Match-powerpoint

download report

Transcript Match-powerpoint

1. MATCH Hakkında Genel Bilgi
2. Tarama Yönlendirme.
3. Örnek Taramalar.
Taramak İstediğiniz Nesne Hangi Listenin İçinde
Yer Alıyor veya Hangi Listeye En Yakın
1. GRUP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
HVAC Ekipmanı
Pürjör
Spring
Kompansatör
Vana
Motor
Elk.Anahtar
Armatür-Pano
Armatür
Vitrifiye
Batarya
Seperatör
Filtre
Emniyet Ventili
Radyatör
2. GRUP
1.
2.
3.
3. GRUP
4. GRUP
Havalandırma Kanalı 1.Hertürlü Boru
1. Volume Damper(V.D)
Dairesel Kanal
2.Elektrik Kablosu 2. Radyatörler(PKKP-500..)
Fleksible Kanal
3. Fan-Coil Unitesi (FCU)
4. Emiş Menfez (EM)
5. Geri Dönüşsüz Damper
(B.D.D)
6. Yangın Damperi (Y.D.)
7. Eksoz Atış Panjuru (E.A.P)
Herhangi bir standardı olmayan
tasarımcının yaptığı düzenli ve
cismin
sayısıyla eşit proje üzerindeki
textler.
Taramak İstediğiniz Parça
BLOK Halinde
Çizilmiş
Blok Değil Temel Autocad Çizim
Nesnelerinden Oluşmuş Grup
Tavsiye Edilen Tarama Programı BC (Blok-Çap)
BC Hakkında Önbilgi

Program Üzerindeki BC
Tuşundan

Menü –Tarayıcılar-BlokÇap (BC)
BC İletişim Formunuzu
Açınız.
Filtrelere Nasıl Erişebilirim ?
Çizimin İncelenmesi. (ön inceleme)
Sonraki Adım. Filtre Ayarları.
Tavsiye Edilen Tarama Programı K1 (Grup-Çap)
Kontrol için TS
K1 Hakkında Önbilgi

Program Üzerindeki K1 Tuşundan

Menü /Tarayıcılar/Cisim Grubu-Çap (K1)
K1 İletişim Formunuzu
Açınız.
Filtrelere Nasıl Erişebilirim ?
Çizimin İncelenmesi. (ön inceleme)
Sonraki Adım. Filtre Ayarları.
Tavsiye Edilen Tarama Programı HC (HAT-Çap)
HC Hakkında Önbilgi

Program Üzerindeki HC Tuşundan

Menü /Tarayıcılar/Hat-Çap (HC)
HC İletişim Formunuzu
Açınız.
Filtrelere Nasıl Erişebilirim ?
Çizimin İncelenmesi. (ön inceleme)
Sonraki Adım. Filtre Ayarları.
Tavsiye Edilen Tarama Programı HVAC
HVAC Hakkında Önbilgi

Program Üzerindeki HVAC Tuşundan

Menü /Tarayıcılar/HVAC
HVAC İletişim Formunuzu
Açınız.
Filtrelere Nasıl Erişebilirim ?
Çizimin İncelenmesi. (ön inceleme)
Sonraki Adım. Filtre Ayarları.
Tavsiye Edilen Tarama Programı TS
TS Hakkında Önbilgi

