ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI - Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Download Report

Transcript ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI - Orman ve Su İşleri Bakanlığı

1
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
2
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
tarafından Çanakkale ilimize
2003-2011 yılları arasında
toplam 790.860.000 TL
yatırım yapılmıştır.
3
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN İÇMESUYU TESİSLERİ
Ayvacık Barajından Ayvacık ilçe merkezine içme ve
kullanma suyu temini maksadıyla 1.933m PE boru
döşenmiş ve Ayvacık İlçe merkezine yılda 1.000.000 m3
içme ve kullanma suyu temin eden tesis 17.07.2010
tarihinde bitirilmiştir.
4
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
TAMAMLANAN BARAJLAR VE SULAMA TESİSLERİ (19 ADET)
1. Ayvacık Barajı
2. Umurbey Barajı
3. Biga Ovası Sulaması
4. Taşoluk Barajı
5. Ayvacık İletim Hattı
6. Ayvacık İsale Hattı 2. Kısım
7. Ayvacık Ovası Sulaması
5
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
TAMAMLANAN BARAJLAR VE SULAMA TESİSLERİ (19 ADET)
8. Yenice Çınar Göleti ve Sulaması
9. Merkez İntepe Göleti ve Sulaması
10. Ezine Tavaklı Alemşah Göleti ve Sulaması
11. Bayramiç Örenli Göleti ve Sulaması
12. Yenice Kayatepe Göleti ve Sulaması
13. Biga Hacıpehlivanlı Göleti
14. Ezine Akçin Ovası Sulaması
15. Yenice Hamdibey Asar Göleti ve Sulaması
6
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
TAMAMLANAN BARAJLAR VE SULAMA TESİSLERİ (19 ADET)
16. Çokal Barajı (11.11.2011 tarihinde açıldı)
17. Çan Karakoca Göleti ve Sulaması (11.11.2011 tarihinde açıldı)
18. Biga Ayıtdere Göleti (11.11.2011 tarihinde açıldı)
19. Bayramdere Barajı (11.11.2011 tarihinde açıldı)
7
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
TAMAMLANAN BARAJLAR VE SULAMA TESİSLERİ (19 ADET)
Tamamlanan bu tesislerle 303.860 dekar tarım arazisi
sulamaya açılmıştır.
8
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
TAMAMLANAN TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ (11 ADET)
1.
2.
3.
4.
5.
Biga Kemerköy Çınardere Taşkın Koruma Tesisi
Gelibolu Fabrika Deresi Kolları Taşkın Koruma Tesisi
Yenice Kalkım Delice Deresi Taşkın Koruma Tesisi
Ayvacık Bademli Deresi Taşkın Koruma Tesisi
Yenice İlçe Merkezi Ilısu, Mezarlık ve Uzundere Taşkın Koruma
Tesisi
6. Merkez Sarp Deresi Taşkın Koruma Tesisi
9
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
TAMAMLANAN TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ (11 ADET)
7. Biga Danişment Köyü Taşkın Koruma Tesisi
8. Çan Semedeli Köyü Taşkın Koruma Tesisi
9. Gelibolu Süleymaniye Köyü Taşkın Koruma Tesisi
10. Yenice Hamdibey Kurtlar Mahallesi Eci Deresi Taşkın Koruma
Tesisi
11. Yenice İlçe Merkezi Ilısu, Mezarlık ve Uzundere Taşkın
Koruması Tesisi 2.Kısım
10
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
TAMAMLANAN TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ (11 ADET)
Tamamlanan bu 11 adet tesis ile 2 İlçe, 2 Köy ve 8 Mahalle
olmak üzere toplam 12 adet meskun mahal taşkınlardan
korunmuştur.
11
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELER (12 ADET)
1. Çokal Barajı İçmesuyu Temini ve Sulaması (Gelibolu Yarımadası’na
9.280.000 m³ içme suyu ve 127.570 dekar tarım arazisine sulama
suyu temin edilecektir.)
2. Bayramiç, Ezine ve Kumkale Ovaları Sulaması
3. Biga-Taşoluk Sulaması İletim Tüneli
4. Umurbey Ovası Sulaması
5. Paşaköy ve Tuzla Ovaları Sulaması
Umurbey Ovası Sulaması
12
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELER (12 ADET)
6. Lapseki Bayramdere Ovası Sulaması
7. Merkez Kızılkeçili Köyü Taşkın Koruma Tesisi
8. Ayvacık Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Çayı Taşkın Koruma Tesisi
9. Biga Aksaz Köyü Dikilitaş Deresi Taşkın Koruma Tesisi
10. Çan Hacılar Köyü Güvem Deresi Taşkın Koruma Tesisi
11. Merkez Güzelyalı Köyü Dereleri Taşkın Koruma Tesisi
12. Eceabat Kumköy Köyü İncirli Deresi Taşkın Koruma Tesisi
13
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
PROJESİ DEVAM EDEN İŞLER (10 ADET)
1. Batak Ovası Sulaması Proje Hazırlanması
2. Biga-Taşoluk Sulaması Proje Hazırlanması
3. Umurbey Ovası Sol Sahil Mansap Sulaması Proje Hazırlanması
4. Bayramiç Zeytinli Göleti ve Sulaması Proje Hazırlanması
5. Biga Gürgendere Göleti ve Sulaması Proje Hazırlanması
6. Biga Kaldırımbaşı Göleti ve Sulaması Proje Hazırlanması
7. Yenice Torhasan Göleti ve Sulaması Proje Hazırlanması
8. Bayramiç Yassıbağ Göleti ve Sulaması Proje Hazırlanması
9. Lapseki Balcılar Göleti ve Sulaması Proje Hazırlanması
10. Aşağıçavuş Barajı Proje Hazırlanması
14
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
GÖL SU PROJELERİ (20 ADET)
SIRA
NO
İŞİN ADI
SULAMA
ALANI
(dekar)
DURUMU
1 Biga Ayıtdere Göleti ve Sulaması
11.11.2011 tarihinde göletin açılışı
11.570 yapıldı. Sulama inşaatı devam
ediyor.
2 Biga Kaynarca Göleti
20.450
İnşaatı devam ediyor.
3 Çan Altıkulaç Göleti ve Sulaması
5.320
İnşaatı devam ediyor.
4 Çan Karakoca Göleti ve Sulaması
3.230 11.11.2011 tarihinde açılışı yapıldı.
5 Ezine Akçin Göleti
8.200
6 Yenice Hamdibey Asar Göleti ve Sulaması
8.700 11.11.2011 tarihinde açılışı yapıldı.
7 Lapseki Beybaşlı Göleti ve Sulaması
8 Bayramiç Zeytinli Göleti ve Sulaması
860
2012 yılı içinde bitirilecektir.
İş devam ediyor.
5.040 Proje yapım işi devam etmektedir.
15
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
GÖL SU PROJELERİ (20 ADET)
SIRA
NO
9
İŞİN ADI
SULAMA
ALANI
(dekar)
DURUMU
Biga Gürgendere Göleti ve Sulaması
3.070
Projesi devam etmektedir.
10 Biga Kaldırımbaşı Göleti ve Sulaması
550
Projesi devam etmektedir.
11 Yenice Torhasan Göleti ve Sulaması
1.140
12 Bayramiç Yassıbağ Göleti ve Sulaması
5.180
13 Lapseki Balcılar Göleti ve Sulaması
1.950
14 Çan Dereoba Göleti ve Sulaması
3.680
15 Ayvacık Çamköy Göleti
620
Projesi devam etmektedir.
Planlaması tamamlandı. Proje
programına alındı.
Planlaması tamamlandı. Proje
programına alındı.
Haritası var. Sondajı yapıldı. Ara
raporlar hazırlanıyor.
