εθνικο δικτυο συζευξις ιι

Download Report

Transcript εθνικο δικτυο συζευξις ιι

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Χρήστος Μοσχονάς
Συντονιστής δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΚτΠ Α.Ε.
1
Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ I
2006-2011
Πρώτη φάση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ήδη συνδέει 6.000 κτίρια του δημοσίου από το 2006
Κύριοι Στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Συμμετοχή όλων των κτιρίων του δημοσίου (34.000 κτιρίων)
Μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα (αύξηση οπτικής πρόσβασης)
Αξιοποίηση των 68 MANs (Metropolitan Area Networks)
Αναβαθμισμένες υπηρεσίες δικτύου
Νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – έμφαση στην
ασφάλεια – το video – τη συνεργασία – την κινητικότητα των
χρηστών
Μεγιστοποίηση της “άθροισης της ζήτησης” στις
τηλεπικοινωνίες του δημοσίου
3
5 βασικές δράσεις για το
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
1. Ευρυζωνική πρόσβαση και πλήρεις τηλεφωνικές υπηρεσίες και
υποδομές σε όλα τα κτίρια του δημοσίου (34.000 συνδέσεις)
9 τηλεπ. Νησίδες
2. Υπηρεσίες κινητικότητας δημοσίου – 2 «ασύρματες» Νησίδες
3. Υπηρεσία ασφάλειας και SLA
4. Yπηρεσία κορμού (SIX) + Κέντρο Δεδομένων
5. Υπηρεσία ISP (Internet Service Provider) δημοσίου
4
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (2012-2016)
34.000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
1.800
3.000
3.250
4.450
6.000
S
0
2005
5
2006
2008
2009
2010
2013
1.
9 τηλεπ. Νησίδες
Προϋπολογισμός : 481 Μ€, σε 9 Νησίδες (34.000 προσβάσεις)
• Εθνικοί πόροι (ΕΣΥΠ) = 406 Μ€ για τρίχρονη λειτουργία
• Κοινοτικοί πόροι =75 M€ για υποδομές τηλεφωνίας/τηλεδιάσκεψης/καλωδίωσης
6
Νησίδα 1
78,7 M€
Νησίδα 2
76,4 M€
Νησίδα 3
44,4 M€
Νησίδα 4
45,3 M€
Νησίδα 5
44,8 M€
Νησίδα 6
45,1 M€
Νησίδα 7
42,1 M€
Νησίδα 8
55,0 M€
Νησίδα 9
48,8 M€
ΣΥΝΟΛΟ
481 M€
2.
2 «ασύρματες» Νησίδες
Προϋπολογισμός : 52,6 Μ€, επιμερισμένος σε 2 ασύρματες Νησίδες
• Αποκλειστική Εθνική Χρηματοδότηση (ΕΣΥΠ)
55.000 smartphones με προπληρωμένο πακέτο φωνής & δεδομένων
αμφίδρομο SMS Gateway Ελληνικού Δημοσίου
Ασύρματη Νησίδα 1
27,1 M€
Ασύρματη Νησίδα 2
25,5 M€
ΣΥΝΟΛΟ
52,6 M€
7
7
3. Υπηρεσία ασφάλειας και ποιότητας
Προϋπολογισμός : 64,5 Μ€ για security και SLA
• Αποκλειστική Κοινοτική Χρηματοδότηση (υποδομές)
ξεχωριστή συσκευή ασφάλειας/πρόσβασης ανά κτίριο
κεντρική πλατφόρμα ασφάλειας
αναβάθμιση ασφάλειας ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
δυνατότητα για κόκκινα και πράσινα δίκτυα
κεντρική επιμέλεια / έλεγχος του SLA για όλες της υπηρεσίες του δικτύου
κεντρικό Helpdesk/Call Center για το δίκτυο
8
8
4.
Ο νέος κορμός – το SIX
Προϋπολογισμός : 12,8 Μ€
• Αποκλειστική Κοινοτική Χρηματοδότηση
(υποδομές)
2 terra-POPs (SIX-1 & SIX-2)
10 Gbps συνολική πρόσβαση στο διαδίκτυο
σύνδεση με το GRIX
Κεντρικό IMS
Κεντρική υποδομή τηλεδιάσκεψης
Data Center hosting για το SIX-1
9
9
5.
