η προταση του οτε για τα δικτυα προσβασης επομενης γενιας

Download Report

Transcript η προταση του οτε για τα δικτυα προσβασης επομενης γενιας

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
(Next Generation Access)
Τηλέμαχος Δούκογλου, Ph.D.
Project Leader FTTx OTE
ΟΤΕ Α.Ε.
Ευρυζωνική Διείσδυση πού
Βρισκόμαστε ;
Ελλάδα
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
Κατανομή ADSL συνδέσεων
3.000.000
OTE
Others
Total
2.500.000
Τρέχον σύνολο: 2.412.161 (τέλος Σεπ.2010)
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ιαν-10
Φεβ-10
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
Μαρ-10
Απρ-10
Μαϊ-10
Ιουν-10
Ιουλ-10
Αυγ-10
Σεπ-10
Tί επιπλέον “έχει” το NGA
Μεγαλύτερο
Νέες Υπηρεσίες
ARPU
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
• Μεγαλύτερες ταχύτητες
πρόσβασης (30, 50 & 100
Mbps) τόσο Upstream
όσο και Downstream.
• Ποιοτικότερο Bandwidth
και άρα σταθερότητα
γραμμής και καλύτερη
σύνδεση.
• Επιτρέπει νέες Υπηρεσίες
ή αναβαθμισμένες
υφιστάμενες (HD-IPTV).
Οπτικές Ίνες στο NGA  FTTx (γιατί?)
•
Νέες υπηρεσίες απαιτούν όλο και περισσότερο εύρος ζώνης (Interactive-TV, Videoon-Demand, multichannel ΗD-IPTV, multiparty-HD-video-conference, telepresence…κλπ).
•
Όχι μόνο περισσότερο εύρος ζώνης αλλά και ποιοτικότερο εύρος ζώνης (για
υπηρεσίες όπως HD-interactive-IPTV ή tele-presence).
•
Δημιουργία υποδομών για παροχή υπηρεσιών όχι μόνο από τον ΟΤΕ αλλά και τους
άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους καθώς και τρίτους (Application Service
Providers, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες).
•
Μείωση του λειτουργικού κόστους (και συνεπώς τελικής τιμής για τον πελάτη) με
απαξίωση των πολλών και παλαιών δικτύων και μεταφορά όλων των υπηρεσιών σε
ένα νέο δίκτυο (Telephony, Internet, interactive-TV ).
•
Αύξηση του ARPU όχι μόνο από τις νέες υπηρεσίες αλλά και από τις επιπλέον
δυνατότητες του FTTx δικτύου.
•
Επιπλέον εξοικονόμηση του OPEX (λειτουργικού κόστους) από κλείσιμο
/αποκέντρωση τηλεπικοινωνιακών κτηρίων (καθώς το FTTx επιτρέπει μεγαλύτερες
αποστάσεις μετάδοσης).
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
Επιλογές FTTx (x=C,B,H)
•
•
«Βάθος» Διείσδυσης Καλωδίων Οπτικών Ινών
(FTTx όπου x= C (Cabinet)
co
B (Building)
H (Home)
B
C
H
Τοπολογία Δικτύου - Αρχιτεκτονική του δικτύου Οπτικών Ινών
(Ring
Star p2p (Point to Point),
Tree p2mp (Point to Multi Point)
co
Ethernet
Switch
•
Τεχνολογία που χρησιμοποιείται
( Ethernet,
VDSL2 με GPON ή Ethernet backhaul
GPON, )
Point-to-Point (P2P)
Passive Optical
Splitter [1:4 or 1:8]
co
[1:4]
[1:8]
OLT
Point-to-MultiPoint (P2MP)
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
FTTx όπου το x=?
•
Ο ΟΤΕ ξεκίνησε να αναπτύσσει
- σε πρώτη φάση ένα δίκτυο FTTC με τοπολογία p2mp-Active Cabinet και χρήση
της τεχνολογίας VDSL2 με Ethernet backhauling και συνεχίσει
- σε επόμενη φάση με υβριδικό FTTC/FTTB σε τοπολογία p2mp
και τεχνολογία VDSL2 με GPON backhauling.
- παράλληλα αρχικά μικρό ποσοστό FTTH τοπολογίας p2mp και τεχνολογία GPON
θα τείνει να αντικαταστήσει σταδιακά πλήρως τις 2 παραπάνω επιλογές.
•
Το FTTx δίκτυο του ΟΤΕ είναι FTTH-Ready. Δηλ. στην φάση του FTTC o OTE ήδη
