Transcript Slide 1

Mongolian
Библи…
Үндсэндээ
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Та бүхний анхааралд
ХИЧЭЭЛИЙН ҮЕЭР ДЭРГЭДЭЭ
БУЙ НӨХДӨӨ ХҮНДЭТГЭН
ГАР УТСАА УНТРААНА УУ!
БАЯРЛАЛАА
©2004 TBBMI
8.0S.01. 01
1
The Bible…Basically Ministries Int’l
Committee of Reference
Dr. John Hannah
Distinguished Professor of Historical Theology
Dallas Theological Seminary
Dallas, Texas
©
Dr. William R. Bright
Late Founder
Campus Crusade for Christ
Orlando, Florida
Rev. Douglas Valenzuela
Senior Pastor, Conservative Baptist Missions
Chiesa Battista Evangelica di Casoria
Naples, Italy
Dr. David Bertch
Former President
Tyndale Theological Seminary
Amsterdam, The Netherlands
Karyn Granger
Director of Bible Studies
Southwest Christian Schools
Ft. Worth, Texas
©2004 TBBMI
Dr. Rick Griffith
Lecturer in Biblical Studies
Director, ThM Programme
Singapore Bible College
Singapore, Republic of Singapore
John Maisel Kurt Nelson
President, Exec.Vice President
East/West Ministries
Dallas, Texas
Vasily Dimitrievski
Director for Russia
Global Missions Fellowship
Penza, Russia
Dr. William Tolar
Distinguished Professor of Biblical Backgrounds
Southwestern Baptist Theological Seminary
Ft. Worth, Texas
Dr. Kenneth Horton
Senior Pastor
McKinney Memorial Bible Church
Ft. Worth, Texas
8.0S.01. 02
The Pictorial Library of Bible Lands
Бидний үйлчлэл Библийн холбогдолтой газрыг фото зургийн сан хөмрөгт
оруулж өгсөн Тодд Боленд асар их сэтгэлийн өртэй. Түүний өгөөмөр зан,
зөвшөөрлийг хүлээн авснаар Библи Үндсэндээ сургалтад фото зургуудыг
хэрэглэх боломжтой болсон юм. Библи Үндсэндээ сургалтыг хүлээн авч
буй танд BiblePlaces.com сайтад айлчилж Ариун Газоны хэдэн зурн фото
зургуудыг үзээсэй гэж хүсч байна. Эгийн тэнгисээс Газар дундын сав
газар, Зүүн Европ гэх мэт Христитгэл хөлөө олж цэцэглэсэн газрын
зургууд тент бий шүү. BiblePlaces.com Библийн багш нарт өндөр
нягтралтай дижитал зургийг мөн санал болгож байна. Тус сайтад заавал
айлчлаарай! Баярлалаа, Тодд!
The Bible…Basically Project was conceived, developed and produced
by John E. Fryman, Ph.D.
Copyright © 2004 The Bible…Basically Ministries Intl. Inc., Ft. Worth, Texas
All rights reserved. This work is protected under the copyright laws of the United States
of America. No part or section may be reproduced in any form without permission in
writing from the author or copyright owner, except in the case of brief quotations
embodied in critical articles or reviews.
©
Those sections for which permission is specifically provided in the text may be
reproduced locally as student need requires.
The ministry is indebted to Dr. Todd Bolen, The Master’s College, Jerusalem, Israel,
and Pictorial Library of Bible Lands (BiblePlaces.com) for permission
to use extensive photo resources throughout this production. Photography of KadeshBarnea is used with permission of Dr. Leen Ritmeyer, Hawthornedene, Australia.
Should the copyrighted material of others be noted without our knowledge or proper
attribution, the ministry requests an immediate notice. The specified content
attribution will be properly adjusted. Every effort was used to avoid unauthorized
use of text and graphics.
Teachers, media operators and/or other facilitators may not alter any PowerPoint slide,
animation effect, or order of presentation in any way, in any language edition, or in any
computerized application from any image storage facility, transmission, digital or
Internet technique except by permission of the producers.
Produced in the United States of America. International Rights Reserved.
©2004 TBBMI
8.0S.01. 03
Mongolian
Библи…
Үндсэндээ
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ
(Зорилго: Библийг дотроо зураглахуй)
БИБЛИ…ҮНДСЭНДЭЭ
БИБЛИЭ НЭЭЖ
“БИБЛИЙН ФАЙЛ”-АА ХАРЦГААЯ
©2004 TBBMI
8.0S.01. 05
Дараах жагсаалтад байгаа бүхний ЭХ СУРВАЛЖ нь юу вэ?