Program Üzerindeki TS Tuşundan

Menü /Tarayıcılar/TS
TS İletişim Formunuzu
Açınız.
Filtrelere Nasıl Erişebilirim ?
Çizimin İncelenmesi. (ön inceleme)
Sonraki Adım. Filtre Ayarları.
BC Hakkında Önbilgi
BC Tarayıcısı projenizde blok olarak çizilmiş nesneleri sayar bunları etiketlendirir. Örnek:
Bir küresel vanadan kaç adet olduğunu bulur küresel vanaların çaplarını belirler ve
listeler.
BC Nasıl Çalışır.
Göstermiş olduğunuz örnek blok
objenin layer renk veya başka bir
özelliği önemli değildir BC tarayıcısı
Blok adına göre hareket eder.Projede
tespit ettiği blok cismi çerçeve içine alır.
Blok cisim hangi hattın üzerindeyse o
hattın layer renk ve çizgi tipi gibi
özelliklerini belirler bu özelliklere göre
Bloktan çıkan hattı takip etmeye başlar. Çerçeve içine alınmış
Hattın üzerinde yakaladığı çap değerini
Blok
Blok nesneyle ilişkilendirir. Bulduğunu
yeşil Bulamadığını kırmızı gösterir.
Hat Takibi hattın ayrılma
noktasına kadar
devam eder
BC Taramasına Dön
K1 Hakkında Önbilgi
K1 taraması sizin gösterdiğiniz cisimsetini arar. Bunların uygunluğunu denetler. Tespit eder
konumlandırır, etiketlendirir. Örnek: Bir küresel vanadan kaç adet olduğunu bulur küresel
vanaların çaplarını belirler ve listeler.
K1 Nasıl Çalışır.
En fazla işlem gerçekleştiren tarayıcıdır.Ön tarama,konumlama çakışma
kontrolü ve etiketleme işlemlerini yapar. En fazla 250 cisim seçilebilir. K1
en yavaş çalışan taramadır. Onun için çakışma kontrolünü istediğinizde
devre dışı bırakmanızı sağlayacak bir check vardır.ancak bu işlemi
yapmadan önce cisim gruplarının üst üste çizilmediğinden emin
Çerçeve içine alınmış
olmalısınız.
Cisim Seti
Ç.K. (Çakışma Kontrolü)
Göstermiş olduğunuz örnek Cisim Seti objelerin layer renk ve çizgi tipi
özelliğinden saklar. Bu özellikleri barındıran tüm nesneleri seçer.
Göstermiş olduğunuz grubun maksimum minimum boyutunu %10
artırarak cizimi sütunlara ayırır. Sütunların ayrı ayrı barındırdığı
cisimlere bakar bulunma olasılığı olmayan sütunları değerlendirmez.
Aynı işlemi satır olarakta yapar. Kritik bölgeleri tespit eder. Match
bölge yoğunluklarını hesaplar. Kaç K1 açacağına karar verir. Bölgeler
%10 luk adımlarla taranır. Eğer bölgelerin yoğunluğu özel sebeplerle
Hat Takibi hattın
çok değişmişse. Yoğun olan bölgede çalışan K1 lerin sayısı artar
ayrılma noktasına kadar
bulunan çerçeve içine alınır. Grup hangi hattın üzerindeyse o hattın
devam eder
özelliklerini belirler bu özelliklere göre gruptan çıkan hattı takip
etmeye başlar. Hattın üzerinde yakaladığı çap değerini Grup
nesnelerle ilişkilendirir. Bulduğunu yeşil bulamadığını kırmızı gösterir. K1 Taramasına Dön
HC Hakkında Önbilgi
HC taraması verdiğiniz kriterlere uygun hatları tespit eder onların boylarını ölçer etiketlendirir.
Elektrik kabloları her türlü borulama metrajında kullanılır.
HC Nasıl Çalışır.
HC çalışmaya başlamadan
önce çizimi kendine göre
düzenleyen bir programdır.
En sık görülen çizim
hatalarını düzeltir. Verdiğiniz
kriterleri taşıyan Polyline’ları
Line yapar. Hatları Ayrılma
noktalarından parçalar.
Ayrılma Noktasından Hattın Parçalanması
HC Tarafından
İşaretlenmiş Hatlar
EXP (Explode) Polyline’ları Line yapar hatları parçalar.
Göstermiş olduğunuz örneğin özelliklerine göre hatları tespit eder.
Eğer işaretçi varsa işaretçileri aramaya başlar. Bulamazsa hattı takip
eder. Ayrılma noksasına kadar verilen kriterlere uygun bir etikete
raslarsa hatla bu etiketi ilişkilendirir. Eğer bulamazsa işaretçisiz tekrar
bir arama yapar. Devam hatlarıda işaretçisiz birkere daha geçer. Eğer
çizimde eksik bilgiler çoksa HC taraması zaman alır. Bulduğunu yeşil
bulamadığını kırmızı, üst üste çizilmiş olanları mavi gösterir. (Mavi
işaret üst üste çizilmiş çizim hatası demektir.)
Hat Takibi hattın
ayrılma noktasına kadar
devam eder
HC Taramasına Dön
HVAC Hakkında Önbilgi
HVAC taraması verdiğiniz kriterlere uygun hava kanallarını tespit eder onların boylarını ölçer
etiketlendirir. Boyutuna göre sac kalınlıklarını tespit eder, alanlarını hesaplar, sac kalınlığına
göre ayırır.
HVAC Nasıl Çalışır.
HVAC çalışmaya başlamadan önce çizimi düzenler.Verdiğiniz kriterlere
uygun Polyline’ları Line yapar. Kanalı Kanal Ayırma çizgilerinden parçalar.

