Transcript Giriş

BTP206– Görsel Programlama II
Giriş
1
İçerik
• Ders Hakkında Bilgi
• Visual Studio 2012
• Basit Bir Görsel C# Programı Hazırlamak
2
Ders Bilgisi
3
Ders Hakkında
Öğretim Elemanı:
Sevcan Yılmaz
Ofis Telefonu:
6574
E-mail Adresi:
[email protected]
Web Sayfası:
http://ceng.anadolu.edu.tr/sevcany/
Dersin Asistanı:
Emre Yalçın
Dersin Web Sayfası:
http://ceng.anadolu.edu.tr/Ders.aspx?dersId=123
Ders Saatleri:
09:00-13:00, Cuma
Ön Koşullar:
- C / C++ / Java / C# Programming
- Object Oriented Programming
Kitaplar:
Teach Yourself Visual C# 2008 in 24 Hours, James Foxall,
Sams Publishing, 2008.
Beginning Microsoft Visual C# 2012, Karli Watson,
Christian Nagel et al., Wiley Publishing, 2012.
Illustrated C# 2012, Daniel Solis, Apress, 2012.
4
Ders İçerikleri
Hafta 1
Visual Studio Ultimate 2013 IDE, Windows Form Projesi
oluşturma
Hafta 2
Nesne ve koleksiyonlar, olaylar
Hafta 3
Form oluşturma: Basit ve ileri teknikler
Hafta 4
Geleneksel kontroller: Labels, Text Boxes, Buttons Check Boxes,
List Boxes, Combo Boxes; Using Advanced Controls: Timers,
Tabbed Dialog Boxes, Image Lists, List View, Tree View
Hafta 5
Menus, Toolbars, Status Bar, metot oluşturma ve çağırma
Hafta 6
Veri Tipleri, Sabitler, Değişkenler, Diziler, Aritmetik
Operasyonlar, Tarih/Zaman Ayarları
Hafta 7
Karar verme (if-else), Döngüler
Hafta 8-9
Arasınav
5
Ders İçerikleri
Hafta 10
Hata Ayıklama, Sınıfları kullanarak nesne tasarlama
Hafta 11
Kullanıcı ile etkileşim (arayüzler)
Hafta 12
Dosya İşlemleri
Hafta 13
Database Uygulamaları
Hafta 14
Database Uygulamaları
Hafta 15
Final Sınavı
6
Notlandırma
• Arasınav: %30, Ödev: %20, Final: %50.
• Çan eğrisi uygulanacaktır.
7
Yazılım İhtiyaçları
• Bu ders kapsamında, Visual Studio 2013 IDE
yazılımına ihtiyacınız olacaktır.
• Visual Studio Express 2013 IDE internet
üzerinden ücretsiz edinilebilir.
8
Yeni Bir Proje Oluşturma
9
10
11
12
13
İLK DEĞİŞİKLİKLER
• Name(İsim) Özelliği, Projenize yeni bir nesne
eklediğiniz zaman değiştirmeniz gereken ilk
özelliktir.
• Aynı zamanda Solution Explorer üzerinden
form’un filename(dosya ismi) özelliği de
değiştirilir.
• Not: filename’yi değiştirdiğiniz zaman, Visual
Studio size formun ismini değiştirip
değiştirmek istemediğinizi sorar.
14
15
Form’un (Başlık)Title’ni
değiştirmek
• Form’un filename ve name özelliklerini
değiştirmek, Form’un sol üst köşesinde
görünen başlığını değiştirmez.
• Text özelliğini kullanarak, formun başlığını
değiştirmeniz gerekmektedir.
16
17
Form’a icon(ikon) eklemek
• Form’a icon(ikon) eklemek
– Properties penceresinden, form’un Icon özelliği
değiştirilmeli
• Form’un boyutlarını değiştirmek
– Size özelliği altındaki Width ve Height özellikleri
değiştirilmeli.
– Her iki değişken de piksellerle ifade edilir
– Aynı zamanda form’un köşelerinden tutup
sürükleyerek boyut belirlenebilir.
18
Form’a Controls (Kontroller)
eklemek
• Toolbox penceresi kullanılır .
• Toolbox içerisindeki bazı
kontroller görünür arayüze
sahipken bazıları değildir.
• Resimde görülen pim’e
tıklayarak toolbox penceresi
her zaman görünür hale
getirilebilir.
