Λάθη Οδηγών

Download Report

Transcript Λάθη Οδηγών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Α/Υ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αθανάσιος
Διοικητής Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης
Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2014
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Στις 17 Αυγούστου του 1896, η 44χρονη Bridget Driscol ήταν το
πρώτο θύμα τροχαίου ατυχήματος…
Χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα που είχε την«ιλιγγιώδη»
ταχύτητα των 12,8 km/h, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
ταχύτητας ήταν 6,4 km/h!!!
Ο ιατροδικαστής κατά τη νεκροψία αποφάνθηκε ότι
«το συγκεκριμένο είδος ατυχήματος δεν θα
επαναληφθεί».
έπρεπε
να
Δυστυχώς, η διαπίστωση αυτή η οποία αποτελεί αξίωμα για την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στη σύγχρονη εποχή δεν
επαληθεύτηκε…
World’s first road death. London, Roadpeace.
www.roadpeace.org/org/articles/WorldRirstDeath.html
Page 2
Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μία παγκόσμια μάστιγα με τραγικές επιπτώσεις και
αναδεικνύονται σε φλέγον θέμα δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας
. Υπολογίζεται
ότι περίπου 1,3 εκατομμύρια θάνατοι σε παγκόσμιο
επίπεδο οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα.

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν :
•
1η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-29 χρόνων
•
2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-14
•
3η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 30-44

Σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς ή την πρόκληση ανικανότητας ,
οι αριθμοί κυμαίνονται μεταξύ 20 και 50 εκατομμυρίων θυμάτων ή και
παραπάνω.
(Πηγή: WHO, 2008, Global Burden of Disease: 2004 update)
Page 3
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η υπερβολική ταχύτητα παραμένει
η συνηθέστερη αιτία δυστυχήματος
Page 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 Η ετήσια εθνική επιβάρυνση από το κόστος των ατυχημάτων κυμαίνεται
μεταξύ 0,4 και 3,1 % του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) :
υπερβαίνει το 2% του ΑΕΠ για τις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ στις χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος αγγίζει το 1% και 1,5% του AEΠ αντίστοιχα.
 Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για κάθε 1 άνθρωπο που
χάνεται, άλλα 7 άτομα θα χρειαστούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
παρακολούθηση !!!
 Το παγκόσμιο οικονομικό φορτίο των οδικών συμβάντων
υπολογίζεται στα 518 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο
Peden, M., Scurfield, R., Sleet, D., Mohan, D., Hyder, A.A., Eva Jarawan, E., & Mathers, C., (Eds). (2004).
The world report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization.
Page 5
Τα τροχαία δυστυχήματα οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων
που σίγουρα εμπλέκουν τον οδηγό, την κατάσταση της οδού και
του οχήματος.
Ο ανθρώπινος παράγοντας συμμετέχει στην πρόκληση τροχαίων
ατυχημάτων σε ποσοστό που προσεγγίζει το 95%!!!
Page 6
ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και την αντίστοιχη οδηγική
συμπεριφορά
• Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας
• Κατανάλωση οινοπνεύματος και ουσιών
• Παραβίαση σήμανσης και ιδιαίτερα STOP και κόκκινου σηματοδότη
• Αντικανονική προσπέραση και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας
• Απόσπαση συγκέντρωσης προσοχής και χρήση κινητού τηλεφώνου
• Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους
• Στρες και βιασύνη
• Κούραση και υπνηλία
• Ηλικία και φαρμακευτική αγωγή
• Μη εφαρμογή των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Page 7
Ο ΕΦΗΒΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ…
•Η ανωριμότητα του εφηβικού προμετωπιαίου φλοιού οδηγεί τους εφήβους
σε επικίνδυνες συμπεριφορές , ακόμα και αν κατανοούν την ύπαρξη
κινδύνου.
•Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να συντείνουν και οι ανώριμες
συνδέσεις μεταξύ προμετωπιαίου φλοιού και μεταιχμιακού συστήματος.
•Από την άλλη, και στο έδαφος των μεγάλων ορμονικών αλλαγών στους
εφήβους υπάρχει μεγάλη ευαισθησία του συστήματος ανταμοιβής!!!
