Otázky a otazníky

download report

Transcript Otázky a otazníky

…začíná experiment
Jana Marie
Havigerová
experiment = součást projektu
Informační chování nadaných dětí
v pregramotném období
DĚD VŠEVĚD A JÁ
ANEB
KDO SE MOC PTÁ, MOC SE DOZVÍ
24. 3. 2013 Olomouc
1.
2.
3.
4.
Informační chování
Zrození otázek
Otázky v souvislostech
Jak využívat otázky ve škole
Informační chování
• chování, které jedinec produkuje za účelem získání
informací
1.
2.
Informační potřeba – vím, že něco nevím a chtěl bych vědět
Vlastní informační chování – pátrám po odpovědi
•
•
•
3.
•
v lidské mysli (tzv. vnitřní chování)
ve vztahu k lidem
ve vztahu k informačním prostředkům
Nasycení potřeby a pocit uspokojení x frustrace (agrese,
apatie)
Bod 2 společný jmenovatel: otázky
ptám se sám sebe, zeptám se někoho nebo položím dotaz ve
vyhledavači
Zrození otázek
• Informační chování - otázky - produkujeme
od nejútlejšího věku…
Tak přijde ta
osoba s tím
teplým nápojem
v těle nebo ne?
Zrození otázek
• Na počátku je vždy zvědavost – zajímalo by
mě, co se stane, když…?
Copak se asi stane,
když do toho
pořádně praštím?
Zrození otázek
• Informační chování nás provází po celý život
Jakou známku
z té písemky
asi dostanu?
Zrození otázek
• Život bez něj ani není možný…
Je
jedlá?
…nebo
není?
Zrození otázek
Položení otázky souvisí s myšlením –
kdo klade otázky, myslí.
Být?
…či nebýt?
OTÁZKY V LIDSKÉ MYSLI
Otázky v souvislostech
• Kognitivní procesy
– Výsledek myšlenkových procesů
– Spouštěč myšlení
– Uzavřené otázky – konvergentní myšlení
– Otevřené otázky – divergentní myšlení
– Podněcovač paměti (mozaika)
• Emočně a sociálně
– Jsou projevem zájmu
– Podporují dobré vztahy
Kdo se moc ptá,
moc se dozví…
Kdo se moc ptá,
moc se dozví…
Platí to i ve škole?
Otázky ve
škole?
Místo, kde je hledáme:
Český národní korpus
Český národní
korpus
Co to je?
Kde to je?
K čemu to je?
http://ucnk.ff.cuni.cz
Korpus
SCHOLA 2010
Korpus mluveného jazyka
Synchronní korpus
lemmatizován – základní tvar slova (první pád jednotného
čísla, infinitiv)
morfologické značky – gramatické kategorie (slovní druh,
číslo, pád apod.)
204 vyučovacích hodin
143 h 25 min
27 škol
115 tříd/skupin (1. třídy až 4. ročníky gymnázií)
2410 mluvčích (47 učitelů, 2347 žáků – 6 až 23 let)
792 764 slov
http://ucnk.ff.cuni.cz
Kolik
otazníků
jsme našli v
korpusu?
http://ucnk.ff.cuni.cz
Co lze o
otaznících
v korpusu
dále zjistit?
Mluvčí
učitel-žák
pohlaví
věk
Třída/ročník
Vyučovací hodina
předmět
typ hodiny
pořadí v rozvrhu
Kdo se ptá?
• Jak moc se ptá
učitel?
• Jak moc se
ptají žáci?
Kdo se ptá?
Počet otazníků za vyučovací hodinu - průměr
19.36
Třída
Učitel
80.89
Kdo se ptá?
Kdo se ptá?
Jak se žáci ptají?
25
20
15
uzavřené
otevřené
10
nepravé
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Jak se žáci ptají?
16
14
12
10
k průběhu výuky
8
k obsahu výuky
mimo rámec
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Kam ve škole
mizí přirozená
lidská
zvídavost?
Jak škola
aktivuje
myšlení?
Jak tento
stav
změnit?
1. PTÁT SE HODNĚ A SPRÁVNĚ…
Učitelské desatero
Klaďte otázky různých úrovní – viz Bloomova sedmikráska
Klaďte otevřené doplňovací otázky, spíše než uzavřené
Klaďte otázky s otevřeným koncem
Klaďte otázky podporující divergentní myšlení
Nikdy se nespokojte s jedinou odpovědí!
Klaďte otázky obecně celé třídě
Ponechte tázanému čas na odpověď
Klaďte jednoznačné otázky
V jednom okamžiku klaďte vždy jen jednu otázku
Neodpovídejte na své vlastní otázky
2. UČIT DĚTI HODNĚ A SPRÁVNĚ
SE PTÁT…
Veďte děti ke kladení otázek
• Hrajte s dětmi otázkové hry
–
–
–
–
–
–
20 question task (Na co myslím?)
Neverending story (6W)
Tazatelské cornell notes (tázací zájmena)
Bloomova sedmikráska
Brainstorming aneb hra na Co ještě?
Co by bylo kdyby?
• Povzbuzujte děti ke kladení otázek
• Chvalte děti, když se ptají
VAŠE OTÁZKY PRO
TENTO OKAMŽIK?
PŘEJI HEZKÝ DEN
A MYSL PLNOU OTÁZEK…
[email protected]
T: 00420 493 331 341