19
Interface(Arayüz) dizayn etmek
1. Form’un kullanıcı arayüzü dizayn edilir.
2. Bu arayüzün arkasında kod yazılır.
• Bu prosedür genelde, bir form dizayn
etmenin en iyi yoludur.
20
Form’a görünür Control(kontrol)
eklemek
• Görünür kontroller iki şekilde eklenebilir.
1. Kontrole çift tıklayarak
2. Kontrolü sürükleyip form üzerine bırakmak
• Kontroller, tutup sürüklenerek form üzerinde
istenilen yere taşınabilir.
• Form’a iki button(buton) ve bir
PictureBox(Resim Kutusu) kontrolü
ekleyelim:
21
Property
Value
Name
btnResimSec
Location
295, 10
Size
85, 23
Text
Resim Seç
Property
Value
Name
btnCikis
Location
295, 40
Text
Çıkış
Property
Value
Name
picResimKutusu
BorderStyle
FixedSingle
Location
8, 8
Size
282, 275
22
Form’a Görünür olmayan kontrol
eklemek
• Bütün kontroller fiziksel bir görünüme sahip
değildir.
• Bu kontroller kullanıcı etkileşimi için dizayn
edilmemiştir.
• Örnekler: OpenFileDialog and SaveFileDialog
kontrolleri
• Görünür kontrollerin eklenmesine benzer bir
şekilde bu kontroller eklenebilir.
• Bunlar formun alt kısmında gözükür. Ancak
çalışma zamanında gözükmez.
23
OpenFileDialog Kontrolü eklemek
• Form’a bir OpenFileDialog eklenip aşağıdaki
özelliklerin değiştirilmesi:
Property
Value
Name
ofdResimSec
Filename
<Boş bırak>
Filter
Windows Bitmaps|*.BMP|JPEG Files|*.JPG
Title
Bir resim seçiniz...
24
25
Programın çalıştırılması
• Basit olarak Ctrl+F5 tuşlarına basmak
– Program normal olarak çalışır
• F5 tuşuna basarak veya toolbar kısmında
bulunan debug butonuna basarak
– Ancak bu, programı debug modunda çalıştırır ve
bu biraz daha yavaştır.
• Şu an butonlara basmak herhangi bir şey
yapmıyor. Çünkü biz bu form için herhangi bir
kod yazmadık !
26
Arayüzün arkasında Kod yazmak
• Visual C# event-driven (olay güdümlü) bir
programlama dilidir.
• Bu olaylar kullanıcılardan gelebilir. Örneğin:
Kullanıcının bir butona tıklaması ve tetiklemesi
• Bu tetikleme işlemi, kullanıcının bir butone
tıklaması şeklinde veya Windows’un
kendisinden gelebilir.
27
Kullanıcının bir dosyayı keşfetmesi
• Design(Dizayn) görünümünde form üzerindeki
bir kontrole çift tıkladığınız zaman, bu kontrol
için tanımlanmış varsayılan olay, kod
penceresinde gözükür.
• Bir buton kontrolü için varsayılan olay, onun
Click olayıdır.
• Select Picture butonuna çift tıklanarak kod
penceresi içinde onun Click olayına erişilir.
28
29
Metod’un içeriği
private void btnResimSec_Click(object sender, EventArgs e){
// open file dialog kutusunu gösterir .
if (ofdResimSec.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
// picture box içerisine resim yüklemek.
picResimKutusu.Image = Image.FromFile(ofdResimSec.FileName);
// Formun başlığının içindeki dosyanın ismini gösterir.
this.Text = "Resim Gösterici (" + ofdResimSec.FileName + ")";
}
}
30
Bir programı kod yazarak bitirmek
• Aşağıdaki kod bloğu Çıkış butonunun Click
olayı içerisine yazılır:
// Pencereyi kapat ve uygulamadan çık
this.Close();
31
32
Programın Uygulanışı
33
Alıştırmalar
• Picture Viewer Programınızı, kullanıcının GIF
dosyalarını seçip ve yerini belirleyecek şekilde
değiştirin.(İpucu: OpenFileDialog kontrolünün
Filter özelliğini değiştirin)
• Formun arka plan rengini değiştirin.
• Butonların arka planlarını değiştirin.
• Butonlar üzerindeki textlerin rengini değiştirin.
• Daha büyük bir resim görmek istediğinizde ne
olur? Bu problem nasıl çözülür?
34