Λόγω αυτών των αλλαγών, οι έφηβοι επιδιώκουν υψηλότερα επίπεδα διέγερσης
για να επιτύχουν τα ίδια επίπεδα της ευχαρίστησης / ανταμοιβής,
οδηγώντας τους να αναζητήσουν νέες εμπειρίες και επακόλουθα σε πιο
ριψοκίνδυνες αποφάσεις…
Κι όλα αυτά την ίδια περίοδο που το στρατηγικής σημασίας κέντρο της ορθής
κρίσης και εγκράτειας υπολειτουργεί !!!
Gardner M, Steinberg L. Peer Influence on risk taking, risk preference and risky decision-making in adolescence and adulthood. Dev Psych 41:
625-635. 2005.
Page 8
Η επίδραση της ταχύτητας
στα τροχαία ατυχήματα.
Η έρευνα και η διεθνής εμπειρία δείχνουν ότι η συχνότητα και η
σοβαρότητα των ατυχημάτων μπορεί να μειωθεί με την μείωση
της μέσης ταχύτητας.
Ε.Α.Ε.Ε.
9
Οι μεταβολές (αυξομείωση) της ταχύτητας στα
οχήματα που βρίσκονται μέσα στο ρεύμα της
κυκλοφορίας παίζει σπουδαίο ρόλο στην
πρόκληση των ατυχημάτων.
Η ανάλυση των ατυχημάτων
επιβεβαιώνει ότι όσο πιο μεγάλη
είναι η ταχύτητα στην σύγκρουση,
τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα
θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Ε.Α.Ε.Ε.
10
Για τους οδηγούς και επιβάτες των
αυτοκινήτων , σε περίπτωση
ατυχήματος, με ταχύτητα
σύγκρουσης 80 χ/ω η πιθανότητα
θανάτου είναι 20 φορές μεγαλύτερη
από αυτή με ταχύτητα σύγκρουσης
30 χ/ω.
Ε.Α.Ε.Ε.
11
Π Ε Ζ ΟΙ
Τραυματίζεται θανάσιμα το 5% των πεζών που
τους παρασύρει αυτοκίνητο κινούμενο με
ταχύτητα 32 χ/ω.
Το ποσοστό ανεβαίνει όσο μεγαλώνει η
ταχύτητα και γίνεται 45% με 48 χ/ω
και 85% με 64 χ/ω.
Ε.Α.Ε.Ε.
12
Υπερβολική ταχύτητα σημαίνει να υπερβαίνει
κάποιος το οριζόμενο όριο ταχύτητας.
(Άρθρο 20 του Κ.Ο.Κ.)
Αντικανονική ταχύτητα σημαίνει υπέρβαση από αυτή
που επιτρέπουν οι υπάρχουσες συνθήκες.
Οι συνθήκες αυτές μπορεί να επιβάλλουν να
κινούνται οι οδηγοί με ταχύτητες αρκετά χαμηλότερες
από το όριο ταχύτητας.
(Άρθρο 19 του Κ.Ο.Κ.)
Ε.Α.Ε.Ε.
13
Αποδεικνύεται από εκτιμήσεις και
υπολογισμούς ότι η μείωση της μέσης
ταχύτητας με μόλις 5 χλμ. την ώρα μπορεί να
σώσει 11.000 ζωές και 180.000 τραυματισμούς
ετησίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ε.Α.Ε.Ε.
14
Η έρευνα
 Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κυκλοφορίας είναι μία
από τις τρεις κυριότερες αιτίες των θανατηφόρων
ατυχημάτων.
 Στη Λ. Σπάτων (Αττική) συμβαίνουν πολλά σοβαρά
ατυχήματα.
 Έλλειψη δυνατότητας συστηματικής τροχονομικής
παρακολούθησης.
 Δεν τηρείται ο ΚΟΚ - δεν βεβαιώνονται παραβάσεις - δεν
καταβάλλονται πρόστιμα - δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Στόχος
• Οργάνωση προγράμματος επιτήρησης της ταχύτητας.
• Τεκμηρίωση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της
αστυνόμευσης.
• Μείωση τροχαίων συμβάντων
Προγραμματισμός έρευνας
 Φάση 1 – καταγραφή της υφιστάμενης ταχύτητας και κυκλοφορίας των
οχημάτων (διάρκεια 2-4 εβδομάδες).
 Φάση 2 – περίοδος επιτήρησης της ταχύτητας και επιβολή κυρώσεων σε
περιπτώσεις παραβάσεων μέσω της ειδικής κάμερας καταγραφής (διάρκεια 4-6
εβδομάδες).
 Φάση 3 – καταγραφή της ταχύτητας και της κυκλοφορίας μετά την εφαρμογή
της τροχονομικής επιτήρησης (διάρκεια 4-6 εβδομάδες).
ΣΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 –
ΜΑΪΟΥ 2011
Ο εξοπλισμός
 Κατασκευής οίκου SENSYS
(Σουηδία)
 Multitracking Ραντάρ τύπου RS240
 Ανίχνευση & μέτρηση οχηματος: 20
φορές / sec
 Υψηλής ανάλυσης ψηφιακές εικόνες
(έως 14Mpx)
 Ενεργοποίηση έπειτα από
ρυθμιζόμενο όριο ταχύτητας
 Ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία
με χρήστη ή κέντρο συλλογής
κλήσεων
Η έρευνα πεδίου
Θέσεις Τροχονομικής Επιτήρησης (α)












σε ευθεία και ομογενή τμήματα της οδού,
να παρέχουν τη δυνατότητα στον οδηγό να τρέξει με ταχύτητα μεγαλύτερη του ορίου,
μακριά από διασταυρώσεις,
μακριά από αναβαθμούς (σαμαράκια),
μακριά από οδικά έργα,
μακριά από διαβάσεις πεζών,
μακριά από σήμανση αλλαγής του ορίου ταχύτητας,
μακριά από περιοχές μεγάλων έργων, χώρων στάθμευσης και χώρων που συγκεντρώνουν σημαντικές
δραστηριότητες,
σε περιοχές όπου το οδόστρωμα είναι σε καλή κατάσταση,
να μην έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως θέσεις ελέγχου της ταχύτητας,
να παρέχουν ασφάλεια στα όργανα της Τροχαίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κάμερας καταγραφής,
σε οδικά τμήματα στα οποία παρατηρούνται συχνά ατυχήματα λόγω υπερβολικής ταχύτητας.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ
Θέσεις Τροχονομικής Επιτήρησης (β)
Mobile Speed Safety System (MSSS)
Μετρήσεις
 Εγκαταστάθηκαν 2 αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα κυκλοφορίας σε
κάθε επιλεγμένη θέση. Το ένα βρισκόταν στο σημείο όπου και η κάμερα
καταγραφής και το άλλο 200 μέτρα πιο πριν.
 Τα αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα παρέμειναν εγκατεστημένα σε
όλες τις φάσεις της έρευνας.
 Η Τροχονομική Επιτήρηση των ταχυτήτων σε κάθε θέση
πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία φορά για κάθε μία από τις ακόλουθες
οκτάωρες περιόδους: Πρωινή : 06:00 – 14:00 , Απογευματινή : 14:00 –
22:00, Βραδινή : 22:00 – 06:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνολικά Αποτελέσματα (τυπική ημέρα)
Πριν (Άνοιξη 2010)
Μετά (Άνοιξη 2011)
Σημείο
V85
Vav
Vmax
V85
Vav
Vmax
2Α
67,1
55,5
125,6
65,9
55,2
115,4
2Β
75,1
64,6
144,2
73,5
64,3
131,8
3Α
73,0
62,9
138,5
68,1
59,3
123,8
3Β
74,3
64,0
142,5
70,2
61,2
125,6
4Α
71,2
60,7
133,5
71,5
61,9
120,1
4Β
72,7
61,2
135,0
67,1
57,9
129,1
5Α
74,4
65,2
133,3
67,8
60,6
104,1
5Β
75,7
64,6
138,1
74,8
64,8
127,9
Μέγιστη
τιμή
75,7
65,2
144,2
74,8
64,8
131,8
Συνολικές Μεταβολές (τυπική ημέρα)
Σημείο
Κυκλοφοριακός
Φόρτος
V85
Vaverage
Vmax
2Α
-13,49%
-1,86%
-0,60%
-8,13%
2Β
-4,38%
-2,16%
-0,32%
-8,56%
3Α
-10,84%
-6,71%
-5,74%
-10,65%
3Β
-14,03%
-5,60%
-4,48%
-11,84%
4Α
-16,32%
0,47%
2,06%
-10,05%
4Β
-17,11%
-7,60%
-5,32%
-4,39%
5Α
-15,86%
-8,92%
-7,05%
-21,86%
5Β
-15,25%
-1,19%
0,25%
-7,36%
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
 Οι οδηγοί μείωναν αισθητά την ταχύτητα τους τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιούταν
τροχονομική επιτήρηση.