• Бүхий л Христэч суурь номлол
• Бүхий л итгэлийн Христэч систем
• Библи дээр суурилсан ном
• Бүхий л Библийн сургуулийн номын сан
• Бүхий л нийтийн номын сан
• Бүхий л хувийн номын сан
• Бүхий л их дээд сургуулиудын номын сан
• Дэлхий дээрх бүхий л улс орнуудын
• Бараг бүх хэл дээр орчуулагдсан болон
• Библид тулгуурсан бүхий л бодлын
ҮҮНИЙГ
ЕРӨНХИЙД НЬ
ХАРВАЛ
ЭХ СУРВАЛЖ нь хаанаас бий болсон бэ?
©2004 TBBMI
8.0S.01. 06
14
БИДНИЙ
ИТГЭЛИЙН
ТУЛГУУР
БАРИМТУУД
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 07
2
Доктор Хенриетта
Меарс өөрийн бичсэн
“Библи юуны тухай
өгүүлдэгвэ?”
хэмээх номондоо
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 08
Хүмүүсийн Библийн
мэдлэг Сувдан зүүлтний
хэлхээ мэт байх ёстой
атал… ихэнх Библи
уншигчдын бодол
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 09
Хэлхээ нь тасарсан зүүлт
шиг Библийн түүхүүд нь
эмх цэгцгүй, ард урдаа
орж төөрөлдсөн
байдалтай байдаг
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 10
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 11
Библийн гүний хэмжээ
Өнгө аяс ба түүний утга
Ариун Сүнсний
тодорхой удирдамж
©2004 TBBMI
8.0S.01. 12
2
???
?
?
?
? ??
Бурханы авралын
төлөвлөгөө
Абрахам ба эртний Израиль
Эзэн Христийн айлчлал
Чуулган мэндэлсэн түүх
©2004 TBBMI
8.0S.01. 13
2
Энэ бүх
Библийг
хар даа!
©2004 TBBMI
8.0S.01. 14
Эндээс л асуудал ундарсан юм!
ЭНЭ БОЛ АСАР ТОМ ЭВЛҮҮЛЭГ
• Мянга мянган нарийн учиг
• Зуун зуун хүний амьдрал
• 750,000 үг
• 1,200 бүлэг
• 31,000 ишлэл
• Тоолшгүй олон
хувилбар, орчуулга
©2004 TBBMI
8.0S.01. 15
7
©2004 TBBMI
8.0S.01. 16
7
©2004 TBBMI
8.0S.01. 17
ТУСЛААРАЙ!!!
БИ ЭНЭ
БҮХНИЙГ ЯАЖ Ч
ЧАДАХГҮЙ НЬ!
ПАСТОР Л ЭНЭ
БҮХНИЙ УЧРЫГ
ОЛОХ БИЗ …
©2004 TBBMI
8.0S.01. 18
1
ХЭНД
ХАМААТАЙ
ЮМ БЭ?
©2004 TBBMI
8.0S.01. 19
ТЭГЭЭД
ЮУ ГЭЖ?
©2004 TBBMI
8.0S.01. 20
“Бидний итгэл баримт дээр
тулгуурлахаас нааш тэр нь
ердөө л таамаглал, мухар сүсэг
болон өөртөө итгэх итгэл болж
хувирна”
Майлес Станфорд
“Сүнслэг өсөлтийн зарчмууд”
©2004 TBBMI
8.0S.01. 21
4
Энэ хичээлийн үндсэн санаа
“Бидний итгэл мэддэгээс
маань илүү гарахгүй бөгөөд
бид итгэлээсээ илүү гарч
амьдардаггүй”
Алберт Мохлер
“Өмнөдийн Баптист
Семинар”ын Ерөнхийлөгч
Луисвилл, ИБ
©2004 TBBMI
8.0S.01. 22
2
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0S.01. 23
БИБЛИ…ҮНДСЭНДЭЭ
бол сэтгэлгээний
арга зам юм!
©2004 TBBMI
8.0S.01. 24
БИБЛИ…ҮНДСЭНДЭЭ
Библийг дотроо
баримжаатай мэдэхэд
тань туслах болно!
