File - Geografija/Istorija Crna Gora

download report

Transcript File - Geografija/Istorija Crna Gora

Gradska naselja
Crne Gore
•U vrijeme popisa iz 2003. u gradovima je živjelo
60% stanovništva Crne Gore.Gradom se smatra
naselje čije se stanovništvo pretežno bavi
nepoljoprivrednim djelatnostima.
•U Crnoj Gori postoji 1256 naselja od kojih su 40
gradskog tipa.Od naselja gradskog tipa 21 su
opštinski centri.

Andrijevica

Kolašin

Podgorica

Bar

Kotor

Rožaje

Berane

Mojkovac

Tivat

Bijelo Polje

Nikšić

Ulcinj

Budva

Plav

Herceg Novi

Danilovgrad  Plužine

Cetinje

Žabljak

Šavnik

Pljevlja
Broj stanovnika na
popisu 2003.
•Gradovi Crne Gore prema broju
136.473
stanovnika: Podgorica
Nikšić
58.212
Opština
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
21.377
Pljevlja
Bijelo Polje
15.883
Bijelo Polje
Cetinje
15.137
Cetinje
Bar
13.719
Bar
Herceg Novi
12.739
Herceg Novi
Berane
11.776
Berane
Budva
10.918
Budva
Ulcinj
10.828
Ulcinj
Tivat
9.467
Tivat
Rožaje
9.121
Rožaje
Dobrota
8.169
Kotor
Danilovgrad
5.208
Danilovgrad
Mojkovac
4.120
Mojkovac
Prema tipu crnogorska gradska
naselja s dijele na:
•mediteranska
•orjentalna
•savremena
Perast: gradska naselja:
•Mediteranska
•Mediteranska gradska naselja nastala su pod uticajem
meditaranske kulture i načina života.Karakteristična su za
primorje,mada se neki mediteranski elementi mogu vidjeti i u
naseljima Srednje Crne Gore.
•Ovaj tip gradskih naselja odlikuju zbijene kamene zgrade
sa karakterističnim bijelim fasadama i uske krivudave
ulice.Tipičan mediteranski izgled očuvali su Stari grad Kotor
i Perast,dok ostali predstavljaju mješavinu mediteranskih i
savremenih.
•Orijentalni tip gradskih naselja:
•Nastao je pod uticajem islamske kulture i orijentalnog
graditeljstva.Prisutan je u naseljima koja su u dužem vremenskom
periodu bila u sastavu Otomanskog carstvaPlav,Rožaje,Ulcinj,Pljevlja,Stari Bar.
•Ulice su uske i prekrivene kaldrmom,kuće grupisane
Stari Bar
po mahalama,a
Stari Bar
najveći
i najljepši objekti u gradu bile su džamije.
Džamija u Ulcinju
Husein Pašina džamija
•Savremeni ili srednjoevropski tip gradova:
Trg Republike
centar
•NastaoAtlas
je
posle
drugog
svetskog
rata.Njihove
ulice
su
široke,trgovi prostrani,a
Porto Montenegro
stambene zgrade i infrastrukture su građene planski,tako da grad može nesmetano
da se razvija.Većina ostalih gradova pored savremenih djelova ima sačuvane i neke
elemente tradicionalne arhitekture.
•Gradovi sa dominantom industrijom su Nikšić i Pljevlja.U njima su smješteni veći
industrijski kapacitet(rudarsvo,energetika,metalurgija,drvna ind.)u kojima je
zapošljen najveći dio stanovništva.
Delta City
Hotel “Splendid”
Sportska Dvorana Topolica
Saobraćajni centri:
•Gradovi
u kojima se ukrštaju dvije ili više značajnih
Marina Bara
saobraćajnica.Takvi su prije svega
Podgorica(vazdušni,drumski i željeznički saobraćaj) i
Bar(pomorski,drumski i željeznički saobraćaj)
Novi vozovi u Crnoj Gori
Turistička naselja:
•Su sva gradska naselja na primorju,te Žabljak i Kolašin na sjeveru
zemlje.Najveći turistički centar je Budva,kako po broju turista tako i
po ostvarenim prihodima.
•Turistička naselja su prepoznatljiva po specifičnoj arhitekturi i
uređenosti,što ima za cilj povlačenjem što većeg broja turista.
Bar
Budva
Administrativni centri:
•Sva gradska naselja u kojima su sjedišta opština.U njima su smještene područne
Viši sud
jedinice državnih organa i organi lokalne uprave.Naglašenu administrativnu
ulogu
Vladingrad
DomPodgorica i prestonica Cetinje,u kojima su sjedišta državnih
imaju glavni
organa,političkih,vjerskih i drugih insistucija i organizacija.
Vlada Crne Gore
Kulturni centri:
•Su takođe Cetinje i Podgorica.Na Cetinju se nalazi Centralna narodna biblioteka
Zetski Dom
Đurađ Crnojević,Državni
arhiv Crne Gore,Kraljevsko pozorište Zetski dom,a u
Podgorici Crnogorsko narodno pozorište.
Obrazovni centri:
•Su donedavno bili samo Podgorica,Nikšić,Kotor i Cetinje u kojima su smješteni
pojedini fakulteti Univerziteta Crne Gore.Otvaranjem privatnih i širenjem
mreže institucija državnog univerziteta,univerzitetski centri su postali i
Bar,Petrovac,Bijelo Polje,Budva i Berane.
Narodna biblioteka “Đurađ
Crnojević”
Unutrašnjost Zetskog Doma
Narodno crnogorsko
pozorište
momo
momo
momo