εγκαθιστά αρκετές οπτικές ίνες ώστε να μπορεί να συνδέσει 100% των
υφιστάμενων χρηστών (ΟΤΕ & Παρόχων) με FTTH (με τις επιλογές που
αναφέρονται παραπάνω).
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
FTTx: Συμφωνίες & Διαφωνίες
• Όλοι συμφωνούμε ότι μακροπρόθεσμα η
επιλογή είναι Fiber-to-the-Home (FTTH)
• Όλοι συμφωνούμε ότι το δίκτυο NGA θα
πρέπει να είναι «ανοικτό»
• ΔΕΝ συμφωνούμε στην αρχιτεκτονική
(Point-to-Point vs. Point-to-Multi-Point)
• ΔΕΝ συμφωνούμε στο πότε και πόσο θα
πρέπει να ρυθμιστεί το NGA.
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
NGA σε Βήματα (FTTC-FTTB-FTTH)
VDSL modem/router πελάτη
GPON passive splitters
FTTB
μDSLAM
HEAT EXCHANGER
[1:4]
OLT
[1:8]
DSLAM
L2/L3 Router
midi/mini
DSLAM
BATTERIES
FTTC
288FTTC320FTTH
A ή VDSL modem/router πελάτη
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
[1:8]
FTTH: Αρχές Λειτουργίας GPON
● Κύρια στοιχεία: OLT, ONU, ONT & splitters
● Χρήση απλού σχήματος WDM για ταυτόχρονη μετάδοση ανερχόμενης/κατερχόμενης κίνησης
● Κατερχόμενη κίνηση (P2MP): TDM, broadcast
Ανερχόμενη κίνηση (P2P): TDMA
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
Μετά το GPON τί?
GPON με λόγο Διαίρεσης 1:32
• H ταχύτητα πρόσβασης του FTTH-P2MP-GPON δικτύου
πρόσβασης με λόγο “μοιράσματος” [1:32] είναι περίπου
80-100 Mbps. ● GPON: 2.5 Gbps / 32  80 Mbps
• Ήδη δοκιμάζεται το 10GPON πρωτόκολλο που θα δώσει
ταχύτητες 300 Μbps.
• Εμπορικά είναι●διαθέσιμο
και χρησιμοποιείται
10GPON: 10Gbps/
32  300 Mbps και το
WDM PON με ταχύτητες ανά συνδεδεμένο χρήστη = 1
Gbps.
• H αρχιτεκτονική που προτείνει ο ΟΤΕ είναι συμβατή και
≥ 1 Gbps
αναβαθμίσιμη ●σεWDM-PON:
όλα τα παραπάνω.
• ΣΥΝΕΠΩΣ η ερώτηση ΔΕΝ είναι ΠΩΣ αλλά
ΠΟΣΟ? και ΠΟΤΕ?
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
FTTx: Επενδύσεις και Υπηρεσίες
•
Ο ΟΤΕ ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός NGA (βάσει υβριδικού μοντέλουFTTC/FTTΒ-Ρ-Η) με στόχο την κάλυψη σημαντικού τμήματος της αγοράς
τα επόμενα χρόνια.
•
Θα προσφέρει υπηρεσίες triple-play, καθώς και υπηρεσίες χονδρικής και
υπηρεσίες για επιχειρήσεις.
•
Το δίκτυο θα είναι «FTTH-ready» - δηλαδή επεκτάσιμο σε επόμενο βήμα σε
100% fiber-to-the-home (M2MP αρχιτεκτονική).
•
Η συνολική ανάπτυξη του δικτύου για εκτεταμένη κάλυψη της αγοράς
προβλέπεται (υπό προϋποθέσεις) να διαρκέσει 6-7 χρόνια.
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
FTTx Ζωγράφου δια του λόγου το αληθές
(πηγή: adslgr)
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
FTTC (από το KV στην Καμπίνα)
ΠΡΙΝ
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010
ΜΕΤΑ
FTTx: Προϋποθέσεις Ανάπτυξης
• Εκσυγχρονισμός πλαισίου έκδοσης αδειών για την εγκατάσταση των
οπτικών Ινών (Δήμοι, Υπουργεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων…)
• Εξασφάλιση σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού
περιβάλλοντος.
• Εύρυθμη συνεργασία με τρίτους φορείς (π.χ. ΔΕΗ)
• Συνεργασία με εναλλακτικούς παρόχους τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και περιεχομένου (telecom, media and content
providers)
• Αντιστροφή του αρνητικού κλίματος της αγοράς
Αθήνα 5-6 Οκτ. 2010