Czippán Katalin

Download Report

Transcript Czippán Katalin

Felkészülés egy fenntartható jövőre
A fenntartható fejlődés pedagógiai kihívásai
,
Ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés – szakmai továbbképzés
Budapest , NAKVI, 2013. május 7.
Készítette: Czippán Katalin, Cz&K Consulting Kft, [email protected]
Az előadás tartalma

Miért kell a fenntarthatósággal
foglalkozni?




A fenntarthatatlanság problémái, okai
A fenntartható fejlődés fogalma,
megközelítései
Oktatás, nevelés, kompetenciafejlesztés
Miért jó fenntarthatóságra nevelni?
Mennyire súlyos a helyzet?
Választhatjuk ezt is
… de nehéz nem látni azt, hogy van:



Gazdasági, pénzügyi válság (eladósodás,
munkanélküliség, szegénység, energiaáremelkedés, …)
Társadalmi válság (bizalmatlanság, önzés,
elidegenedés, gyűlölet, korrupció, drog,
alkoholizmus… )
Környezeti válság (árvizek, szárazságok,
szokatlan időjárás, viharok,
visszafordíthatatlanul pusztuló természet,
elfogyó erőforrások, szennyezett víz, levegő,
…)
Környezetünk állapota
ÖKOLÓGIAI RENDSZER
(VÉGES)
Nyersanyagok
TÁRSADALMI RENDSZER
Kibocsátás
Energia
Hozzáadott érték
Munkaerő
GAZDASÁGI RENDSZER
Foglalkoztatás
Tőke
Hulladék
Feltöltődés
Életfeltételek (víz,
Kerekes S. nyomán
levegő, természetes
élelem, hely)
Álljunk meg egy pillanatra,
gondoljuk át!
Van-e olyan dolog, amit használunk,
fogyasztunk, és ami nem a természetből
származik?
Mi az, amit nem valamilyen gazdasági
folyamatban állítanak, állítunk elő?
Természeti körfolyamatok
Az energia
szempontjából
nyitott
rendszer
Az anyagok
szempontjából zárt
rendszer
“A fotoszintézis fizeti
a számlát!”
Lassú geológiai
körfolyamatok –
anyagok a
földkéregből
A fenntarthatóság
képesség arra, hogy
ezek a körfolyamatok
mindig működjenek.
© KÖVET
Megváltoztatott körfolyamat
3
4
A természet
fizikálisan képtelen
fenntartani a
körfolyamatokat
Jelentős
anyagáramok a
Földből
Világszinten az
emberek alapvető
igényeinek kielégítése
korlátokba ütközik
1
2
Természetidegen
anyagok használata
© KÖVET
A társadalom egyre gyorsabban „rámol” egyre többet ide-oda
a természetes rendszerekben, átalakítja őket.
A természeti rendszer alrendszereiben végrehajtott változtatások
egyszerűbb vagy bonyolultabb visszacsatolásokon keresztül
változtatják egymást, valamint a hierarchiában magasabb
rendszereket is, amelyeknek tagjaik.
A magasabb rendszerek késleltetve, nagy léptékű
változásokkal keresik az új egyensúlyi állapotot.
Közben a társadalom egyre gyorsabban „rámol”
egyre többet ide-oda a különböző alrendszerek
közt, egymásba átalakítva őket.
Ifj. Zlinszky J
Mitől függ a környezet
eltartóképessége?
Népesség
4-et megválaszthatunk!
Fogyasztás
Erőforrások
Technológia
Igénybevétel
időtartama
Ifj. Zlinszky J
Fenntartható fejlődés - konyhanyelven
Az előző dia alapján:
Amikor úgy „fejlődünk”, hogy a négy
általunk változtatható tényező eredményeként
nem terheljük túl az erőforrásokat most és
hosszú távon sem.
Fenntartható fejlődés - hivatalosan
„…olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen
szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a
jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is
kielégíthessék szükségleteiket.”
(Közös Jövőnk jelentés, 1987.)
“ … a folytonos szociális jólét elérése,
anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet
meghaladó módon növekednénk. A
növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak
leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak.”
(Herman Daly)
Környezetbarát termelés, fogyasztás


Termelőként olyan technológiák alkalmazása,
amely a lehető legkevesebb nyersanyagot vesz
el a természetből és a legkevesebbet rak le fel
nem használható hulladékként, emellett
röviden szállították hozzánk.
Fogyasztóként , így, lehetőleg a közelben
előállított termékek beszerzése, vásárlása, a
lehető legtovább használata, illetve
újrahasználat, visszaváltás, vagy szelektív
gyűjtés.
Tudatos fogyasztás
Termék választás - érték választás


Tudom-e, hogyan állították elő, hol, miből, kik?
Mit és kit támogatok a megvásárlásával?
Termék, szolgáltatás – kapcsolat választás

Van-e, lehet-e kapcsolatom a termelővel, bízome benne, ismeri-e az igényeimet, vissza tudok-e
jelezni?
Mitől fenntarthatatlanok a jelenlegi
folyamatok?