Ayrılma Noktasından Hattın Parçalanması
Filtre ayarlarına göre dirsekleri tespit eder alanlarını hesaplar. Hatları
tespit eder alanlarını bulur. HVAC programı filtrelerle başarı yüzdesi en
çok etkilenen programdır.
Eğer boyutlar 200/300 veya
200*300 gibi verilmişse filtre
bölümündeki “X” işareti
yerine “/” veya “*” yazınız.
Flexible kanallar için çizgi tipi filtresini devreye
sokmak size avantaj sağlar. Eğer dairesel
kanalsa alanlar dairesel olarak hesaplanır.
Taramalarda dairesellik belirten işaretlere
duyarlılık olur.
HVAC Tarafından İşaretlenmiş Hatlar
Filtre Ayarlarında HVAC için Yapılan
Uyarıları Dikkate Alınız
HVAC Taramasına Dön
TS Hakkında Önbilgi
TS tarayıcısının çok basit bir mantığı vardır Bir örnek text gösterilir filtrelerde bu örnek textin
layer’ına ve/veya rengine duyarlı olunup olunmayacağı bildirilir. Filtrelerdeki tanımlama
sembolüne üç karaktere kadar bir tanıma parçası verilebilir.
TS Nerelerde Kullanılır.
1. Radtatörler: Cinslerine, ısıldeğerlerine veya petek sayılarına göre miktarlarından liste
oluşturmak için TS kullanılır.
2. K1 le sayılmış cisimlerin kontrolleri için TS kullanılır.
3. Su, gaz saatleri, volume damperler, yangın dolapları, genleşme depoları. Pürjör Çapları
hiç değişmeyen veya çeşidi çok az proje üzerinde mutlaka üzerine text olarak
açıklaması olan parçalar.
Slot difüzörleri saymak için, yapılan filtre ayarları TS
nin oluşturacağı listenin daha isabetli olmasını
sağlayacaktır.
TS Taramasına Dön
Filtre Ayarları
Tarayıcıların filtre bölümleri arasında küçük farklılıklar olmasına rağmen benzerdir.
Ölçek Belirleme.
Ölçek
BC-K1-TS de ölçeğe gerek yoktur.HC tarayıcısında milimetreye denk
gelecek şekilde ayarlanmalıdır. HVAC için özel durumu ölçek
Belirlemede bulabilirsiniz.
Etiketsiz Tarama
BC-HC-K1 için geçerlidir. Bir nesne grubunun etiketiyle(çap)
ilgilenmiyorsanız kaç tane veya sadece kaç metre olduğu önemliyse
etiketsiz taramayı işaretleyebilirsiniz örnek kaç vana var kaç elektrik
anahtarı var yada çapı önemli değil kaç metre boru var.
İşaretçi İşaretçi Açıklaması ve İşaretçi Hataları
BC-HC-K1 içindir. Filtrede işaretçi göster seçiliyse tarama işaretçi
çevresindeki textleri arar. Layer ve rengin işaretli olmasının anlamı
şudur.Sana örnek olarak gösterdiğim işaretçinin layerına ve
rengine duyarlı ol sadece bu layer ve renkte olanları dikkate al.
Text
Attribute Bloğu Text’e Çevirme
Text Hataları
Örnek text; Mtext veya text olmalıdır. Layer ve rengin işaretli olmasının anlamı:Sana örnek
olarak gösterdiğim text’in layerı ve rengine duyarlı ol. Sadece bu layer ve renkte olanları al.
HVAC Kanal Ayırma Çizgisi
HVAC taramasında işaretçi yoktur onun yerine kanalları
ayırma çizgisi vardır. Sana örnek olarak gösterdiğim kanal
ayırma çizgisinin layerına ve rengine duyarlı ol. sadece bu layer ve
renkte olanları dikkate al.
Sonraki Adım Sınıflandırma
SINIFLANDIRMA
Taramaya başlamadan önce işlemi yaptığınız yerin verilerini
girmelisiniz. Sektör - Alt Sektör ve pafta numarası. Bu alanları
ihtiyacınıza göre farklı şekilde’de kullanabilirsiniz. Bu alanı düzenli
doldurmak metrajın ilerki safhalarında çok büyük kolaylık sağlacaktır.
Verilerinizi Girdikçe ana formunuzun altındaki
liste kutuları dolacaktır. Bu listelerden herhangi
birinde tümü dışında bir maddeyi seçerseniz;
sistem rapor moduna geçer. Seçiminizi
yaptıkça formdaki malzeme listesi kriterlerinize
göre süzülür. Word veya Excel’e sadece bu
kriterleri sağlayan dökümler alabilirsiniz.
Mesela bu örnek için Excel raporu alalım.
AnaBinada/Zemin Katta/ 56454 Nolu paftaya ait
Dikdörtgen kanalların dökümü. Listeyi doldurup Excel
Düğmesine basarsak. Soldaki raporu alırız.
ÖZELLİĞİN FARKLI KULLANIMI
Bu özelliği işinize başka şekilde yarayacak veriler için
kullanabilirsiniz. Normal ve İzolasyonlu boruların ayrı
ayrı dökümü gibi.
SONRAKİ ADIM.
BC Tarama
K1 Tarama
HC Tarama
TS Tarama
HVAC Tarama
BC TARAMASI
1.Parçanın Adını giriniz.
2.Sağ altta görülen tarama tuşuna basınız.
3.Cismi seçiniz.(Taranacak Blok örneği)
4.İşaretçi örneğini seçiniz (Filtrede işaretçi var denildiyse)
5.Text örneği seçiniz. (Taramada özelliğine dikkat edilecek text)
Tarama sırasında Zoom-Pan yapmayın autocad’e komut vermeyin.
Sol taraftaki satır
numaralarının renginin
değiştiğini görüyorsunuz. Eğer
Bu satır numaralarına
tıklarsanız çizimin üzerinde
ilgili cisme zoom yapılır. Bu
şekilde çizimi dolaşarak gözle
denetlenmesi faydalı olur.
Eğer listenin içinde T? İle başlayan bir bir madde varsa. Bu çizimde
üst üste çizilmiş cisimler var demektir. Program bu konuda sizi
uyarır. Çapı tespit edilenler yeşil edilemeyenler kırmızı. Üst üste olan
çizimler mavi gösterilir. Mükerrer çizim çoksa temizleyip tekrar bir
tarama yapılması önerilir.
Sonraki Adım Resim Üzerinden Ekleme (RUE).
1
K1 TARAMASI
3
1.Parçanın Adını giriniz.
4
2.Sağ altta görülen tarama tuşuna basınız.
2
5
3.Grubu seçiniz.(Aranan Cisim Grubu örneği max:250 nesne olabilir. Açılı olmayan; Yatay veya
düşey konumda bir örnek tercih ediniz)
4.İşaretçi örneğini seçiniz (Filtrede işaretçi varsa)
5.Text örneği seçiniz. (Taramada özelliğine dikkat edilecek text)
Tarama sırasında Zoom-Pan yapmayın autocad’e komut vermeyin.
Sol taraftaki satır
numaralarının renginin
değiştiğini görüyorsunuz. Eğer
Bu satır numaralarına
tıklarsanız çizimin üzerinde
ilgili cisme zoom yapılır. Bu
şekilde çizimi dolaşarak gözle
denetlenmesi faydalı olur.
Eğer listenin içinde T? İle başlayan bir bir madde varsa. Bu çizimde
üst üste çizilmiş cisimler var demektir. Program bu konuda sizi
uyarır. Çapı tespit edilenler yeşil edilemeyenler kırmızı. Üst üste olan
çizimler mavi gösterilir. Mükerrer çizim çoksa temizleyip tekrar bir
tarama yapılması önerilir.
Sonraki Adım Resim Üzerinden Ekleme (RUE).
1
3
HC TARAMASI
4
1.Parçanın Adını giriniz.
2
2.Tarama tuşuna basınız.
5
3.Taranacak hattın örneğini gözteriniz.
4.İşaretçi örneğini seçiniz (Filtrede işaretçi varsa)
5.Text örneği seçiniz. (Taramada özelliğine dikkat edilecek text)
Tarama sırasında Zoom-Pan yapmayın autocad’e komut vermeyin.
Satır numaralarının renginin değiştiğini
görüyorsunuz. Eğer Bu satır
numaralarına tıklarsanız çizimin
üzerinde ilgili cisme zoom yapılır. Bu
şekilde çizimi dolaşarak gözle
denetlenmesi faydalı olur.
Eğer listenin içinde T? İle başlayan bir bir madde varsa. Bu
çizimde üst üste çizilmiş cisimler var demektir. Program bu
konuda sizi uyarır. Çapı tespit edilenler yeşil edilemeyenler
kırmızı. Üst üste olan çizimler mavi gösterilir. Mükerrer çizim
çoksa temizleyip tekrar bir tarama yapılması önerilir.
Sonraki Adım Resim Üzerinden Ekleme (RUE).
1
3
HVAC TARAMASI
4
1.Parçanın Adını giriniz.
2
2.Tarama tuşuna basınız.
5
3.Taranacak kanal örneğini gözteriniz.
4.Kanal ayırma çizgisi örneğini seçiniz.
5.Text örneği seçiniz. (Taramada özelliğine dikkat edilecek text)
Tarama sırasında Zoom-Pan yapmayın autocad’e komut vermeyin.
Satır numaralarının renginin değiştiğini görüyorsunuz.
Eğer Bu satır numaralarına tıklarsanız çizimin üzerinde
ilgili cisme zoom yapılır. Bu şekilde çizimi dolaşarak
gözle denetlenmesi faydalı olur.
Eğer boyutlar 200/300
veya 200*300 gibi
verilmişse filtre
bölümündeki “X” işareti
yerine “/” veya “*” yazınız.
Flexible kanallar için çizgi tipi filtresini devreye alınız.
Eğer dairesel kanalsa alanlar dairesel hesaplanır.
Eğer listenin içinde T? İle başlayan bir bir madde varsa. Bu çizimde üst üste çizilmiş cisimler
var demektir. Program bu konuda sizi uyarır. Çapı tespit edilenler yeşil edilemeyenler kırmızı.
Üst üste olan çizimler mavi gösterilir. Mükerrer çizim çoksa temizleyip tekrar bir tarama
yapılması önerilir.
Sonraki Adım Resim Üzerinden Ekleme (RUE).
1
TS TARAMASI
1. Parça Adını Giriniz.
2.Tarama Tuşuna Basınız.
3.Text Örneğini Seçiniz.
2
Tarama sırasında Zoom-Pan yapmayın autocad’e komut vermeyin.
Kolon Şeması Üzerinden Petek sayılarına göre radyatör sayımı.
Satır numaralarının renginin değiştiğini görüyorsunuz. Eğer Bu satır numaralarına tıklarsanız
çizimin üzerinde ilgili cisme zoom yapılır. Bu şekilde çizimi dolaşarak gözle denetlenmesi
faydalı olur.
Sonraki Adım Son Düzenleme ve Aktarım.
RESİM ÜZERİNDEN EKLEME (RUE)
Bize lazım olan sadece çaplar listeyi düzenlemek için BC filtresini
tekrar açıyoruz. Bu örnek için “-” sembolünü sembol bölümüne
yazıyoruz.”-” sonraki kısım lazım. Sembol sonrasını, sembol dahil
olmayacak şekilde alıyoruz. Sağ ok’a basıyoruz(Burada 2 tekrar)
Listenin altında “Yok” kelimesi varsa bu çapı tespit edilemeyen
nesnelerin sayısıdır. Satır numarasına basarak çizimdeki yerlerine
zoom yapabiliriz. Aynı zamanda ALTGR+N kısayolu sırayla tespit
edilemeyenlere zoom yapar.
Benzerler toplandı liste Tarayıcının tespit ettiği nesneye bıraktığı kırmızı veya yeşil kapalı
şekle sembol diyoruz. (Blok gibi şekiller için dikdörtgen hatları
istediğimiz şekli aldı.
belirtmek için sekizgen.) Bu işaretin varlığı sayılmış olan cisimler
arasında bu nesne var demektir. Kırmızı olması etiketinin tespit
edilemediği anlamına gelir yeşilse tespit edilmiştir. RUE komutu
bizim bunlara dışarıdan değer atamamıza yarar.
RUE komutuna basınız.(ALTGR+M) tarayıcı formunda sembol seçiniz
yazısı çıkacaktır. Çizim içinde tarayıcının bıraktığı kırmızı işaretlerden
başka birşeyi seçemediğinizi göreceksiniz. Form üzerindeki “SB” check
işareti (Sadece Bulunamayanlar) anlamını taşır. Check yoksa hem
kırmızıyı hem yeşili seçebilir yeni değer atayabilirsiniz. Seçiminizi
yaptıktan sonra mouse sağ tuş veya space tuşuyla bitirin ve text’i seçin
kırmızılar yeşile dönüşür. Yeşillere yeni değer atanır.
Herhangi yeşil bir sembole atanmış değeri görmek için RUE komutundan
sonra yeşil sembolü seçip sağ tuşa basılırsa değer iletişim formunun alt
kısmında belirir. Eğer RT check kutusu işaretliyse RUE işlemi sonunda
komut tekrarlanır.
Sonraki Adım Son Düzenleme ve Aktarım.
SON DÜZENLEME VE AKTARIM
RUE komutuyla bütün bulunamayanları manüel girdikten ve hatalı
bulunanları düzelttikten sonra filtreyi bir kere daha açıyoruz ve listeyi
tekrar düzenliyoruz.
Listede istenmeyen veya eklenecek olanları satır numarası üzerinde sağ tuşla düzenliyoruz.
Sektör alt-sektör pafta numarası taranan cismin adı son bir kere
gözden geçiriyoruz ve her tarayıcının sol üst köşesinde bulunan üst
ok tuşuna basıyoruz.
Tarama sonuçları Ana forma aktarmış olduk. Her taramada
kaydetmeniz önerilir.(Dosya/Kaydet). Verileriniz .met1
formatında kaydedilir. Bütün raporlarınız, bölüm bölüm
keşif dosyalarınız, Excel ve Word’e döküm yapmaya hazır
şekilde tek dosyada saklanır.
Hangisi sayılmış anlamak için. Araçlar/Tarama Düzenleyici
Hangi tarayıcının bulduğu cisimleri saklamak isterseniz onun check işaretini koyup gizle tuşuna
basınız. Sayılmış olan bütün cisimler ekrandan kaybolur. Metraj ilerledikçe ekran boşalır.
Tamamlandığında göster tuşuyla gizlenenleri geri getirebilirsiniz. Kopya üzerinde çalışmanız
önerilir. Çizimi bu haliyle kaydederseniz. Bu özelliği kullanarak kaldığınız yerden devam
edebilirsiniz.
Tarama İşlemi Tamamlanmıştır.
Filtrelere Erişim
Her tarayıcının Kendi Filtresine Ulaşmak İçin Alt Kısımdaki Yatay Ok Tuşuna Basınız.
BC Taramasına Dön
HC Taramasına Dön
K1 Taramasına Dön
Menü-Filtreler /Bütün Tarayıcıların Filtrelerinin
Birlikte Görüldüğü Pencere
TS Taramasına Dön
HVAC Taramasına Dön
İşaretçi Açıklaması ve İşaretçi Hataları
Solda Görüldüğü gibi Bir Boruya Bloga veya Nesneye ait
Çapı veya Herhangi bir Özelliği Göstermek için Projede
Kullanılan Yönlendirme Çizgisine İşaretçi Diyoruz.
Çizimin Ön İncelenmesine Geri Dön
1- Çizimde İşaretçiler
Düzenlimi ? Aynı tür
nesnelerin
işaretçileride aynı
layer aynı renklemi
çizilmiş ?
HATALI İŞARETÇİLER ve ÖNERİLER.
Soldaki çizim aynı hat için
bir yerde pembe bir yerde
beyaz üstelik farklı layerda
göstermiş. Önerimiz:
Çizimde çok olan işaretçiyi
seçiniz. Sadece Tespit
Yüzdesi düşer.
Bu durumda İşaretçisiz (*) taramada yapabilirsiniz. Tespit yüzdeniz çok artar.
Tarama süresi uzar. İlgili tarayıcı programınız hattın etrafındaki tüm textlerle
