3_OTDR_mereni_reflektometrem-PON

Download Report

Transcript 3_OTDR_mereni_reflektometrem-PON

Měření optický reflektometrem
PON
Ing. Pavel Kosour
[email protected] | www.profiber.eu
OSNOVA
2
1
Optical Time Domain Reflectometry
2
Události na trase
3
Měření na spliterech
4
Měření na živé síti
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Reflektometrická metoda
Měřená trasa
Předřadné vlákno
3
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
REFLEKTOMETRICKÁ METODA – OTDR




Délka vlákna
Útlum zakončení
Útlum kabelových úseků
Útlum svarů a konektorových spojení
 Útlum celé trasy
 Homogenita útlumu vlákna
 Útlum odrazu konektorových spojení
 Útlum odrazu celé trasy
4
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Princip OTDR
5
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Rayleigh rozptyl
•
•
•
•
Vzniká na mikrozměnách ve vlákně menších než je vlnová délka
Všesměrový rozptyl světla s úrovní zpětného rozptylu cca –75 dB
Využití pro měření útlumu kabelových úseků optického vlákna
Vyšší vlnové délky jsou méně zatlumeny než nižší
Source
Ray of
light
6
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Variations in
IOR
Fresnel odraz
•
•
•
•
•
7
Vzniká na přechodu dvou prostředí s odlišnými indexy lomu
- konektorové spojení, přerušení kabelu, nečistoty apod.,
V reflektogramu je reprezentován výraznou špičkou
Odraz pro UPC konektory je typicky –55 dB a pro APC konektory je typicky –
65 dB
20 000 krát větší než Raileigh rozptyl
Po odrazu vzniká
mrtvá zóna
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Jak dlouhé trasy lze měřit?
Dynamický rozsah (dB)
• Rozdíl mezi počáteční úrovní zpětného rozptylu a vlastním
šumem přijímače
• Liší se podle použité šířky pulsu a vlnové délky
Měřicí rozsah
= Dynamický rozsah – 8dB
Měřicí
rozsah
Dynamický
rozsah
SNR=1
8
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
REFLEKTOMETRICKÁ METODA – ŠÍŘKA PULSU
9
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
MRTVÁ ZÓNA OTDR
 Mrtvá zóna vzniká u odrazných nehomogenit na trase
 Zpět odražené světlo způsobí saturaci detektoru – „částečné oslepení “
 Nehomogenity umístěné bezprostředně za odraznou nehomogenitou nejsou detekovány
 Velká mrtvá zóna vzniká v místě připojení OTDR  použití předřadného vlákna
10
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Přehled vlnových délek pro PON
5
~190 THz
měrný útlum (dB/km)
4
1
okno
3
2
mezní vlnová
~50 THz
délka
1490 nm
jednovidových
vláken
1310 nm OH
1550 nm
OH
okna
2
5
3 4 1625 nm
OH
1
0
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
vlnová délka- (m)
1,4
1,5
1,6
1,7
Detekce ohybů / špatných svarů (1310/1550/1625 nm)
1310nm: Zdánlivě běžná trasa
1550nm: Trasa s velkými ztrátami
1625nm: Detekce konce trasy
1310 nm
1625 nm
1550 nm
Tabulka poruch v OTDR
13
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Zdánlivý útlum x skutečný útlum
• při měření trasy ve jednom směru (např. z místa A do B) měříme
tzv. zdánlivý útlum
• útlum při měření z A-B a z B-A se může lišit vlivem různých MFD
vlákna
• skutečný útlum získáme zprůměrováním hodnot z obou směrů
A
B
větší „zdánlivý“ útlum
Směr A - B
14
B
menší „zdánlivý“ útlum
Směr B - A
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
A
Měření OTDR přes splitery
[email protected] | www.profiber.eu
PON structure
Měření při výstavbě optické sítě FTTx