Yπηρεσίες ISP
Προϋπολογισμός : 20,1 Μ€
• Αποκλειστική Κοινοτική Χρηματοδότηση (υποδομές)
υπηρεσίες E-mail
υπηρεσίες collaboration
directory & hostmaster
υπηρεσία streaming video
νέο portal ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
όλες οι απαραίτητες υποδομές
10
10
Η χρηματοδότηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
635 M€
1 έτος κατασκευή δικτύου
3 έτη λειτουργία της υποδομής
460 M€
175 M€
Εθνικοί Πόροι - ΕΣΥΠ
Τέλη
τηλεπικοινωνιών
για 3 χρόνια
Κοινοτική
Χρηματοδότηση
Κρίσιμες
υποδομές
Υποδομές
τηλεφωνίας ,
τηλεδιάσκεψης,
καλωδίωσης
Νησίδες 1-9
Νησίδες 1-9
Νησίδες 1-9
Τηλεπ. τέλη για
τις Νησίδες 1-9
Ασύρματες
Τηλεπ. τέλη
Νησίδεςγια1 &
τις2
ασύρματες
Νησίδες 1 & 2
ISP
SIX / DC
Aσφάλεια
/ SLA
Tρέχουσα κατάσταση
Πρόσκληση 32 από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ύψους 175 M€ –
ανοικτή έως τέλος Δεκέμβρη 2011 για τη χρηματοδότηση των υποδομών
Οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών για τις 5 δράσεις του έργου από την
ΚτΠ Α.Ε. μετά τη διαβούλευση του περασμένου Ιουλίου
άμεση υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας της ΚτΠ Α.Ε. με το ΥΔΙΜΗΔ
άμεση σύγκλιση διακομματικής επιτροπής για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Ανάγκη για εξασφάλιση των εθνικών πιστώσεων στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ (Ενιαίου
Συστήματος Πληρωμών ) από το 2014 (153 Μ€ το χρόνο)
Δορυφορικές δράσεις για το
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από το Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση»
Διαρκής ενημέρωση μητρώου κτιρίων & φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
Διαρκής Εφαρμογή Πολιτικής Ασφάλειας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
Διαχείριση αναγκών τηλεπικοινωνιών δημοσίου.
Οριζόντιες εφαρμογές διαλειτουργικότητας δημοσίων φορέων.
Κίνδυνοι
«αγώνας ενάντια στο χρόνο» / χρονοδιάγραμμα – ήδη … 2012 !
θέματα «γραφειοκρατίας» πρέπει να ρυθμιστούν οριστικά
Η Κοινοτική Χρηματοδότηση από την ΨΣ πρέπει να «κλειδώσει»
Η Εθνική Χρηματοδότηση από το ΕΣΥΠ πρέπει να εξασφαλιστεί
Πολύπλοκο και «μεγάλης έκτασης» τηλεπικοινωνιακό έργο για το
δημόσιο / αυστηρός κεντρικός έλεγχος
προσεκτική διαδικασία μετάπτωσης από τα υφιστάμενα στο νέο
δίκτυο
Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II σε … αριθμούς !
Η κατασκευή και τριετής λειτουργία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ κοστίζει :
635 M€ ~= 175 + 3 * 153 Μ€
Το μέχρι σήμερα συνολικό τηλεπικοινωνιακό κόστος του ελληνικού δημοσίου
(φωνή & δεδομένα) ανέρχεται ετησίως στα 310 M€ !
400
300
200
100
0
ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αντικαθιστά τις σημερινές τηλεπικοινωνίες του κράτους με το μισό
μόλις ετήσιο λειτουργικό κόστος (~153 M€), αναβαθμίζοντας σημαντικά την
ευρυζωνικότητα και την ασφάλεια !
Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι είναι ένα best practise έργο στην Ευρώπη και μοναδικό triple
play δίκτυο δημοσίου !
Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα είναι μια «χωρίς προηγούμενο» διαχείριση
τηλεπικοινωνιών δημοσίου και εγκατάσταση κρίσιμων κεντρικών υποδομών !
Κάθε χρόνο που αργεί να υλοποιηθεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ το ελληνικό κράτος χάνει
150 εκ € και αναβαθμισμένες τηλεπ. Υπηρεσίες
ΤΗΛ.Ε.Δ.
Χρήστος Μοσχονάς
Συντονιστής δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΚτΠ Α.Ε.