©2004 TBBMI
8.0S.01. 25
БИБЛИ…ҮНДСЭНДЭЭ
Хэрэгцээтэй туслах материал!
Та үүнийг бусдад зааж өгч болно!
Б7ЧЕ
©2004 TBBMI
Гэрчлэх үүд
хаалгыг нээж өгнө!
8.0S.01. 26
1
БИБЛИ…ҮНДСЭНДЭЭ
Өөрсдийн “Библийн
Файл”-аа нээцгээе!
©2004 TBBMI
8.0S.01. 27
Библийн Файл
©2004 TBBMI
8.0S.01. 28
Библийн Файл
©2004 TBBMI
8.0S.01. 29
Библийн Файл
©2004 TBBMI
8.0S.01. 30
Библийн Файл
©2004 TBBMI
8.0S.01. 31
Оюун
ухаанд
байрлах
Библийн
Файл
©2004 TBBMI
8.0S.01. 32
Оюун ухаанд
байрлах
“Библийн
Файл” маань
ийм л эмх
цэгцгүй байна
©2004 TBBMI
8.0S.01. 33
5
ЯАХАА Ч
МЭДЭХЭЭ
БАЙЛАА!
ХААНААС НЬ
ЭХЛЭХ ВЭ!
©2004 TBBMI
8.0S.01. 34
1
7
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 35
7
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 36
1
7
ТАНЫ
БИБЛИЙН
ФАЙЛ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 37
7
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 38
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 39
7 “Библийн Файл”-аа нээцгээе!
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 40
4
7 “Библийн Файл”-аа нээцгээе!
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 41
2
7 “Библийн Файл”-аа нээцгээе!
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 42
1
7
Таван гол түлхүүр үгс!
Б = БҮТЭЭЛ
4 = ХҮМҮҮС
3 = НИЙГЭМ
Ч = ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
Е = ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 43
5
7
Таван гол түлхүүр үгс!
Б = БҮТЭЭЛ
4 = ХҮМҮҮС
3 = НИЙГЭМ
Ч = ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
Е = ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 44
1
7
Таван гол түлхүүр үгс!
Б = БҮТЭЭЛ
4 = ХҮМҮҮС
3 = НИЙГЭМ
Ч = ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
Е = ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 45
1
7
Дөрвөн чухал хүн!
А БРАХАМ
И ОСЕФ
М ОСЕ
И ОШУА
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 46
5
7
А ГУУ
И ТГЭЛИЙГ
М ӨНХЛӨГЧ
И РНЭ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 47
1
7
Дөрвөн чухал хүн!
А БРАХАМ
И ОСЕФ
М ОСЕ
И ОШУА
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 48
4
7
БҮТЭЭЛ
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 49
5
7
Таван гол түлхүүр үгс!
Б = БҮТЭЭЛ
4 = ХҮМҮҮС
3 = НИЙГЭМ
Ч = ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
Е = ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 50
1
7
АХК
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 51
2
7
Тухайн үеийн засаглал буюу
Гурван Нийгэм
А НАРХИ
Х ААНЧЛАЛ
К ОЛОНЧЛОЛ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 52
6
7
БҮТЭЭЛ
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
КОЛОНЧЛОЛ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 53
7
ҮЗСЭНЭЭ ЭРГЭН ТОЙМЛОВОЛ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 54
3
7
БҮТЭЭЛ
4 ХҮН
3 НИЙГЭМ
ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 55
7
БҮТЭЭЛ
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
КОЛОНЧЛОЛ
ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 56
2
7
БҮТЭЭЛ
Таны
шинэ
“
Библийн
Файл
”
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
КОЛОНЧЛОЛ
ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 57
10
7
БҮТЭЭЛ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 58
7
БҮТЭЭЛ
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
ДӨРВӨН ХҮН
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 59
7
БҮТЭЭЛ
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
ДӨРВӨН ХҮН
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
КОЛОНЧЛОЛ
ГУРВАН НИЙГЭМ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 60
7
БҮТЭЭЛ
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
ДӨРВӨН ХҮН
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
КОЛОНЧЛОЛ
ГУРВАН НИЙГЭМ
ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 61
7
Гарын Авлага хууд. 8-14
©2004 TBBMI
8.0S.01. 62
7
БҮТЭЭЛ
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
КОЛОНЧЛОЛ
ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 63
Библийн
Файл
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 64
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 65
10
Гарын Авлага хууд. 6
68
8
БҮТЭЭЛ
Таны
“Библийн Файл”
АБРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
БАТ СУУРЬТАЙ
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
ТОДОРХОЙ
КОЛОНЧЛОЛ
ЧИМЭЭГҮЙ ҮЕ
УЯЛДАА ХОЛБООТОЙ
ЕСҮС ХРИСТ
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 67
4
Одоо хичээлийн явцад
дотроо тээх үндсэн
бүтэцтэй боллоо!
