Transcript 091206080

KIRSAL ALANLARDA YAŞANAN
SORUNLAR
REYHAN ŞENGEZER
091206080
BİR KÖY HAYAL EDİN;
ULAŞIMI KOLAY,
HASTALARIN DOKTOR BULABİLDİĞİ
ÇOCUKLARIN SPOR YAPABİLDİĞİ
GENÇ KIZLARIN, KADINLARIN EĞİTİM
GÖRDÜĞÜ
OKULLARIN DOLUP TAŞDIĞI
TERTEMİZ HAVASI
ORGANİK MEYVESİ
KÖYLÜNÜN MUTLU OLDUĞU
TÖRENİN, AĞALIĞIN OLMADIĞI
DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
-HAYAL ETMEK GÜZELDİR…
Ülkemizde de köyden kente göç tüm dünyada
olduğu gibi sorundur. Bunun sonuçları başlığı
altında kentsel alandaki sorunlar konuşulur,
ezbere alınır. Peki ya köylünün durumu, haklı
sebepleri ? Boş terkedilmiş, unutulmuş
köylerimize neler oldu? Onları buna kimler, nasıl
sürükledi?
1- EĞİTİM SORUNU
Köylerimizde okulların büyük bir kısmı harabeye
dönmüştür. Öğrenciler az , atanan öğretmenler
deneyimsiz ve süresini doldurup hemen gitme
eğilimindedir. Gayretli öğretmenlerimiz ise
devletten destek görememekten yakınmakta
“çalıkuşu” misali çırpınmaktadır. Öğrencilerin
eğitime sürekliliği yok, ilkokulu yeterli
görmektedirler. Süreklilik sağlayanlar ise daha
fazlası için kente göç ederler. Bu da sürekli
yerinde sayan bir eğitimin göstergesidir.
Köylerinde okul olmadığı için kilometrelerce
dağ taş yürüyen çocuklar eğitim almak için en
fazla kaç yıl daha istekli olabilirler ki?
Kız dediğin okur mu???
2- SAĞLIK
Köylerde kurulan
donanımsız sağlık ocakları
kısıtlı hizmet vermektedir.
Hatta birçok köyümüzün
doktoru yoktur. Hastalar
kilometrelerce yol taşınıp
şehir yada ilçe
hastahanelerine
taşınmaktadır. Buna ulaşım
çileside katıldığında tablo
içler acısıdır.
KÜÇÜK HASAN 20 GÜNDE 1 KAN DEĞİŞİMİ
İÇİN 80 KMLİK YOL GİDİYOR.
Sağlık merkezinin donanımsızlığı , ilaç parası,
doktorun erkek olması gibi sosyo-kültürel ve
maddi sorunlar kırsal alanlardaki eğitimsizlik ile
birleştiğinde çözüm kaçınılmaz olmaktadır. “halk
tababeti” dediğimiz halkın hastayı kendi
insiyatifleri, gelenek görenekleri, inançlarına göre
tedavi etme şeklidir. Nazar, kutsal yer ziyareti gibi
her zaman
iyimser olmamaktadır. Ama
ne yazık ki bu görüş oldukça
yaygın olmakla beraber
insanlarımız sağlığını
tehdit etmektedir.
3- BOŞ ZAMAN SORUNU
Köy erkeklerinin çoğunun tarım mevsimi dışında
zamanını köy kahvehanelerinde geçirmesi miskinliğe
neden olmakta ve üretimde performans düşüklüğüne etki
etmektedir. Bu durum
sosyo-kültürel
açıdan da dedikodu
yapılmasına ve
huzurun kaçmasına
sebep olmaktadır.
Bu durumların önüne
geçebilmek adına el
sanatları ve çeşitli teknik
alanlar gibi tarım dışı
faaliyetlere önem verilmelidir.
Yetişkinlerden ziyade çocuklar ne yapıyor? Boş
zamanlarını (okul dışı zamanlarını) tarlalarda
çalışarak, hayvanları otlatarak geçirmek yerine
spor ve sanatla geçirmeleri gelecekte geniş
bakış açılı bireyleri doğurmaz mı?
4-SİYASAL SORUNLAR
Ağalık ve şeyhlik toplumsal bir kurumdur. Özellikle
devlet gücünün zayıfladığı kamu hizmetlerini
halka ulaştıramadığı yerlerde bu hizmetlerin
yapıcısı olarak belirmektedir. Özellikle doğu ve
güneydoğu anadolu bölgelerinde görülen bu
durum genellikle zulüm ve baskıcıdır. Bu da halkın
özgürlüğünü ve demokrasiyi bitirmekte, düzenin
kökleşmesini engelleyici önemli bir faktördür.