Měření po segmentech:
– Krátký pulz (5 ns)
– Vyhlazení šumu (min 15 s)
– Dočasné konektory
Fiber section
Fiber section
Fiber section
C.O.
Drop
terminal
Splitter
Splitter
Měření při výstavbě optické sítě FTTx
Měření celé trasy:
– Kontrola splitterů
– Kontrola celé trasy až do C.O.
Test Direction
Drop
terminal
Splitter
C.O.
Splitter
Měření při výstavbě optické sítě FTTx
– měření po segmentech (krátký pulz)
– měření celé trasy
OTDR – PON
Upstream complete link characterization including splitter:
Drop
terminal
FTB-200 OTDR
Splitter
Patch panel
C.O. Patch panel
End of link
Splice tray
Splice tray
C.O.
Jaký dynamický rozsah musí mít PON OTDR ?
Upstream měření přes splitter 1 x 64:
Drop terminal
1 dB
Splitter 1x64:
19 dB
Patch panel
1 dB
Link 3 dB
S/N reserve 8 dB
C.O.
Total 32 dB
minumum OTDR
dynamic range
OLT
Total Loss 24 dB
Problém měření PON sítí reflektometrem
Co znamená PON ready?
- krátké mrtvé zóny?
- velký dynamický rozsah?
1x32 splitter náměr
Jak nemá vypadat náměr z OTDR
Měření PON
Opakované měření na PON sítích
– Zákazník – Splitter
•
Krátký pulz (5ns)
– Vyhodnocení splitteru
•
Střední pulz (50ns)
– Proměření celé trasy
•
Dlouhý pulz (275ns)
iOLM – inteligent Optical Link Mapper
Opakované měření na PON
– Standardní OTDR
•
Více měření s různými pulzy -> více výstupů
•
Jakým způsobem reportovat?
•
Celková doba měření 5 až 10min
– iOLM (HW + SW)
•
Automatické měření více pulzy
•
Konsolidace měření různých vlnových délek
•
Měření jedním tlačítkem
•
Jednoznačné zobrazení – jednoznačný report
•
Celková doba měření do 2min
Žádné opakované měření
Efektivita práce
iOLM – inteligent Optical Link Mapper
iOLM – inteligent Optical Link Mapper
Hodnoty útlumu
útlum svaru
průměrný útlum svaru
rozdíl útlumu svaru na různých (A1550 - A1310)
útlum konektorového spojení v trase
měrný útlum kabel. úseků
SM
1310 nm
SM
1550 nm
MM:
850 nm
MM
1300 nm
0,35 dB/km
0,25 dB/km
2,5 – 3 dB/km
0,6 -1 dB/km
útlum splitteru
dělení 1x2 = 3 dB
splitter 1x64 = 6 * 3 dB + 2 * 0,5 dB = 19 dB
0,1 dB
0,02 - 0,06 dB
0,01 - 0,02 dB
0,5 dB
Měření OTDR na živých sítích
[email protected] | www.profiber.eu
Měření na živé síti
Testování sítí v protozu, za použití filtrované vlnové délky 1625 nm
Figure: “In-Service” PON troubleshooting using 1625nm
32
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Vnitřní schéma reflektometru
33
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Schéma OTDR s filtrovanou vlnovou délkou
34
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Schéma OTDR s filtrovanou vlnovou délkou
35
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Schéma OTDR s filtrovanou vlnovou délkou
36
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
Schéma OTDR s filtrovanou vlnovou délkou
OTDR s vlnovou délkou 1625 nm
– Spektrální filtr <1600nm
1310/1550 nm OTDR port
1650 nm filtered
OTDR port
37
www.profiber.eu | [email protected] | Copyright © PROFiber Networking s.r.o.
iOLM a živá síť
Měření na živé síti
– Lokalizace poruch za provozu
• PON sítě
• Nedostupná místa sítí Bod-Bod
Figure: “In-Service” PON troubleshooting using 1625nm
iOLM a živá síť
Měření úrovně výkonu
– Separované vlnové délky pro PON sítě 1490nm 1550nm
– Širokopásmový detektor pro sítě Bod-Bod
WWW.PROFIBER.EU
DĚKUJEME ZA POZORNOST
Ing. Pavel Kosour
Technický specialista prodeje
[email protected] | www.profiber.eu