 Η μέγιστη ταχύτητα (Vmax) μειώθηκε σε όλες τις θέσεις. Οι μεγαλύτερες μειώσεις ήταν της τάξης του 15%.
 Η κυκλοφορία μειώθηκε σημαντικά στη Λ. Σπάτων από την αρχή έως το τέλος της έρευνας. Η μέση μείωση είναι
της τάξης του 13%.
 «Μετά» την τροχονομική επιτήρηση της ταχύτητας η μέση ταχύτητα της οδού υπολογίστηκε περίπου στα 60,7
χλμ/ώρα και η V85 περίπου στα 70, ενώ «Πριν» η μέση ταχύτητα ήταν περίπου 62,3 χλμ και η V85 περίπου 73
χλμ/ώρα.
 Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες (00:00 – 08:00), όπου παρατηρούνται υψηλές ταχύτητες, η ταχύτητα στη Λ.
Σπάτων μειώθηκε αισθητά.
 Η ταχύτητα είναι υψηλότερη τα Σαββατοκύριακα (λόγω της αισθητής μείωσης της κυκλοφορίας), αλλά τα
αποτελέσματα των φάσεων «Πριν», «Κατά τη Διάρκεια» και «Μετά» παρουσίασαν παρόμοιες διακυμάνσεις με
τα αποτελέσματα της τυπικής ημέρας.
Διακύμανση μέσης ταχύτητας και φόρτου στο
σύνολο των θέσεων έρευνας (τυπική ημέρα)
Διακύμανση λειτουργικής ταχύτητας και φόρτου
στο σύνολο των θέσεων έρευνας (τυπική ημέρα)
Κατανομή της κυκλοφορίας σε σχέση με την
ταχύτητα
Ταχύτητα
Ποσοστό Κυκλοφορίας
Ποσοστό Κυκλοφορίας
(χλμ/ώρα)
(Πριν – Ιανουάριος 2010)
(Μετά – Άνοιξη 2011)
0 – 50
13,2%
12,7%
50 – 70
60,9%
67,3%
> 70
25,9%
20,0%
Μέχρι σήμερα
• Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τ.Τ. Αγίας
Παρασκευής, παρατηρείται 50% μείωση στα
θανατηφόρα ατυχήματα και 40% μείωση στα
ατυχήματα με τραυματισμούς που
συμβαίνουν στη Λ. Σπάτων (περίοδος
αναφοράς 1ου εννιαμήνου 2009 – 2011)
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 2009-2010-2011
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
2009
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΣΠΑΤΩΝ
Θανατηφόρα
Θανατηφόρα
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2
0
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
2010
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΣΠΑΤΩΝ
2011
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΣΠΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Θανατηφόρα
Θανατηφόρα
Θανατηφόρα Θανατηφόρα
2
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
1
0
0
0
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
3
2
5
1
0
1
0
0
0
ΜΑΙΟΣ
4
0
4
1
0
1
3
0
3
ΙΟΥΝΙΟΣ
1
0
1
0
0
0
0
0
0
ΙΟΥΛΙΟΣ
1
0
1
1
1
2
0
0
0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1
0
1
0
0
0
1
0
1
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1
0
1
0
0
0
0
0
0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
0
0
0
1
1
2
0
0
0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1
0
1
0
0
0
0
0
0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
0
2
2
1
0
1
1
0
1
ΣΥΝΟΛΟ
17
6
23
5
3
8
5
0
5
Συμμετέχοντες
 Πρωτοβουλία & συντονισμός του έργου : Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
 Χρηματοδότηση : Safer Roads Foundation και KeyMed Ltd
 Περιοχή υλοποίησης : Τμήμα Τροχαίας Αγίας Παρασκευής
 Επιστημονική υποστήριξη : TRL (Αγγλίας)
 Τεχνική υποστήριξη : Σ. Ευσταθιάδης & Συνεργάτες, ΕΕ
 Προέλευση εξοπλισμού : SENSYS (Σουηδίας)
Το ποτό σκοτώνει
Μια Προσφορά της
Ενωσης Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
34
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
35
Οι επιπτώσεις του οινοπνεύματος
στον εγκέφαλο
Μείωση της ικανότητας
για παρατήρηση
Μείωση της προσοχής
και της ικανότητας
αντίδρασης
Δυσκολίες στην
εκτίμηση αποστάσεων
Μείωση της ευαισθησίας
στο κόκκινο χρώμα
Περιορισμός του
οπτικού πεδίου
Διαταραχή της
ισορροπίας
Δυσκολίες στην προσαρμογή της όρασης στις μεταβολές του φωτός
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
36
Το οινόπνευμα αποβάλλεται από το συκώτι.Η μέση ωριαία αποβολή
του είναι: 0,10-0,15 στα χίλια στους άνδρες και 0,085- 0,10 στις
γυναίκες.
Δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος για να επιταχυνθεί
η αποβολή του οινοπνεύματος
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
37
Οι συνέπειες του Οινοπνεύματος
Aρθρ. 42 KOK
Δικαστικά.έξοδα
κατάσχεση
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
38
Είναι μία από τις κυριότερες
αιτίες Τροχαίων ατυχημάτων
Στην ΕΕ το 22% του συνόλου των
Νεκρών είναι από Μέθη
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
39
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
40
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ
TΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
• ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ στα
χίλια
• Πιθανότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μηδέν 0
Από 0,01-0,49
Από 0,50-0,90
Από 1-1,49
Από 1,50-1.99
Μεγαλύτερο του 2
(περιπτώσεις εμπλοκής)
1
+0,93
+1,52
+5,7
+17
+22
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
41
Το ποσοστό οινοπνεύματος στο αίμα ( αλκοολαιμία)
υπολογίζεται με βάση το χίλια.Ποσοστό αλκοολαιμίας
0,5 ανά χίλια,αντιστοιχεί σε 0,5 γραμμάρια οινοπνεύματος
ανά λίτρο οργανικού υγρού
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
42
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΤΑ
Περιεκτ.5%
Σαμπάνια Πορτό
Κονιάκ
Ούζο
Περιεκτ.10%
Περιεκτ.20%
Περιεκτ.30%
Περιεκτ.30%
13 γρ.οιν. 16 γρ.οιν. 16 γρ.οιν. 5 γρ.οιν 7 γρ.οιν.
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"
43
ΠOTO ή ΟΔΗΓΗΣΗ
πως να αποφεύγετε τις σκοτούρες
 Πριν ξεκινήσετε με το αυτοκίνητο, αποφύγετε το
δεύτερο ποτήρι. Ακόμα πιο καλά! Αποποιηθείτε και το πρώτο
ποτήρι.
 Μη πιέζετε ποτέ κανέναν που πρέπει να οδηγήσει να πιει!
 Πιέστε τους γονείς, τους φίλους να μην οδηγούν όταν έχουν πιει,
να βρίσκουν κάποιον άλλο να εκτελέσει χρέη οδηγού.
 Δώστε στους καλεσμένους σας τη δυνατότητα να
διανυκτερεύσουν (αν γίνεται) σπίτι σας, ή καλέστε ταξί. Έχετε
υποχρέωση να φροντίζετε για την ασφάλεια των φίλων σας αν
κρίνετε ότι ήπιαν κάτι παραπάνω!
 Μη δεχθείτε να μπείτε σε αυτοκίνητο που θα οδηγήσει
κάποιος που έχει πιει.
 Μη ξεχνάτε ότι το να καλέσετε ένα ταξί είναι πάντα
προτιμότερο από μια κλήση για οδήγηση σε κατάσταση
μέθης ή ένα τροχαίο ατύχημα.
E.A.E.E.
Βοηθήστε μας να κάνουμε
τους δρόμους της Χώρας μας
ασφαλέστερους !
Όχι οινόπνευμα στο τιμόνι
από σεβασμό στον εαυτό μας
και στους άλλους
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων έτους 2013
Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων έτους 2014
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Α/Υ Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου- Διοικητής Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης