Transcript ХУД

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН
ТАСАГ
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ГАРСАН ЗАМ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГ, ОСЛЫН СУДАЛГАА, ГАРСАН
ХЭРЭГ, ОСЛЫГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН
БАЙГУУЛЖ БАЙГАА АЖИЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТАЛААР
2014.10.03
2014.10.16
14 хоногт Хяналт шалгалтын чиглэлээр
/ 2013, 2014 оны харьцуулалт/
Согтуугаар
Согтуугаар
Журмын хашаанд
Журмын хашаанд
Торгосон хүн, төг
Торгосон хүн, төг
ӨНГӨРСӨН 14 ХОНОГТ СОГТУУГААР ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ
ЖОЛООДОХ ЗӨРЧИЛ ИЛРҮҮЛЭЛТ 148, ХАБТХ-ИЙН 16.4 БУЮУ ЭРХИЙН
ҮНЭМЛЭХГҮЙ
,
ТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭГҮЙ
ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦСОН ЗӨРЧИЛ ИЛРҮҮЛЭЛТ 22, ГУДАМЖ ЗАМД
ИЛРҮҮЛСЭН НИЙТ ЗӨРЧИЛ 4348 ТУС ТУС БАЙНА
Бэлэн бус торгууль
Хан-Уул дүүргийн замын цагдаагийн тасгийн алба
хаагчийн торгууль
- Илрүүлсэн зөрчил
- 4348
- Торгууль ногдуулсан
- 42 сая
- АSAP буюу эрэн сурвалжлагдаж байгаа гэмт этгээд
буюу сэжигтэн сангаас илрүүлсэн
илрүүлсэн
- 4 этгээдийг
Хүний амь нас хохирсон хэргийн нөхцөл байдал
2014.10.15ны өдөр ХУД нутагт 13-р чиглэл, АЖ-68 З-0.5/ Наадамчдын гудамж,
Яармагийн 2 дугаар буудлын замд “Хас лийзинг” ХХК-ны Daewoo ТАТАK4D6F
/58-83УНЕ/ автомашины жолооч Болормаагийн Гантулга нь амины Hyundai
Porter /03-47УНУ/ автомашинтай мөргөлдөж, жолооч Завхан аймгийн Нөмрөг
сумын харъяат Очирбатын Бат-Өлзий нас барж, зорчигч ХУД-6 хороо
Нүхтийн 26-472 тоотод оршин суух Батсайханы Цогбилэг /26н,эр/ нарын 2
хүн гэмтсэн.
Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт 14 хоногийн хугацаанд хүний амь
нас хохирсон осол 1 бүртгэгдсэн нь Яармагийн замд гарсан байна.
Илрүүлсэн зөрчил
4845
5,7Д
914
2013.09.05-09.18
2014.09.05-09.19
Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн
зөрчил илрүүлэлт
Журмын хашаа
185
177
2013.09.05-09.18
2014.09.05-09.19
17
17
2013.09.05-09.18
2014.09.05-09.19
ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙГАА АЖИЛ
2014 оны 10 дугаар сарын 06-ний өдөр Дунд
сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн осол, хэргээс
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс, Боловсролын хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг
хамтран хийх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
Үүнд:
1. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гадна замд
“гарц, сургуулийн бүс тэмдэгийг” гарцны ойр орчимд
байрлуулах
2. Сургуулиудын ойр орчимд тэмдгийн тооллого хийж
дутуу, муудаж гэмтсэн тэмдгийг нөхөн сэргээх
3. Дүүргийн цэцэрлэгүүдийн гадна талбайд “Бичил
дөрвөн замын уулзвар” хийх
4. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-р ангийн
сурагчдаар Жолооч ах, эгч нартаа хүргэх захидал
бичүүлэн хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарт
хүргүүлэх ажлуудыг тус тус төлөвлөөд байна.
ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын
эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоож хөдөлгөөнд
оролцогчдын аюулгүй байдал ая тухыг хангах зорилгоор 2014 оны 10 дүгээр сарын
10-ны “Баасан” гарагт “Согтуу” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж согтуугаар
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 21-г илрүүлж ажилласан.
ХАМГААЛАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТАЛААР
2014 оны 09 дүгээр сарын 18-наас 19-ны өдрүүдэд БНАСАУ-ын хөдөлмөрийн
намын төв хорооны, төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн олон улсын харилцааны
асуудал хариуцсан нарийн бичгийн дарга Кан Сөг Жү улс төрийн гишүүн гадаад асуудал
хариуцсан дарга Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийх үеийн замын хөдөлгөөний
аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтанд ажилласан.
Мөн дүүргийн онцлогоос хамааран төрийн гурван өндөрлөгийн хамгаалалтыг цаг
тухайд нь алдаа дутагдалгүй зохион байгуулан хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах
хамгаалалт зохицуулалтанд ажиллаж байна.
ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
Албан журмын даатгалын
холбоотой хамтран даатгалд
хамрагдаагүй
тээврийн
хэрэгслүүдэд
илрүүлэх
зорилгоор хяналт шалгалт
хийж
нийт 76 тээврийн
хэрэгслийг албан журмын
даатгалд
хамруулж
15
жолоочийг
2,114,000
төгрөгний торгууль ноогдуулж
арга хэмжээ авч ажиллаа.
Сонгино хайрхан, Баянзүрх,
Баянгол
дүүргүүдийн
оношлогоотой
хамтран
оношлогоонд
хамрагдаагүй
тээврийн
хэрэгслүүдийг
илрүүлэх зорилгоор хяналт
шалгалтын ажил хийж 103-н
тээврийн хэрэгслийг харъяа
дүүргийнх нь оношлогоонд
хамруулж
32
жолоочийг
320,000 төгрөгний торгуулийн
арга хэмжээ авч ажилласан.
Мэдэгдэл, шаардлага
Хан уул дүүргийн гудамж замын гэрэлтүүлэг, эвдрэл гэмтэлтэй зам, тэмдэг тэмдэглэл тавих,
засах замуудын судалгааг гаргасан. Замын гэрэлтүүлэг байхгүй, эвдрэл гэмтэл их, тэмдэг, тэмдэглэл
хийгдээгүй, буруу тавигдсан, явган зорчигч зорчих нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлж чадахгүй байгаа нь
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг гарах, замын хөдөлгөөний дүрмийн заалт
зөрчигдөх шалтгаан нөхцөл болж байгаа тул яаралтай арга хэмжээ авч засварлаж хариу өгөх талаар
хугацаатай албан мэдэгдэл шаардлагыг нийт 18г холбогдох байгууллагуудад хүргүүлээд байна.
Замын цагдаагийн тасаг нь дүүргийн нутаг
дэвсгэрт хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг
хангах зам тээврийн ослоос урьдчилан
сэргийлэх мөн түгжрэл саатлыг бууруулах
чиглэлээр холбогдох мөн Нийслэлийн замын
цагдаагийн газрын даргын өгсөн үүргийн
дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт замын
хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр
нөлөөлж байгаа зөрчлийг илрүүлж нийт 18
байгууллага аж ахуй нэгжид 2014 оны 10
сарын 16-ны дотор зөрчлийг арилгах тухай
албан мэдэгдэл хүргүүлсэн.
Хан-Уул дүүргийн нутаг 19 үйлчилгээний төвийн
урдах замын эвдрэлийг засварласан.
50см:40см
32см:25см
ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭЛ
Хан-уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт 14 байршилд 32 ш
тэмдэг тавих захиалгыг Автозамын газарт хүргүүлж,
Улаанбаатар нэгтгэлээр нийт 1 удаа тэмдэг арчилгааг хийж
хийж гүйцэтгүүлээд байна.
Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлтэй хамтран хуучирч
муудсан болон бохирдож бүдгэрсэн тэмдгүүдийг дөрвөн удаагийн
арчилгаагаар цэвэрлэгээ хийж засварласан.
Тэмдэглэгээний талаар
тэмдэглэгээ хийгдсэн гудамж замууд
Тэмдэглэгээ хийгдэх гудамж замууд
д/д
1
Чингисийн өргөн чөлөө Энх тайвны гүүрнээс
120 мянгат, АПУ-н уулзвар хүртэл
Чингисийн өргөн чөлөө АПУ –н уулзвар,
уузвараас хойш 19-н үйлчилгээний төв
хүртэлх
2
Махатма гандийн гудамж
Богд уулын арын зам /шинээр зам засварын
ажил хийгдэж байгаа/
3
Чингисийн өргөн чөлөө Атар өргөөгийн
уулзвар
Шаравын гудамж
4
МИС-н уулзвар
Наадамчдын зам буюу Яармагийн зам
/шинээр зам засварын ажил хийгдэж байгаа
тэмдгэлгээний ажил дуусаагүй байгаа /
5
Дунд голын зам /зарим хэсэг бүдгэрч муудсан/
Зайсангийн зам болон оргил рашаан
сувилал
6
Их монгол улсын гудамж
Эв нэгдэлийн гудамж
7
Нийслэлийн гудамж
Ажилчны гудамж
СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ОРЧМЫН ГАРЦЫН ТЭМДЭГЛЭЛ 3 ГАЗАРТ ХИЙГДЭЭГҮЙ БАЙНА.
Эдийн засаг хөгжлийн яамны
“Гудамж төсөл”-өөс 2013 онд
шинээр хийгдсэн уулзварууд болох
ТЭЦ-3,
АПУ,
МИС
зэрэг
уулзваруудын Монгол Улсын Замын
хөдөлгөөний дүрмийн 2 дугаар
хавсралт 5.16, 7.11 тэмдэглэлүүд нь
бүдгэрч
хөдөлгөөний аюулгүй
байдалд сөргөөр нөлөөлж зам
тээврийн
осол
хэрэг
гарах
шалтгаан
нөхцөлийг
бүрдүүлж
байна.
Хан уул дүүргийн нутаг Махамат гаандын гудамжны зүүнээс баруун
тийш явах урсгалд байрлах замын голын тусгаарлах 4-н зурвас дээр МУЗХД-4,2в саадыг тойрох тэмдэг 4ш,5.16а,б тэмдэг 2:2ш
Чингисийн өргөн чөлөө 120-мянгатын уулзварт МУ-ЗХД-4.2в саадыг
тойрох тэмдэг 3ш, 4.2а тэмдэг 1ш, 5.16а,б тэмдэг 2:2ш
Дүүргийн нутагт хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарт санамж
тараан гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх
талаар анхааруулга өгч ажиллаж байна.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр
хэвлэл
мэдээллийн
байгууллагуудтай
хамтран
сэрэмжлүүлэг,
нийтлэл, нэвтрүүлэг бэлтгэж, иргэд, олон
нийтэд хүргэх ажлыг тогтмол явуулж байна.
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй
байдал ашиглалтын журмын эсарэг гэмт
хэргийн гаралт, гэмт хэргийн улмаас нас
барсан
урьдчилан
сэргийлэх,
шалтгаан
нөхцлийг тогтоох чиглэлээр хийх ажлын
төлөвлөгөө”
боловсруулан
Нийслэлийн
цагдаагийн даргаар батлуулан арга хэмжээг
зохион байгуулж байна.
Зам сайжрахын хэрээр осол хэрэг ихээр гарч байгаа Яармаг, нисэхийн замд жолооч
нарыг хурд болон хажуу хоорондын зайг барьж явах гарч болох осол хэргээс
урьдчилан сэргийлэх талаар хэвлэл мэдээлийн хэрэгслээр анхааруулга
сэрэмжлүүлэг тогтмол хийж байна.
АНХААРАЛ
ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА