasyonun kablosuz okuma
yapılarak trafo bazında kayıp kaçak oranları , fider bazında kayıp kaçak
oranları ve hatta geniş yük profili özelliği sayesinde hangi abonenin
kaçak kullandığı bilgilerine merkezden ulaşılabilmektedir.
1 adet Consantratör ile bu köyün tüm sayaçları okunabilmektedir.
AEL.MF.16 ve AEL.TF.29 Model
RF Haberleşmeli Sayaçların Özellikleri
Toplam 4 adet consantratör ile 2000 aboneli 2 km çaplı bir alanın trafo bazında,
fider bazında ve mesken bazında kayıp kaçak oranları izlenebilmektedir. Kaçak
probleminden dolayı Türkiye’nin kaybı yıllık 5Milyar$ , abone başı 12TL’dir.
Bu modellerimiz ile ilgili olarak detaylı bilgiyi
fuar standımızdan alabilirsiniz
AEL.MF.16 ve AEL.TF.29 Model
RF Haberleşmeli Sayaçların Özellikleri
Anceki slaytta da görülebileceği gibi, trafo bazında kayıp kaçağın tespiti
kayıp kaçakla mücadelenin ilk adımıdır ve bu noktada sayaçlar ve okuma
Sistemleri görevini tamamlamıştır.
Bundan sonra problem eğitsel , sosyolojik ve psikolojik etmenlere de saygılı
olarak kalıcı , sürdürülebilinir çözümler geliştirmektir.
Bu problemi çözdüğümüz zaman Türkiye yılda 5milyar$ kazanır ve dürüst
vatandaş kaçak yapan vatandaşın yükünü taşımamış olur.
TÜRKİYE’NİN NETWORK ALANINDA TEKNOLOJİ DEVLERİ,
UZAKTAN SAYAÇ OKUMA PROJELERİNDE
KÖHLER ELEKTRİK SAYAÇLARI’NI TERCİH EDİYOR… !
Ürün Onay Aşamaları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Proje fizibilitesi ( 0.5 Ay )
Arge çalışmaları ve prototip hazırlama ( 2.5 Ay )
Ön Testler ( 1 Ay )
Uluslar arası Onay ( MID ) ( 2 Ay )
Tip Onayı ( 0.5 Ay )
Ulusal Onay ( 3-4 Ay )
Fabrika Son Testleri ( 3 Ay )
Pilot Üretim ( 6 Ay )
Ana Üretim ( Her 4 Ay’da bir )
Ürünün karar verilme anından sahaya tüm pilot çalışmaları bitmiş şekliyle inmesi
yaklaşık 2 Yıllık bir arge ve belgelendirme süresi gerektirir. Bu sebeple ülke
kaynaklarının ve zamanının boşa gitmemesi için EDAŞ’lar mümkün ise bir
şartname üzerinde anlaşmalı ve üreticilerden bunları talep etmelidirler.
Bu Tarihe Kadar Olan Kısımda Çıkarılması Gereken Dersler
1)Ülke ihtiyaçları tam olarak etüd etmeden 7 maddelik yetersiz bir şartname ile
sektördeki 3 firmanın yani sektörün tamamının yok olma ihtimalini bile bile
kar odaklı plansız kararların alınması ve uygulamaya geçirilmesi. (2002-2003)
2)Yerli en az iki firmanın onay işlemlerini tamamlamaları, milli ihtiyaç ve taleplerin
tespitinin tam bir mütabakatla belirlenmesi akabinde gerçek rekabet şartları oluşana
kadar fabrikaların çalışmalarını engelleyici yasaklamaların olmaması. (2001) Zira
Atılan bu doğru adımlar fabrikaları , fabrikalar sektörleri ve söktörler de Türkiye
Ekonomisini kurtaracaktır.
3) Altyapısı olmayan hiçbirşeyin yatırıma izin verilmemesi.
(El endeksörlerinde yaşanan kaos’un uzaktan okuma sistemlerinin kurulumu
aşamasında yol gösterici olması)
Yapılan : Her firma kendi okuma cd’si ile onay aldı , bağımsız endeksör firmasından
onay alınmadı .Ardından endeksör üreticisi her üretici için kod vermek zorunda kaldı
ve bir süre sonra sistem tamamen kontrolden çıktı.Bu örnekte yine sonu
düşünülmeden alelacele yapılan çalışmalar neticede büyük sorunlar yarattığını
görmekteyiz.
Olması Gereken:
Her firma onay aşamasında bağımsız endeksör üreticisinden onay almalı.
4)
Yapılan :
Bugün de benzer durum Osos sistemlerinde yaşanıyor.Her firma kendi
server yazılımını yapıyor.Daha sonra başka bir firmadan alınan modem sisteme
uygun olmuyor.Dolayısıyla sürdürülebilir ve rekabete açık değil.
Olması Gereken :
Rekabete açıklık için önce Tedaş’ın Server sistemini kurması ve
bu server’a bağlanmak için gereken yapıların standart hale getirilmesi.Bu yazılımı
üreticilerden bağımsız üçüncü bir mercinin yapması Modem üreticilerinin de aynı
sayaç onayı alır gibi Tedaş Genel Müdürlüğünden yada EPDK’nın oluşturacağı
Teknik komisyondan onay alması gerekmektedir.
5)
Olan :
Kaçak elektrikle mücadelede ulusal (38 madde) ve uluslar arası (MID )
onayının yeterli görülmesi ve ihtiyacı karşılamamasına karşın sessiz kalınması.
Olması Gereken :
Ulusal onay aşamasında Türkiye’nin bir gerçeği olan kaçak ile ilgili
bir teknik komisyonun kurulması ve her onaya gelen sayacın bu komisyonun
belirlemiş olduğu testlere de tabi tutulması sayaçların kaçak kullanıma karşı
güvenliğini arttıracaktır.
Bu konuda maalesef ülkemiz hala gerçeklerden çok uzak , sonuca hitap etmeyen
uygulamalarla zaman kaybetmektedir.
6)
Olan :
Tüm marka ve modellerde kaçak yapan kişilerin sayaç alt kapak ve üst kapak
kalıbı yaptırması veya iki sayaçtan tek sayaç yapma yolu ile kaçak kullanması.
Olması Gereken :
Kaçak yapan kişiler üst kapak işaretlerini , üst kapakta bir pencere açarak
lehimlemesi ve devre dışı bırakması marifetiyle üst kapağı elektronik devrenin
algılamayacağı şekilde açması ve ölçüm devresine eksik yazdıracak şekilde
müdahale etmesi gibi durumlarla karşılaşmaktayız.Bu duruma çözümümüz
kopyalanamayan , söküldüğünde kendini imha eden özel HALOGRAM
kullanılması şeklindedir ve bazı edaş’larda bu uygulamaya geçmiş bulunmaktayız ,
olumlu neticelerini almaktayız .
Bu konuda standımızda detaylı bilgi alabilirsiniz.
7)
Olan :
Uluslararası onayın yurtdışından alınması zaman ve döviz kaybı.
Olması Gereken:
TSE bir an önce gerekli adımları atarak dışa bağımlılıktan bizi
kurtarması gerekmektedir zira bu uzun vadede sektörümüzü oldukça olumsuz
yönde etkileyeceği açıktır.
8)
Olan:
Tüzel ihalelerde sadece fiyata bakılarak alım yapılması .
Olması Gereken:
İhalelerde fiyatın dışında kaliteye de önem gösterilmesi
ve toplam maliyet analizi çalışması yapılarak alım yapılması gerekmektedir.
Teşekkür ederiz…
Ari Torosoğlu : 0535 777 05 75 [email protected]