PHÒNG GIÁO D*C VÀ *ÀO T*O TP.HU* TR**NG THCS TH*NG NH*T

Download Report

Transcript PHÒNG GIÁO D*C VÀ *ÀO T*O TP.HU* TR**NG THCS TH*NG NH*T

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HUẾ
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
Người thực hiện: LÊ XUÂN THẠNH
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÓ NHIỀU SỨC KHỎE
VÀ CÓ NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC
Huế, tháng 9 năm 2013
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. YÊU CẦU CỦA THỰC TiỄN
II. GiỚI THIỆU VỀ TRANG THÔNG TIN
(WEBSITE)
III. MỤC ĐÍCH TẬP HUẤN
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
I. YÊU CẦU CỦA THỰC TiỄN
- Ngày nay, các máy tính có thể giúp ta thực hiện
nhiều công việc như soạn thảo văn bản, tính toán,
quản lý,….
- Các máy tính kết nối thành mạng. Mạng máy tính
giúp giải quyết các công việc nhanh chóng.
- Do đó máy tính hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh
vưc như: công nghiệp, xây dựng, y học và ngay
trong cả giáo dục,….
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
-
-
I. YÊU CẦU CỦA THỰC TiỄN (tt)
Chính vì những lý do đó, UBNN tỉnh Thừa
Thiên Huế đã phê duyệt dự án “ Xây dựng trang
thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo
Thừa Thiên Huế “.
Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ dự án. Các
phòng Giáo dục và các trường trên địa bàn toàn
tỉnh thực hiện đề án trên.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
II. GiỚI THIỆU VỀ TRANG THÔNG TIN
(WEBSITE)
- Trang Web dành cho sở giáo dục, các phòng,
trường học các cấp, các trung tâm giáo dục.
- Đây là công cụ hỗ trợ quản lý ngành dành riêng
cho Sở và các phòng giáo dục.
- Công cụ hỗ trợ thông báo, giao việc từ Sở và
phòng giáo dục cho các đơn vị cấp cơ sở.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
-
-
-
III. MỤC ĐÍCH TẬP HUẤN
Giới thiệu Website mới của trường THCS
Thống Nhất. Địa chỉ web như sau:
http:// thcs-tnhat.tphue.thuathienhue.edu.vn
Mỗi giáo viên phải lên lịch báo giảng trực
tuyến hàng tuần.
Hằng tuần nhà trường phải lên lịch công tác cụ
thể.
Mỗi tổ chuyên môn và các tổ chức Đảng,
Đoàn,Đội và Công đoàn có thể lập kế hoạch.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1.
2.
3.
4.
Lịch báo giảng
Lịch công tác
Kế hoạch của tổ hoặc các tổ chức đoàn thể
Thời khóa biểu của lớp, khối, giáo viên
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
1.Lịch báo giảng
- Nhập địa chỉ sau
http:// thcs-tnhat.tphue.thuathienhue.edu.vn
-Nháy vào Tab đăng nhập (Đã có sẳn)
+ Gõ tên đăng nhâp (Có thể thay đổi)
+ Gõ mật khẩu (Có thể thay đổi)
- Nháy vào lịch công tác → lịch báo giảng → thêm
bài viết
- Sau khi nhập xong nhấn vào nút Lưu
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
2. Lịch công tác
- Nháy vào lịch công tác → thêm bài viết
- Sau khi nhập xong nhấn vào nút Lưu
- Danh sách giáo viên
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
Một số lưu ý khi lên lịch báo giảng
- Lịch báo giảng phải lên trước một tuần, thường
cập nhật vào trước 16 giờ ngày thứ 7 của tuần
trước đó.
- Lịch báo giảng trực tuyến phải trùng với lịch
báo giảng của nhà trường.
- Nếu Giáo viên nào đau ốm hay bận việc trong
nhiều tuần liên tiếp thì báo cho Ban Quản Trị
Web.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
-
-
3. Kế hoạch của tổ hoặc các tổ chức đoàn thể
Nháy vào Tab kế hoạch → chọn kế hoạch
tuần/ tháng/ năm → Chọn tổ phù hợp → Thêm
bài viết.
Sau khi soạn thảo xong nhấn vào nút Lưu.
Giáo viên có thể xóa kế hoạch vừa tạo.
Nếu GV muốn kế hoạch đó được đưa lên trang
Web của trường thì liên hệ với Ban Quản Trị
Web
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI
4. Thời khóa biểu của lớp, khối, giáo viên
- Ta làm tương tự như các mục trên
- Sau khi tạo xong ở mỗi mục sẽ có các tính
năng sau:
+ Xem lại bài viết
+ Sửa bài viết
+ Xóa bài viết
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ
CHÚ Ý LẮNG NGHE
TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE MỚI