17
Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών - ΕΣΥΠ
νόμος 3979/2011 - άρθρο 38
Με την έναρξη του ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕΔ διακόπτεται η επιχορήγηση των φορέων για τηλεπ. έξοδα
Οι πάροχοι καταχωρούν ηλεκτρονικά στο ΤΗΛΕΔ κάθε μήνα τους λογαριασμούς ανά
φορέα και κτίριο του δημοσίου στο ΤΗΛΕΔ
XML
ΤΗΛΕΔ
Το ΤΗΛΕΔ μετά από τους απαραίτητους ελέγχους και το «φίλτρο ΣΥΖΕΥΞΙΣ» πληρώνει
τις δαπάνες τηλεπικοινωνιών
ΤΗΛΕΔ
ΤΗΛεπικοινωνίες Ελληνικού Δημοσίου
ΕΣΥΠ /
ΤΗΛΕΔ
Ελεγκτικοί
μηχανισμοί
Πάροχοι
Φορείς
Η λειτουργία του ΤΗΛΕΔ εξασφαλίζει το
«πορτοφόλι» του ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Η ΚτΠ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για το έργο ΤΗΛΕΔ σε συνεργασία με το ΓΛΚ
Ολοκλήρωση των
ΜΑΝ με Εθνικά
Δίκτυα
Χρήστος Μοσχονάς
Συντονιστής δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΚτΠ Α.Ε.
21
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΝ με ΣΥΖΕΥΞΙΣ
•
Μέσω 3 Προσκλήσεων (93, 145, 195) της
ΕΥΔ ΚτΠ κατασκευάσθηκαν υποδομές
οπτικών δακτυλίων σε 68 αστικά κέντρα
(ΜΑΝ) στο 3ο ΚΠΣ, που καλύπτουν 3.700
κτίρια
•
Σε 600 κτίρια με υποδομές πρόσβασης
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, υλοποιήθηκαν, επιπρόσθετα,
υποδομές πρόσβασης στο τοπικό ΜΑΝ
•
Τα 600 κτίρια έχουν και ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και ΜΑΝ
•
Οι δύο υποδομές δεν λειτουργούν
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ, αλλά ανταγωνιστικά
•
Η ταχύτητα πρόσβασης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι είναι
πλέον χαμηλή (κυρίως 2-8Mbps), αλλά
απαραίτητη, ενώ η ταχύτητα πρόσβασης
στο ΜΑΝ πολύ υψηλή (1Gbps), αλλά
αναξιοποίητη (εκτός μεμονωμένων
εξαιρέσεων)
Στις 30/11/2011 υποβλήθηκε
από την ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης 33 της Ψηφιακής
Σύγκλισης πρόταση έργου για
την Ολοκλήρωση των ΜΑΝ με
Εθνικά Δίκτυα
22
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• Αποκατάσταση στοιχειωδών
ελλείψεων και προβλημάτων
υποδομής στα 68 MAN
• «φωτισμός» των 68 ΜΑΝ για
συγκέντρωση πρόσβασης προς το
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι για 2 χρόνια
PoP OTE
2Mbps
FE
X.21
2Mbps
GE
MAN Switch
• Διασύνδεση LAN φορέα στον
εξοπλισμό του ΜΑΝ
• Διαφύλαξη ποιοτικών
χαρακτηριστικών της κίνησης
(QoS) σε επίπεδο VLAN εντός του
ΜΑΝ και VPN εντός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ
PBX
Router
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
ΜΑΝ
Router
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
Κόμβος Πρόσβασης
ΜΑΝ
FE
Κόμβος Πρόσβασης
ΜΑΝ
PBX
GE
GE
MAN Switch
2Mbps
• Δημιουργία ενός σημείου
διεπαφής ανά ΜΑΝ για την
δρομολόγηση της κίνησης
από/προς το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
PRA
Kύριος κόμβος
ΜΑΝ (ΚΚ)
X.21
PRA
• Δημιουργία των απαραίτητων
VLANs σύμφωνα με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
Κόμβος ΜΑΝ
πλησιέστερος στον ΟΤΕ
SHDSL modem
πρόσβασης
MAN Switch
Router
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
2Mbps
X.21
Router
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
PRA
PRA
FE
PBX
X.21
PBX
FE
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ του ΕΡΓΟΥ
Α/Α
• Δώδεκα (12) Υποέργα (LOTS), ένα σε
κάθε περιφέρεια, εκτός της Αττικής
• Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του
έργου είναι 7 εκ. Ευρώ (με ΦΠΑ)
• Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 24
μήνες
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
1.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
897.160 €
2.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
418.620 €
3.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
680.060 €
4.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
367.080 €
5.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
489.020 €
6.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
822.160 €
7.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
277.820 €
8.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
840.900 €
9.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
784.420 €
10.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
340.620 €
11.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
599.040 €
12.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
462.120 €
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
• Αξιοποίηση της υποδομής ΜΑΝ σε 68 πόλεις για φορείς του
δημοσίου (FTTG – Fiber To The Government)
• Ταχύτητα πρόσβασης ανά κτίριο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 1 Gbps
• Ομογενοποίηση / συνέργια με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
• Προετοιμασία για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