PowerPointová prezentace

Download Report

Transcript PowerPointová prezentace

Mimořádná tisková konference
Správy železniční dopravní cesty
Výsledky kontroly stavu kolejí
a otázky bezpečnosti
na železničních přejezdech
29. června 2011 – Rytířský sál, Dlážděná 7
Program tiskové konference
• první část – výsledky mimořádné kontroly tratí a následná
opatření
• druhá část – bezpečnost na železničních přejezdech
• třetí část – dotazy
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
2
Mimořádná kontrola tratí
• Podnětem byla mimořádná událost, kdy dne 5. 6. 2011 došlo
v kilometru 50,765 trati Brno – Přerov ve 12,24 hod. k vykolejení
nákladního vlaku Vn 52061, vykolejilo celkem 13 vozů.
• I když dosud nebylo ukončeno šetření nehody, SŽDC připouští,
že stav kolejí v dané oblasti nebyl v žádoucím technickém
stavu.
• Potvrdilo se podezření, že některé tratě jsou v takovém
technickém stavu, že je na nich nutné zavést „pomalé jízdy“.
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
3
Mimořádná kontrola tratí
• Ve dnech 10. – 24. 6. byla provedena nejrozsáhlejší kontrola
železničního svršku za posledních dvacet let
• Více než 400 pracovníků SŽDC prověřilo všechny tratě.
Zaměstnanci ředitelství prováděli namátkovou kontrolu
některých tratí.
• Speciální pozornost byla zaměřena na 2700 kilometrů tratí, kde
se scházejí dva klíčové rizikové faktory:
– jsou na nich použita upevňovadla ŽS 3
– je na nich použita technologie bezstykové koleje
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
4
Výsledky mimořádné kontroly
železničního svršku
• Kontrola ukázala, že nejhorší situace na celostátních tratích je
v oblasti jižní Moravy, kterou spravuje SDC Brno.
• Na trati z Lanžhotu na státní hranici byly zjištěny uvolněné
šrouby na 50 až 70 procentech upevňovadel.
• Nejrozsáhlejší problémy jsou na trati Brno – Přerov, kde je na
jednotlivých úsecích uvolněno 15 až 65 procent šroubů na
upevňovadlech.
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
5
Další výsledky mimořádné kontroly
• Problémy na celostátních tratích byly nalezeny i v jiných
regionech:
– trať Česká Třebová – Bohumín: 35 až 45 procent uvolněných
upevňovadel
– trať Uherský Brod – Újezdec: 30 procenta uvolněných upevňovadel
– trať Kojetín – Valašské Meziříčí: 25 až 55 procent uvolněných
upevňovadel
– trať Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ: 30 procent
uvolněných upevňovadel
– trať Ústí nad Labem – Chomutov: 30 procent uvolněných
upevňovadel
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
6
Další výsledky mimořádné kontroly
Vysvětlení pojmu pomalá jízda:
• „Pomalá jízda“ je omezení rychlosti vlaku na úroveň, která
i přes horší stav kolejí vylučuje nehodu zaviněnou železniční
dopravní cestou.
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
7
Zavádění pomalých jízd na
celostátních tratích
• Pomalé jízdy při teplotách nad 30 stupňů Celsia již byly
zavedeny na 31 úsecích celostátních tratí, a to okamžitě po
zjištění závad.
• Na dalších 32 úsecích byl s okamžitou platností zaveden
zvýšený dohled, především při teplotách nad 30 stupňů Celsia.
• Pokud se ukáže potřeba, budou zaváděny pomalé jízdy i na
dalších úsecích.
• Počet kilometrů pomalých jízd v následujících dnech bude
záležet především na počasí a na postupu prací.
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
8
Zavádění pomalých jízd na
regionálních tratích
• Pomalé jízdy při teplotách nad 30 stupňů Celsia byly zavedeny
na devatenácti úsecích regionálních tratí.
• Na dvou úsecích byly zavedeny pomalé jízdy bez teplotního
omezení.
• Na zhruba 20 dalších úsecích je situace monitorována, a pokud
se ukáže nutnost, budou vlaky zpomaleny i tam.
• Například 28. června byly pomalé jízdy zavedeny na celkem 170
kilometrech celostátních i regionálních tratích po celé České
republice
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
9
Dopady na plynulost dopravy
a na tržby SŽDC
• Na jednotlivých vlakových spojích může docházet ke zpoždění
• Návaznost jízdních řádů by neměla být narušena
• Úseky pomalých jízd totiž většinou nejsou příliš dlouhé, to
znamená, že dopravci tato zpoždění mohou na většině tratí
snížit
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
10
Neprodlená nápravná opatření
• První opravy budou hotovy již 30. června: například na úsecích
Jaroměř – Dvůr Králově, Jaroměř – Česká Skalice, Slatiňany Chrudim a na některých jiných
• Další série bude dokončena v červenci: Nezamyslice –
Ivanovice - Vyškov, Lanžhot – státní hranice se Slovenskem,
Havlíčkův Brod – Okrouhlice, Kladno Ostrovec – Kladno Dubí,
Dobřichovice – Řevnice, Kolín – Mělník, Moravský Krumlov –
Moravské Bránice, Střetice - Silůvky a mnoho dalších
• Některé úseky, které budou opraveny do konce srpna: Vyškov –
Rousínov, Maloměřice – Královo Pole, Přerov – Prosenice atd.