Энэ санаа бол: “Библийн Файл”
Файлын гол түлхүүр үг: Б 7 Ч Е
ХАРИУЛАХ
ГУРВАН
АСУУЛТ
1. ЮУ БОЛСОН ЮМ БЭ?
2. ЯАГААД БОЛСОН ЮМ БЭ?
3. БИЧЭЭСИЙН АГУУЛГАД
НӨЛӨӨЛСӨН НӨЛӨӨЛӨЛ
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 68
4
TBBIntroHandout1(A)
©
Бүх зүйл эндээс эхэлнэ:
ЧИМЭЭГҮЙ
ҮЕ
БҮТЭЭЛ
©
4 ХҮН
АБРАХАМ
А БРАХАМ
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
3 НИЙГЭМ
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
КОЛОНЧЛОЛ
ХАВСРАЛТ №01
ИОСЕФ
МОСЕ
ИОШУА
АНАРХИ
ХААНЧЛАЛ
ТАНЫ ОЮУН УХААН ДАХЬ
БИБЛИЙН ФАЙЛ!
©2004 TBBMI
ЕСҮС
ХРИСТ
КОЛОНЧЛОЛ
©TBBMI 2002
Гарын Авлага хууд. 6
8.0S.01. 69
21
TBBIntroHandout1(A)
©
Файлыг тайлах түлхүүр үг:
Б7ЧЕ
“Б” гэсэн товчлол бол:
БҮТЭЭЛ
7=4+3 гэдэг нь
4 ХҮН, 3 НИЙГЭМ
ДӨРВӨН ХҮН:
©
АБРАХАМ
Тэдгээрийг нэг нэгээр
ИОСЕФ
нь нэрлэвэл Хариу?
МОСЕ
ИОШУА
ГУРВАН НИЙГЭМ:
АНАРХИ
Тэдгээрийг нэг нэгээр
ХААНЧЛАЛ
нь нэрлэвэл Хариу?
КОЛОНЧЛОЛ
БҮТЭЭЛ
АБРАХАМ
“Ч” гэсэн товчлол бол:
ИОСЕФ
МОСЕ
АНАРХИ
©2004 TBBMI
ЧИМЭЭГҮЙ
ҮЕ
“Е” гэсэн товчлол бол: ЕСҮС
ХРИСТ
ИОШУА
ТАНЫ
ОЮУН
УХААН
ДАХЬ
БИБЛИЙН
ФАЙЛ!
ХАВСРАЛТ №02
ХААНЧЛАЛ
КОЛОНЧЛОЛ
Тиймээс эдгээр арван үгс нь…
таны файл агуулах
хавтаснуудын нэр болох юм.
ЧИМЭЭГҮЙ
ҮЕ
ЕСҮС
ХРИСТ
©TBBMI 2002
Гарын Авлага хууд. 6
8.0S.01. 70
9
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 71
БИБЛИ…ҮНДСЭНДЭЭ
Санаж явах гол санаа
“БИБЛИЙН ФАЙЛ”
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 72
Үзсэнээ эргэн дүгнэвэл!
• Энэ санаа бол: “Библийн Файл”
• Файлын гол түлхүүр үг: Б 7 Ч Е
• Библийн үйл явдал өрнөсөн газруудын “Газрын Зураг”
• Библийн үндсэн “ТҮҮХ” буюу “Цаглабар Хураангуй”
• Абрахамын тавьсан суурь нь Эзэн Есүс Христийн
үйлчлэл рүү шууд чиглэж байгааг Бичээст өгүүлсэн
• Библийн Бүтэц нь “ТҮҮХ” дээр суурилсан
• Хуучин ба Шинэ Гэрээний ном ба сэдэв
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 73
7
Mongolian
Библи…
Үндсэндээ
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 74
©
Гарын Авлага хууд. 6
©2004 TBBMI
8.0S.01. 75