Planlama ihalesi yapıldı. Sözleşme
yapılacak.
16
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
GÖL SU PROJELERİ (20 ADET)
SIRA
NO
SULAMA
ALANI
(dekar)
İŞİN ADI
16 Bayramiç Karaköy Göleti
14.310
17 Ezine Geyikli Göleti
1.500
18 Merkez Kemel Musa Göleti
4.080
19 Lapseki Çavuşköy Göleti
~ 670
20 Lapseki Güreci Göleti
~ 750
TOPLAM
DURUMU
Planlama çalışmaları devam
etmektedir.
2012 yılında planlama ihalesi
yapılacak.
2012 yılında planlama ihalesi
yapılacak.
2012 yılında planlama ihalesi
yapılacak.
2012 yılında planlama ihalesi
yapılacak.
100.870
17
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 adet Tabiat Parkı ilan edilmiştir.
• Ayazma Pınarı
3 adet Avlak ilan edilmiştir.
• Kalkım Yaban Domuzu Örnek Avlağı
• Gökçeada Keklik Örnek Avlağı
• Bayramiç/Kazdağı Devlet Avlağı
18
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI
Çanakkale Kara Savaşlarının cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası
1973 yılında “Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı” adı ile Milli Park
olarak ilan edilmiştir.
Ayrıca bu alan, 1997 yılında Uluslararası Tabiat ve Tabiat Kaynaklarını
Koruma Birliği (IUCN) tarafından “Korunan Alanlar” listesine de
alınmıştır.
19
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alanın milli park ilan edilmesinin temel sebepleri:
1. Çanakkale Muharebeleri’nin 1. Dünya Harbi ve dolayısıyla
Dünya Harb tarihindeki müstesna yeri,
2. Bu kadar dar bir alanda 200.000’in üzerinde Türk askerinin şehit
düştüğü ve 200.000’den fazla yabancı askerin yaşamını yitirdiği
muharebe alanlarını kapsaması,
20
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. Dantel gibi işlenmiş koyları, körfezleri ile alçak ve yüksek
kıyıların tipik numunelerini bünyesinde toplayan calib-i dikkat
jeomorfolojik bir yapıya sahip olması,
4. Akdeniz bitki topluluklarını bünyesinde bulundurması,
5. Bölgenin tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak yönünden
üstün potansiyeli olması,
21
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6. Dünya çapında iyi korunmuş ve etkileyici muhabere alanlarına
sahip olması, zengin muhabere kalıntılarının bir arada
bulunması,
7. “Atatürk’ün sözü ile ‘bütünüyle bir Türk Abidesi’ niteliğinde
olan Yarımada’nın, günümüzün genç ve gelecek nesillere,
barışın değerini anlatan, harbin vahşetini gösteren önemli bir
tarihi mekan olması.”
22
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Park’a “barış” kimliği kazandırmak üzere yeni bir “Uzun Devreli Gelişme Planı”
hazırlık çalışmalarına başlanarak yarımada da bir planlı yapılanma süreci
başlatılmıştır.
YOL ÇALIŞMALARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kemal Yeri – Conkbayırı – Kabatepe –Ring Yolu (8 km)
Kabatepe-Alçıtepe Yolu (12 km)
Alçıtepe – Abide Yolu (6 km)
Alçıtepe Seyir Terası Yolu (7.9 km)
Kilitbahir-Alçıtepe Yolu (42 km)
Anafartalar Sahil Yolu (6.7 km)
Kilye Koyu Kavşak Yapımı
76,6 km yol yapılmıştır.
ve
Tali
Yollar
olmak
üzere
toplam
23
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ayrıca Milli Park’ta giriş noktaları ve yığılma noktalarında planda öngörülen
bütün otoparklar tamamlanmıştır. Milli Park alanında levha kirliliğine son
verilmiştir.
24
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNALARI
1.
2.
3.
4.
5.
Kilye Koyu Ana Tanıtım Merkezi
Kabatepe Müzesi
Çamburnu Müzesi
Biga Atatürk Evi Müzesi
Kabatepe ve Morto Koyu
Alt Tanıtım Merkezleri
25
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALAN KILAVUZLUĞU
2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa istinaden 24 Mart 2006 tarihinde
çıkarılan Alan Kılavuzluğu Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede 193 kişiye “Alan Kılavuzluğu” sertifikaları
verilerek sahanın kılavuzlar eşliğinde gezilmesi sağlanmıştır.
26
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ZİYARETÇİ DİNLENME NOKTALARI
1. Kabatepe Kamp ve Günübirlik Kullanım Alanı
2. Morto Koyu Ziyaretçi Dinlenme Noktası
3. Eski Jandarma İskelesi Ziyaretçi Dinlenme Noktası
27
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHYA EDİLEN GERÇEK ŞEHİTLİKLER
1. Soğanlıdere Şehitliği
2. Şahindere Şehitliği
3. Kocadere Hastane Şehitliği
4. Çataldere Şehitliği
5. Karayörük Dere Şehitliği
6. Kesikdere Şehitliği
7. Büyükanafarta Şehitliği
8. Sarıtepe Şehitliği 1 ve 2
9. Zığındere Şehitliği
10. Yahya Çavuş Şehitliği
28
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TANITIM ve SİMÜLASYON MERKEZİ
Herkesin Çanakkale Muharebelerini çok iyi bilmesi, bundan dersler
çıkarması ve ileriye dönük politika ve çalışmalarını yönlendirmesi gerektiği
düşüncesiyle inşaatına başlanan Tanıtım ve Simülasyon Merkezi çalışmaları
devam etmektedir. Bu merkezin tarihi değerine yakışır bir isim verilmesi
maksadıyla ödüllü bir yarışma düzenlenecektir.
29
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Çanakkale ilimizde son 9 yılda 662.690 dekar alanda ağaçlandırma,
erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışması yapılmış olup,
19.846.000 adet fidan dikilmiştir.
• 2012 yılında 113.120 dekar alanda ağaçlandırma ve rehabilitasyon
çalışması yapılacaktır.
• İlimizde ayrıca 1 adet kent ormanı, 3 adet bal ormanı ve
24 adet mesire yeri tesis edilmiştir.
30
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Orman köylülerimize süt
sığırcılığı, süt koyunculuğu,
besicilik, meyvecilik ve güneş
enerjisi sistemi konularında
7.493.377 TL destek verilmiştir.
• Ayrıca orman köylüleri ve
kooperatiflerine 291.000 TL
kredi desteği sağlanmıştır.
31
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çanakkale iline orman köylerimize hizmet etmek ve
ormanlarımıza bakım yapmak üzere; 2003-2011 yılları
arası 230 km yeni yol, 199 km büyük onarım, 118 km
üst yapı, 239 km sanat yapısı olarak 786 km yatırım
faaliyeti yapılmıştır.
2012 yılında yapılacak olan ormancılık faaliyetleri için
toplam yatırım miktarı 8.751.690 TL olarak
programlanmıştır.
32
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2003-2011 Yılları Arasında 5 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem
İstasyonu kurulmuştur.
•Çanakkale
•Ezine
•Bozcaada
•Gökçeada
•Biga-İçdaş
33
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılında 3 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu ilçe
merkezlerine kurulacaktır.
• Gelibolu
• Yenice
• Biga
34
ÇANAKKALE İLİ YATIRIMLARI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılında ;
8 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu Deniz ve kıyı
alanları için kurulacaktır.
• Karabiga Feneri
• Ezine Yeniköy Feneri
• Eceabat Feneri
• Bozcaada Damlacık Feneri
• Enez Feneri
• Bozcaada Odunluk İskele Feneri
• Gökçeada Kaleköy Feneri
• Ayvacık-Gülpınar Feneri
35
TEŞEKKÜR EDERİZ
36