Transcript 6. téma

6. téma
A környezettudomány a
tudományok rendszerében.
A környezettudományi kutatás
és publikálás legfontosabb
intézményei, szervezetei.
A környezettudományi
szaktájékoztatás sajátosságai,
intézményei, portálok;
elsődleges tájékozódási
lehetőségek az interneten.
A FOGALMI MEGHATÁROZÁS
ELEMEI
1. Interdiszciplináris tudomány.
2. Az emberi környezet, valamint az
embernek a környezetre gyakorolt
hatásával foglalkozó tudomány.
3. Társadalmi kérdései, meghatározottsága
mellett is inkább a
természettudományokhoz soroljuk.
INTERDISZCIPLINÁRIS KAPCSOLATAI
Talajtan
Botanika
Geológia
Hidrológia
Klimatológia
Oceanográfia
Meteorológia
Ökológia
Környezeti kémia
Környezeti Geológia
Környezet-kommunikáció
Környezeti Orvostudomány
Zoológia
Környezetvédelmi jog
Környezeti fizika
Környezetpszichológia
Környezetszociológia
KUTATÁSI ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI
Hulladékgazdálkodás
Szennyezett területek
Fajok és élőhelyek védelme
Talajtan
Szennyezés
Újrahasznosítás
Mezőgazdaság
Tájépítészeti
Természetvédelmi politika
Víz
A LEGFŐBB KUTATÁSI TERÜLETEI
NAPJAINKBAN
1.
Napjaink környezeti változásai, mint
például a globális felmelegedés
2.
A környezeti változások társadalmi hatásai
3.
A környezetszennyezés és a környezeti
károk
4.
Környezeti hatásvizsgálat
5.
A korábbi környezetek rekonstrukciója
INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK
ENSZ UNEP (1972-)PROGRAMJA
http://www.unep.org/
Az UNEP küldetése
• Az ENSZ szakosított
szervezetein ( pl.
UNESCO, FAO, WHO stb.)
belül:
– Koordinálja a
környezetvédelmi
programokat,
– Figyelemmel kíséri a
világ környezetvédelmi
helyzetét,
– Információkkal látja el a
tagállamokat.
Az UNEP feladatai
1. Az ENSZ közgyűlése részére
– rendszeresen beszámol a környezetvédelmi programok
koordinálásáról,
– a környezeti és a természeti erőforrások állapotának
ellenőrzéséről,
– a globális környezet állapotáról.
2. Mint a Globális Környezeti Eszközt (GEF- Global
Environment Facility) megvalósító intézmény
– ösztönzi a nemzetközi együttműködést és cselekvést,
– elősegíti a nemzetközi környezeti jog kifejlesztését.
Az UNEP feladatai (1)
1. A környezet és a természeti erőforrások
védelme, ennek érdekében
•
•
ösztönzi az elfogadott nemzetközi normák és előírások
megvalósítását,
előmozdítja a közös cselekvést a környezeti kihívásokra.
2. A tudományos és műszaki kutatások
támogatása, ennek érdekében:
•
•
szabványokat, követelményeket és mutatókat dolgoz ki a környezet
állapotának ellenőrzése, megóvása érdekében.
A kormányok és intézmények számára
környezetpolitikai tanácsadást és
szolgáltatást nyújt.
Az UNEP feladatai (2)
• 1992. évi világkonferencia óta hozzájárul a
fenntartható fejlődés megvalósításához.
• Globális környezet állapotának megismerése
érdekében
– elemzi a globális környezet állapotát,
– értékeli a környezetei trendeket,
– tanácsot ad és korai figyelmeztető információt
szolgáltat a fenyegető környezeti
veszedelemről,
– a globális környezet hivatalos szószólója.
Az UNEP feladatai (3)
• Szerződések, egyezmények létrehozása:
– pl. a potenciálisa káros vegyi anyagok nemzetközi
kereskedelme,
– a határon túli légszennyezés,
– a nemzetközi vízi utak szennyezése területén.
Az UNEP finanszírozása
Környezeti Alap
– a kormányoktól származó önkéntes
hozzájárulások
– bizalmi letéti pénzalapokból
– ENSZ rendes költségvetéséből kis összeggel.
Az UNEP kiadványa
Globális Környezeti Kilátások
(Global Environment Outlook)
– Kétévente jelenik meg
– Átfogó képet ad:
• a regionális környezeti gondokról,
• az azokra adandó válaszokról,
• modellezési eljárások alkalmazásával a lehetséges
jövőről.
Az UNEP székhelye és regionális központjai
Az UNEP székhelye és regionális
központjai
• A központi székhely: Nairobi (Kenya)
• Regionális központok:
– Afrika: Nairobi (Kenya)
– Ázsia és a Csendes-óceáni térség: Bangkok
(Thaiföld)
– Európa: Genf (Svájc)
– Latin-Amerika és a Karib térség: Mexikóváros
(Mexikó)
– Észak-Amerika: Washington DC (USA)
– Nyugat-Ázsia: Manama (Bahrein)
Regional Environmental Center
http://www.rec.org/
REC Magyar Iroda
http://www.rec.hu/mi.html
Greenfo
http://www.greenfo.hu/index.php?PHPSESSID=
a5650fb9bc8c804a1b0224efafb95987
Környezettudományi Központ
http://www.ktk-ces.hu/