NEDOKONALÁ KONKURENCE

Download Report

Transcript NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE
CHARAKTERISTIKA NK
• Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny)
• Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte
příklady)
–
–
–
–
–
Produkt
Náklady na změnu dodavatele
Informace
Počet producentů
Vstup do odvětví
• Rovnováha na trhu NK
• Proč klesá MR rychleji než AR?
Krátkodobá rovnováha firmy v nedokonalé
konkurenci
Mrtvá ztráta v nedokonalé
konkurenci
• Proč není nedokonalá
konkurence
paretooptimální? →
mrtvá ztráta (vysvětlete)
• Jak odstranit efekt
mrtvé ztráty? →
diferenciací cen
Dlouhodobá rovnováha v nedokonalé
konkurenci
• Za jakou cenu (ve
srovnání s MC) prodává
firma na NT?
• Jaký je objem produkce
v souvislosti s křivkou
průměrných nákladů?
Dlouhodobá rovnováha v nedokonalé konkurenci
za situace omezeného vstupu do odvětví
ODCHOD FIREM Z ODVĚTVÍ
• Jak dlouho budou firmy odcházet z trhu,
pokud je EP nulový?
TYPY NEDOKONALÉ KONKURENCE
• Jaké tři základní typy NK znáte?
• Na základě jakého kritéria si tyto typy liší?
Monopolistická konkurence – spojení jediného
nabízejícího a konkurence
• Jak byste charakterizovali monopolistickou
konkurenci? (vstup do odvětví, vlastnosti
nabízeného produktu)
• Vysvětlete podstatu monopolistické
konkurence, tj. spojení nabízejícího a
konkurence.
• Mohou producenti v monopolistické
konkurenci dosahovat ekonomického zisku?
OLIGOPOL
• Charakterizujte oligopol (počet firem, náklady
na vstup do odvětví)
• Uveďte příklady oligopolu.
• Charakterizujte situaci oligopolu z hlediska
dosahování krátkodobého či dlouhodobého
zisku. Zdůvodněte.
PŘÍKLADY
12. Pokud chce firma prodat 20 kusů výrobku, může
jít na trh s cenou 100 PJ za kus. Pokud chce
prodat 30 výrobků, musí cenu snížit na 80 PJ za
kus. Pokud by jich chtěla prodat 40, musela by
cenu dále snížit na 60 PJ. Co můžeme říci o
prostředí, v němž se firma nachází? Zakreslete
křivku poptávky po produkci dané firmy.
Zakreslete křivku mezního příjmu firmy.
1. Zakreslete křivku poptávky po produkci firmy a
křivku mezního příjmu firmy v případě dokonalé
a nedokonalé konkurence.
PŘÍKLADY
4. Proč benzínová čerpadla prodávají potraviny a další statky,
když si tyto statky lze koupit v jiných obchodech a navíc
levněji? Proč lidé potraviny a podobné statky nakupují u
benzínových čerpadel, když si je v jiných obchodech
mohou koupit levněji?
5. Obchodníci často poskytují množstevní slevy – např. pokud
si jeden spotřebitel koupí tři stejné statky, zaplatí méně,
než když si tři různí spotřebitelé koupí (každý spotřebitel si
koupí) stejný statek. Proč tak obchodníci činí?
6. Uveďte příklady inovací, které zmírnily bariéry vstupu do
odvětví, takže trh přestal být oligopolním trhem,
respektive jeho oligopolní charakter se zmírnil.
PŘÍKLADY
7. Mějme následující údaje v tabulce (P, FC a VC
jsou v PJ):Pro jednotlivá množství spočítejte
následující hodnoty: VC, TC, AC, AFC, AVC, TR,
P
FCbod optima
MC firmy.
AR,Q´MR, EP, EP/Q´.
Najděte
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
7
5
11
15
20
25
36
40
PŘÍKLADY
8. K čemu bude docházet, pokud na trhu monopolistické
konkurence dosahují producenti ekonomické ztráty?
Znázorněte pomocí křivek nabídky a poptávky. Jak se to
projeví na průměrných nákladech a průměrných příjmech
jednotlivých producentů, kteří působí na trhu
monopolistické konkurence? Co platí pro dlouhodobou
rovnováhu trhu monopolistické konkurence?
9. Vyhledejte praktické příklady toho, kdy vláda (stát)
reguluje monopoly či oligopoly.
10. Bankovní trh má charakter oligopolního trhu. Podmínky
pro podnikání bank jsou velmi přísné. Proč má smysl
podnikání bank regulovat? Může mít regulace nějaké
negativní důsledky?
11. Co všechno brání tomu, aby trh produkce automobilů
přestal být oligopolním trhem?
PŘÍKLADY
12. Proč se firmám vyplatí investovat do budování
značky? Na kterém trhu se jim to vyplatí – na dokonale
konkurenčním nebo na trhu nedokonalé konkurence.
13. Proč cestovní kanceláře nabízí zájezdy na poslední
chvíli za zlomek ceny než ostatní zájezdy?
14. Když nejsou kina zcela zaplněná, znamená to, že
vlastníci kin stanovili příliš vysokou cenu? Zdůvodněte.
15. Proč kina poskytují slevy na vstupném studentům?
Vysvětlete pomocí teorie nedokonalé konkurence.