İnsanların topraklarını işleyişinden, yaşam
standartlarına kadar etki göstermektedir. Kırsalda
çalışmakta olan kamu personelinin önünde en
önemli engeldir
Köyler siyasal partiler içinde kolayca ikna
edilebilecek ve oy yüzdesine önemli katkılar
sağlayacak ortamlardır. Yurdum insanları
verilen vaadlere kanıp duyguları, gelenekleri,
dinleri istismar edilmekten kaçamamaktadır.
Bunun sebebi cehalet; sonucu ise
gelişememiş kırsal adı üstünde “kırsal”
mekanlardır.
5- SANAYİLEŞME SORUNU
Sanayileşme sadece kentsel bir sorun olmaktan
çıkmış sanayicilerin yatırımcıların yeni hedefleri
kırsal alanlar olmuştur. Sebebi ise açık ve nettir.
Denetimin az, sanayi yapılaşma maliyetinin düşük
ve atıkların kolayca yok edilebileceği geniş bir alan.
Bu sayede köylerimizin artık ne içme suları ne
havaları eskisi
gibi tertemizdir.
Doğa katline son
verilmez ise doğadan
ve kırsal alandan
beklentimiz 0’a inecektir.
ÇORUM – KADIKIRI KÖYÜ
Sanayileşme sonucu köylerde salgın hastalıklar
çoğalmış doğal yaşam bitmeye başlamıştır.
Ülkemizde santraller sayesinde artık kar yağmayan
köyler dahi vardır.
Organik meyve sebzenin günümüzde popülerleşmesi
“biz ne yiyoruz?” şüphesi uyandırmadı mı
hepimizde?
6-ALTYAPI SORUNLARI
Türkiyede kırsal yerleşimlerin sayıca fazla,
nüfus olarak küçük, yerleşme olarak dağınık
olması köylerde süregelen altyapı sorunlarını
güçlendirmekte çözümünü zorlaştırmaktadır.
Köylerde ısınma olarak soba kullanılması
doğayı kirletip bilinçsiz köy halkını çevredeki
ormanları kesmeye yöneltebilir. Elektrik
sorunu kısmen aşılmış olsa da kanalizasyon
sorunu hala var olmaktadır.
Temizliğine her zaman dikkat eden toplumumuzun
21. yüzyılda hala tuvalet için çukurlar açması yüz
kızartıcı bir ayıbımızdır. Salgın hastalıklar
kaçınılmaz sondur.
ADIYAMAN-KAŞGÖZÜ KÖYÜNDE TUVALETSİZ BİR
İLKOKUL. KÖY UZAK OLDUĞU İÇİN ÖĞRENCİLER TUVALET
İHTİYAÇLARINI ARKA TARLADA YAPIYORLAR
7-ULAŞIM SORUNU
Kırsal alanlardaki ulaşım sorunu geçmişimizden
günümüze kadar devam etmekte olan başlıca
sorunlardandır. Kar, sel, heyelan gibi doğal afetler ile
tıkanan yollar medyada neredeyse hergün yer
bulmaktadır. Yapıldığı söylenen yolların ömrünün kısa
olması kolayca tahrip olmasıyla sürekli aynı sirkülasyon
içinde devam etmektedir.
Devletin karayollarına
ayırdığı bütçe astronomik
rakamlarla (2012
bütçesi:6 milyar
185 milyon 358 bin TL)
olmasına karşın sorunlara
geçici çözüm bulunmaktadır.
Kapanan yollar yüzünden okulların tatil olması,
hastaların köylerde rehin kalması, ticaretin
durması vb birçok olumsuz sonuçlarla sürekli
karşı karşıya kalmaktayız. Bozuk ve dar
yolların traktör ve araba kazalarına zemin
hazırlamasıda kaçınılmazdır.
Sonuç olarak;
Bu kadar olumsuzluklara rağmen
kırsaldaki insanımızın sıcaklılığını,
misafirperverliliğini, vefasını,
kirlenmemiş güzel duygularını
kaybetmemiz herşey için hala bir
umut olduğunu gösteriyor. Bizler
geleceğin mühendisleri, yöneticileri
olarak çözümler bulup insanımıza yol
göstereceğiz…
Unutulmaması gereken bir gerçek
vardır ki o da;
Köylü Milletin Efendisidir.
KAYNAKLAR:
Mahmut TEZCAN –memleketimizde köy yaşantısının bazı toplumsal sorunları
Doç.Dr. Aşkın ASAN
Doç. Dr. Mustafa CAN
Aygül FAZLIOĞLU
–kırsal alanda yoksulluğun gerçek yüzü kadınlar
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
Birol ÇETİN
Serap BARIŞ
Serap SARAOĞLU - Türkiye’de Karayollarının gelişimine Tarihsel Bir Bakış
Okan YAKUT - Türkiye'de Kırsal Kesimdeki Eğitim Sorunu
LİNKLER:
www.haberekspress.com
www.hürriyet.com