Το προσωπικό του εστιατορίου Μέρος

Download Report

Transcript Το προσωπικό του εστιατορίου Μέρος

ΕΝΟΤΗΤΑ:2
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΤΟΧΟΙ:
Με τη συμπλήρωση αυτού του μαθήματος ο μαθητής/τρια
θα πρέπει να μπορεί να:
1. Περιγράφει τα προσόντα και καθήκοντα του προσωπικού
του εστιατορίου.
2. Επεξηγεί τις αρετές που πρέπει να διαθέτουν οι
τραπεζοκόμοι.
1.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ TOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Απόφοιτος τριτοβάθμιας σχολής – κλάδος ξενοδοχειακών τεχνών.
 Πολυετή πείρα στην Επισιτιστική Βιομηχανία.
 Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
 Γνώστης της εστιατορικής τέχνης.
 Γνώστης κρασιών και ποτών.
 Γνώστης Μαγειρικής.
 Γνώστης ξένων γλωσσών
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 Οργανώνει, διοικεί και ελέγχει τους χώρους εστίασης.
 Καθορίζει τα επίπεδα παράθεσης φαγητών.
 Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των πωλήσεων
τροφίμων και ποτών.
 Ελέγχει τα αποθέματα υλικών και εξοπλισμού
των εστιατορίων.
 Προσλαμβάνει και εκπαιδεύει το προσωπικό του
τμήματός του.
 Φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής
και ασφάλειας.
 Είναι υπεύθυνος για τα έσοδα, έξοδα και κέρδη του τμήματός του.
ΕΣΤΙΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Απόφοιτος τριτοβάθμιας σχολής – κλάδος ξενοδοχειακών
τεχνών.
 Πολυετή πείρα στην Επισιτιστική Βιομηχανία.
 Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
 Γνώστης της εστιατορικής τέχνης.
 Γνώστης κρασιών και ποτών.
 Γνώστης Μαγειρικής.
 Γνώστης ξένων γλωσσών
 Γνώστης της ψυχολογίας των πελατών.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
ΕΣΤΙΑΡΧΟΣ
 Είναι ο γενικός υπεύθυνος του εστιατορίου.
 Επιβλέπει την προετοιμασία του εστιατορίου.
 Ελέγχει την καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού.
 Ελέγχει το προσωπικό του εστιατορίου. Ώρα προσέλευσης και
αναχώρησης, εμφάνιση και συμπεριφορά.
 Ετοιμάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 Υποδέχεται τους πελάτες στο εστιατόριο.
 Δέχεται τις προκρατήσεις των πελατών.
 Συνεργάζεται με τον αρχιμάγειρα και τον διευθυντή τροφίμων
και ποτών για τη σύνθεση του μενού.
 Προωθεί τις πωλήσεις του εστιατορίου.
ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Απόφοιτος ξενοδοχειακής σχολής.
 Πρακτική πείρα στο εστιατόριο.
 Γνώστης της εστιατορικής τέχνης.
 Γνώστης κρασιών και ποτών.
 Γνώστης Μαγειρικής.
 Γνώστης ξένων γλωσσών
 Γνώσεις φλαμπέ και τεμαχισμού.
ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Είναι υπεύθυνος σε ένα τμήμα του εστιατορίου.

Ελέγχει μια ομάδα τραπεζοκόμων.


Ελέγχει την προετοιμασία του εστιατορίου.
Ελέγχει την καθαριότητα των επιτραπέζιων
σκευών.

Υποδέχεται τους πελάτες στο τμήμα του.

Παίρνει τις παραγγελίες φαγητών και ποτών.

Παρασκευάζει τα φλαμπέ.

Τεμαχίζει τα διάφορα παρασκευάσματα.

Επιβλέπει την παράθεση στο τμήμα του.

Ελέγχει την είσπραξη των λογαριασμών.

Δίνει αναφορά στον Εστίαρχο.
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Απόφοιτος ξενοδοχειακής σχολής
 Πρακτική πείρα στο εστιατόριο
 Γνώστης της εστιατορικής τέχνης
 Γνώστης κρασιών και ποτών
 Γνώστης Μαγειρικής
 Γνώστης ξένων γλωσσών
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ Α
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 Είναι υπεύθυνος για ένα μέρος του τμήματος του εστιατορίου.
 Ελέγχει μια ομάδα τραπεζοκόμων.
 Επιβλέπει και φροντίζει την προετοιμασία των τραπεζιών.
 Επιβλέπει και φροντίζει την προετοιμασία βοηθητικών τραπεζιών.
 Υποδέχεται και οδηγεί τους πελάτες στις θέσεις τους.
 Φροντίζει για την παράθεση φαγητών και ποτών.
 Παρουσιάζει και εισπράττει τους λογαριασμούς των πελατών.
 Φροντίζει για την καθαριότητα του τμήματός του.
 Δίνει αναφορά στον Εστίαρχο.
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ Β
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Απόφοιτος ξενοδοχειακής σχολής.
 Πρακτική πείρα στο εστιατόριο.
 Γνώστης της εστιατορικής τέχνης.
 Γνώστης κρασιών και ποτών.
 Γνώστης Μαγειρικής.
 Γνώστης ξένων γλωσσών
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ Β
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 Βοηθά στο γυάλισμα των επιτραπέζιων σκευών.
 Προετοιμάζει τα τραπέζια στο εστιατόριο.
 Προετοιμάζει τα βοηθητικά τραπέζια.
 Μεταφέρει τις παραγγελίες στην κουζίνα.
 Μεταφέρει τα φαγητά από την κουζίνα στο εστιατόριο.
 Σερβίρει τα φαγητά ανάλογα με τη μέθοδο παράθεσης.
 Αναλαμβάνει την καθαριότητα του τμήματός του.
 Δίνει αναφορά στον Εστίαρχο.
ΒΟΗΘΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Απόφοιτος ή φοιτητής ξενοδοχειακής σχολής.
 Λίγη ή καθόλου πείρα και περιορισμένη γνώση της εστιατορικής
τέχνης.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 Αποκόμιση χρησιμοποιημένων πιάτων και μεταφορά τους
στη λάντζα.
 Εκτέλεση όλων των βοηθητικών εργασιών όπως:
 Μεταφορά τραπεζιών, σκευών, επίπλων κ.ά.
 Στρώσιμο τραπεζιών
 Καθαριότητα τραπεζαρίας
2. Αρετές που πρέπει να διαθέτουν οι τραπεζοκόμοι







Τιμιότητα :Χρήματα και ακριβά υλικά.
Αξιοπιστία:Ώρα προσέλευσης και εκτέλεση καθηκόντων.
Ομαδικότητα:Συνεργασία με όλο το προσωπικό του
εστιατορίου.
Εμφάνιση :Καθαρή, σιδερωμένη επαγγελματική στολή.
Προσωπική υγιεινή:Σώμα, πόδια, Χέρια, μαλλιά,
πρόσωπο και στόμα.
Ευγένεια:Φιλικότητα και καλοί τρόποι συμπεριφοράς προς
τους πελάτες, τους συναδέλφους και τους
προϊσταμένους.
Πειθαρχία:Σταθερότητα στην εφαρμογή όλων των πιο
πάνω αρετών.
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
1. Ποια είναι τα προσόντα και τα καθήκοντα του
προσωπικού του εστιατορίου;
2. Ποιες αρετές πρέπει να διαθέτουν οι
τραπεζοκόμοι;