Svenska minoritetsspråk

download report

Transcript Svenska minoritetsspråk

Maria Nordström, Hedens skola, Öckerö – www.lektion.se

 I Sverige talas och skrivs ca 150 olika språk, allt från minoritetsspråken till engelska och wolof.

 De största invandrarspråken som talas i Sverige är arabiska, turkiska, persiska, spanska, grekiska, kurdiska och ex jugoslaviska språk.  I läroplanen står det att ni ska lära er vilka våra minoritetsspråk är.

 Finska  Samiska  Meänkieli  Romani chib  Jiddisch

 … det vara ett språk, inte en dialekt.

 … det ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär 100 år.

 … språkets talare önska att språket ska få vara ett minoritetsspråk.

 Ca 250 000 personer talar finska i Sverige.  Finska har talats i Sverige i minst 800 år.  Många finnar flyttade till Sverige på 1500 och 1600-talet för att jobba inom jordbruket.  Det finns fortfarande stora områden i Sverige som kallas Finnskogar.  Sverigefinnar finns i många delar av landet, både i storstäderna och på industriorter i södra och mellersta Sverige och i Norrbotten.

 Antalet som talar samiska i Sverige beräknas till ca 20 000 personer.

 Det är egentligen inte ett språk utan flera olika, som också har olika dialekter (även olika skriftspråk). Det finns olika typer av samiska – t.ex. nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska.

 Samiska talas i de norra delarna av Norge, Sverige och Finland samt i Ryssland på Kolahalvön.  Sameskola finns i Jokkmokk och Kiruna.

 Ca 75 000 personer i Sverige talar Meänkieli.

 Kallades tidigare ”tornedalsfinska”.

 Meänkieli närmast besläktat med finska, också med estniska, karelska och kvänska. Det innehåller också en del svenska ord  Det talas i Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna och Gällivare kommun.

 Språket har funnits i Sverige sedan början av 1500-talet och kommer ursprungligen från Indien.

   Uppskattningsvis talar ca 40 000 svenskar romani.

Det finns ca 60 olika dialekter men inget fullständigt skriftspråk.

Svenska vardagsord med romskt ursprung: tjej, haja, lattja, jycke

 Ca 4 000 svenskar talar och förstår jiddisch.

 Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700 talet, kom i samband med den första judiska immigrationen under 1770-talet.

 Det är för många starkt förknippat med familjeliv och judisk kultur men talas inte av så många som första språk.

 Teckenspråk räknas inte som ett officiellt minoritetsspråk. Det har alltså ännu inte godkänts som minoritetsspråk.  Det finns ca 160 olika teckenspråk i världen. Tecknen varierar från land till land och från landsdel till landsdel.  Ca 10 000 döva + 20 000 släktingar använder sig av teckenspråk.

 En variant av teckenspråk är ”tecken som stöd”. Det används för att förstärka det sagda ordet.

 http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?m

eta_id=2119#item100000