Fogyasztási szokások
Termelőrendszerek
Hozzáállás, technológiák
Rövid távú gondolkodás
Szűklátókörűen meghatározott célok
Magas megtérülés keresése
Tudás, gondolkodásmód, szemlélet,
viselkedés
A. Koshla, 2009.
Minden intézmény célja, hogy
hasznos tudást adjon tanulóinak, és
felkészítse őket az előttük álló
kihívásokra
Milyen emberek kellenek most és 10-15-25 év
múlva?




Akik tudják…
Akik képesek …
Akik olyanok…
Akik úgy élnek a többiekkel…
A fenntarthatóságra nevelés képessé
tesz:







a környezet , társadalom, gazdaság változásainak,
jelzéseinek felfogására;
összefüggő rendszerben történő értelmezésére;
a rendszerben felismerhető kapcsolatok, megértésére;
a problémák megkeresésére, okainak megértésére;
kritikai és kreatív gondolkodásra, és ezáltal a lehetséges
megoldások megkeresésére;
az egyéni és közösségi döntések felelősségének
megértésére, vállalására környezeti kérdésekben;
Az emberi élet hosszú távú fennmaradását figyelembe
vevő döntésekre, cselekvésre.
Az élhető jövő érdekében szükséges:




Tudás a környezetről, a világról, szakmáról, kapcsolatokról, az
összefüggésekről, rendszerekről, helyi adottságokról,
szükségletekről,logikáról, a világgal való kapcsolatról…
Képesség a változások érzékelésére, az irányok meglátására,
jövő tervezésére, együttműködésre,
rendszergondolkodásra,felelősségvállalásra, döntésre…
Értéknek tekinteni az életet, az egészséget, a közösséget, a
tudást, a természetet által adott javakat, a munkát, az
igazságosságot, a békét, szeretetet…
Szándék a felelős döntésre, együttérző viselkedésre, saját sorsa
és a közösség életének alakítására…
Szólhatok az emberek vagy
angyalok nyelvén, ha szeretet nincs
bennem, csak zengő érc vagyok,
pengő cimbalom.
Pál apostol levele a Korintusiaknak 13.1
Hogyan boldoguljunk ezen
kihívások közepette?
FENNTARTHATÓSÁG
BOLDOGSÁG
TISZTESSÉG
Pl.: A növekedés
Pl.: Öt út a jól-léthez
(Five ways to
határai, 1992 , 2005
wellbeing), 2008
Pl.: Szeretet az
igazságban pápai
enciklika
2009
Igazmondás
Figyelj, és vedd
tudomásul
Támaszkodj a valóságra
Jövőkép
Mozogj, tevékenykedj
Igazságosság,
szolidaritás
Kapcsolatteremtés
Építs kapcsolatokat
Közösség és
együttműködés
Tanulás
Tanulj
Értelem, találékonyság
Adj
Szeretet
Együtt-alkotás a jövőnkért
A tanár is tanul – egymástól a gyerekektől,
a szülőktől, partnerektől
 A tanári közösség is tanul
 Az iskola is tanul
 A közösség is tanul
… és együtt segítjük a tanulóink tanulását
együtt alakítjuk a jövőt

Ez itt a reklám (helye)
Hasznos információk -I







Vízkvíz.eu
Ökológiai lábnyom számító
Ökológiai és karbonlábnyom számítók
Zöld és fenntartható beszerzés
Méltányos kereskedelem
Jövőképző on-line tananyag
Környezetbarát termékek, ökocímkék,
tippek
A sorokra kattintva Internet kapcsolat esetén
megnyílik
Hasznos információk -II




Zöldköznapi tippek
Etikus vásárlás
Iskolazöldítés
Fenntarthatóság pedagógiája, környezeti
nevelés irodalom
Tanítási segédanyagok




Éghajlítás földindulás
Hulladék-suli
Tükörben a világ – globális nevelés
Dolceta: Tudatos fogyasztók képzése
Szakmai civil szervezetek,
programok







Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Hulladék Munkaszövetség
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Magyar Energia Klub
Energiaközösségek
Körlánc Egyesület
Hasznos videók, kisfilmek a
témában





Tárgyaink története
A hülyeség kora
Al Gore: Kellemetlen igazság
The Meatrix
Hetesi Zsolt