Αντιμετώπιση καρκίνου του στομάχου

Download Report

Transcript Αντιμετώπιση καρκίνου του στομάχου

ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΆΧΟΥ
Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Γενικά:

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από:





Μέγεθος
την τοποθεσία
την έκταση του όγκου
το στάδιο της ασθένειας
τη γενική κατάσταση υγείας
Δυστυχώς, λόγω του ότι ο πρώιμος καρκίνος του στομάχου προκαλεί λίγα
συμπτώματα, η νόσος είναι συνήθως προχωρημένη όταν γίνει η διάγνωση.
Χειρουργική

Περιλαμβάνει την αφαίρεση:




Mέρος ή το σύνολο του στομάχου
τους γύρω λεμφαδένες
μικρή μοίρα του παρακείμενου φυσιολογικού ιστού
τμήματος του εντέρου ή του παγκρέατος(ενδεχομένως)
Οι όγκοι στο κάτω μέρος του στομάχου μπορεί να απαιτούν Billroth I ή ΙΙ.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι σήμερα θεραπευτικές σε λιγότερο από το 40% των
περιπτώσεων, και, σε περιπτώσεις μεταστάσεων, μπορεί να εξυπηρετούν μόνο
ανακουφιστικούς σκοπούς.
Νέες τεχνικές:
i) χειρουργική εκτομή του βλεννογόνου (EMR)
ii) Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια ανατομή (ΕΑΑ)
Χημειοθεραπεία

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του
καρκίνου του στομάχου είναι τα εξής:

5-FU (φθοριοουρακίλη)

καπεσιταμπίνη

BCNU (καρμουστίνη)

μεθυλο-CCNU (Semustine)

δοξορουβικίνη (αδριαμυκίνη)

Μιτομυκίνη C

σισπλατίνη

TAXOTERE
Η χρήση της χημειοθεραπείας για τη θεραπεία του καρκίνου του στομάχου δεν έχει
σταθερά και προβλέψιμα αποτελέσματα. Στοχεύει στην παρηγορητική μείωση του
μεγέθους του όγκου, την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου και την αύξηση
του χρόνου επιβίωσης.
Ακτινοθεραπεία

Στόχος:

Ανακούφιση από τον πόνο ή την απόφραξη με τη συρρίκνωση
του όγκου.
Χρήση:
σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία
ή μόνο με χημειοθεραπεία (σε περιπτώσεις όπου το άτομο δεν είναι σε
θέση να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.)
θεραπεία με πολυτροπικότητα
(στατιστική αναφορά)


Πολυτροπικότητα :συνδυασμοί χειρουργικής επέμβασης,
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας
Μελέτη Διακομματικής Ομάδας 0116 (SWOG 9008). Οι
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν μετά τη χειρουργική επέμβαση σε μη μεταστατικό, γαστρικό
καρκίνο.Για την τυπική ομάδα των μαρτύρων και μόνο, ή στην ομάδα μελέτης της
συνδυασμένης χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας.
Control group
(χημειοθεραπεία+
ακτινοθεραπεία)
Μέσος χρόνος
επιβίωσης(μήνες)
36
Probe
group(ομάδα
μαρτύρων:)
27
Πηγή
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%
CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%C
E%BF%CF%85_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE
%AC%CF%87%CE%BF%CF%85