• Během září budou ukončeny údržby například na úsecích:
Židenice – Maloměřice, Královo Pole – Kuřim, Přelouč –
Choltice a další
• Do konce roku 2011 budou následovat například: Lázně
Bělohrad – Nová Paka, Hodkovice – Rychnov a tak dále…
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
11
Kolik to bude stát
a je nyní železnice bezpečná?
• Celkové náklady na „dotahování šroubů“ a mimořádnou
údržbu s tím spojenou jsou odhadnuty na 154 milionů korun
• Díky této sumě budou moci být ukončeny pomalé jízdy
• Vzhledem k zavedení pomalých jízd je železnice bezpečná pro
osobní i nákladní dopravu
• Většina úseků s uvolněnými šrouby a s pomalými jízdami bude
opravena do konce září
• Až na několik výjimek bude mimořádná údržba dokončena
během letošního roku
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
12
Bezpečnost na železničních
přejezdech
Bezpečnost na přejezdech 2011
• Pět priorit SŽDC na železničních přejezdech pro letošní rok:
– zvýšení výdajů na bezpečnost na přejezdech, vytvoření podmínek
pro výrazný růst finančních prostředků na příští rok na rekordních
1,32 mld. Kč
– na 350 přejezdech osazení výkonnějších nových výstražníků
za 30 mil. Kč
– odstranění posledních dvou přejezdů s kříži na silnicích I. třídy
– zavádění kamerových dohlížecích systémů na přejezdech
– rušení některých přejezdů
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
14
Rušení některých přejezdů
• V České republice je největší hustota železnice a také největší
hustota silničních přejezdů – to vede k omezení plynulosti
dopravy
• Srovnání:
– ČR: jeden přejezd na 10 km2
– Německo: jeden přejezd na 20 km2
– ČR: jeden přejezd na 1300 obyvatel
– Německo: jeden přejezd na 5000 obyvatel
– ČR: na deseti kilometrech 9 přejezdů
– Německo: na deseti kilometrech 5 přejezdů
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
15
Rušení některých přejezdů
• Srovnání počtu přejezdů (stav k 31. 12. 2010):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ČR: 8 161
Země menší nebo srovnatelné s ČR:
Nizozemsko: 2 587
Rakousko: 5 430
Maďarsko: 5 818
Země výrazně větší než ČR:
Itálie: 6 003
Velká Británie: 6 450
Polsko: 12 977
Francie: 18 364
Německo: 20 388
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
16
Rušení některých přejezdů
• Počty zrušených přejezdů v posledních letech a předpoklad pro
rok 2011
Od roku 2006 až do současnosti bylo zrušeno celkem 285 nepotřebných
přejezdů s kříži:
rok
2009
64
2010
115
2011 (1. pololetí)
32
2012 (cíl SŽDC)
200
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
17
Vývoj bezpečnosti na přejezdech
• Srovnání nehod (mimořádné události) na železničních přejezdech
za 1. pololetí roku 2009, 2010, 2011 (do 29. 6.)
Počet MU
usmrceno
zraněno
2009
90
14
35
2010
133
28
58
2011
75
10
61
• Kde se dějí nehody (souhrn let 2010 a 2011 (1. 1.- 30. 5.)
druh přejezdu
počet nehod
Počet mrtvých
Počet zraněných
označení křížem
127
10
50
světla bez závor
165
35
123
světla a závory
26
7
8
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
18
Výdaje na bezpečnost na přejezdech
• V roce 2010:
251 milionů korun
• V roce 2011:
620 milionů korun
• V roce 2012:
1,32 miliardy korun
• Jde o peníze určené přímo na přejezdy a různá zabezpečovací
zařízení přejezdů. Vedle toho vynaloží SŽDC také více než
400 milionů korun na opravy přejezdů z hlediska jejich
sjízdnosti pro motorová vozidla.
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
19
Letos odstraníme poslední přejezdy
s kříži na silnicích I. třídy
• V říjnu 2010 zahájena analýza stavu zabezpečení přejezdů
• Jedním z výsledků je rozhodnutí zmodernizovat poslední
přejezdy s kříži na silnicích I. třídy
• P6073, trať Olbramovice – Sedlčany v km 6,115: datum
ukončení stavby v listopadu 2011 – za posledních deset let se
zde stalo 6 nehod, vždy vlak s osobním vozem
• P3737, trať Čáslav – Žleby v km 2,140: přejezd byl zařazen do
plánu roku 2011 s nejvyšší prioritou – za posledních deset let
dvě nehody, jedna s osobním vozem a jedna s nákladním
vozem
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
20
Zavádění kontrolních kamerových
systémů
• V současnosti jsou kamerami osazeny některé přejezdy na
Moravě
• Dobré výsledky – řidiči se bojí postihů za přestupky
• Druhé pololetí 2011 – deset kamerových systémů na
železničních přejezdech
• Pro rok 2012 chce SŽDC prosadit zavádění kamer jako součást
rozpočtu SFDI
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
21
Zavádění kontrolních kamerových
systémů
• Užitečné rady před prázdninami a dovolenými
• Systém číslovaných přejezdů napojený na IZS
• P12345
• Telefon 112
• Videoklip „Co dělat, když…“ (AŽD Praha)
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky bezpečnosti na železničních přejezdech
22
Výsledky kontroly stavu kolejí a otázky
bezpečnosti na železničních přejezdech
© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
www.szdc.cz