ilgilenecektir. Doğru etiketleme için işaretçisiz taramada text kriterlerini çok
ayrıntılı vermelisiniz.
2- İşaretçinin konumlandırılmasında hatalar varmı ?
Soldaki çizimde; İşaretçinin ucu hedef hattan
taşmış (veya eksik kalmış). Tarayıcıların
kendi töleransları vardır. Tölerans aşılırsa
başka bir hattın kabul edilir ve dikkate
(*)İŞARETÇİSİZ TARAMA
alınmaz. Tehlikeli şekilde aynı kriterlere
sahip başka hatlara yaklaşıyorsa
işaretçisiz(*) tarama önerilir.
Filtre Ayarlarına Geri Dön
Attribute Bloğu Text’e Çevirme
Menü /Araçlar/Text-Attr
Örnek Attr Blok
Düğmesine Basarak
Çizim Üzerinden Bir
Örnek Seçilir.
Liste Seçiminizin Taşıdığı
Verilerle Dolacaktır.
Filtre Ayarları.
Text Hataları
Listede maddelere tıkladıkça istenilen ifade format kısmına
formülize edilir. Bloktan çekilecek veri “&” işaretiyle başlar.
Her “+” işareti bir sonraki verinin başladığını gösterir
başında “&” yoksa sabit değer olarak getirir.
Test düğmesine bastığınızda örnek olarak gösterdiğiniz
Blok textin neye dönüşeceğini gösterir. Uygula dediğinizde
bütün çizim üzerinde gösterdiğiniz örnekle aynı özellikleri
taşıyan bloklar text’e çevrilir. Yaptığı işlemi hafızasında
saklar. Orijinal değerler sadece başka bir yere alınıp
saklanmıştır. Bu özelliği tekrar kullanmadan önce Geri Al
tuşuyla çizimi orijinal haline geri getirebilirsiniz.
BC Taramasına Dön
TS Taramasına Dön
HC Taramasına Dön
HVAC Taramasına Dön
K1 Taramasına Dön
Ön İnlemeye Geri Dön
Ölçek Belirleme
Tarayıcıların filtre bölümleri arasında küçük farklılıklar olmasına rağmen benzerdir.
BC-K1 ve TS de Ölçeğe gerek yoktur.HC tarayıcılarında.
Milimetreye denk gelecek şekilde ayarlanmalıdır.
HVAC tarayıcısında sac
kalınlıkları ve alanları
için hesaplama
yapılmaktadır. Çizim
Üzerindeki kanal
boyutları birimiyle
ölçekle uyumlu olmalıdır.
Kapının ölçüsü 90 (cm
çizilmiş) Kanal ölçüsü
600x400 (mm yazılmış).
Hesaplamaların doğru
olması için aynı birimde
olmalılar.
Ölçüsü Bilinen Bir Cisim
(Kapı) cm olarak Çizilmiş
Çizim textlerini değiştiremiyeceğimize göre (cm) olan
çizimin ölçeğini 1/10 yaparsak ikisinide (mm) yapmış
oluruz.
60x40 cm şeklinde verilmişse Birimin (cm) olduğunu
bildirmemiz gerekir. Çizim cm ise ölçek (1/1)
(mm) ise ölçek (1 / 0.1) olur
Çizim Ön İncelenmeye Dön
BC ‘ye Dön HC’ ye Dön K1’e Dön TS ‘ye Dön
HVAC ‘a Dön
Filtre Ayarlarına Dön
Çizimin Ön İncelenmesi

Hatların etiketlendirilmesinde işaretçi kullanılmış mı? (BC-HC-K1)

Aynı hatların işaretçileri aynı layer ve renkte mi?

Etiketlerin alınacağı text’ler Attribute blokmu Mtext veya Text ‘mi?

Aynı hatların etiket textleri aynı layer ve renkte mi?

Textlerin içeriğinde belirgin ayırt edici bir özellik varmı( Örnek:
Hepsi “DN 20” şeklinde veya “EM” emiş menfezi kısaltmasıyla
başlamış.
Ölçeği Nasıl belirlerim ?
Ölçekler ve Text içindeki değerler uyumlumu?


Taranacak nesne: hepsi aynı isimdemi,aynı renk ,aynı layerda
mı?

Çizim İçindeki textlere gözatınız. Düzenli şekilde yazılmış
olmaları TS kullanımında size avantaj sağlayacaktır. (Örnek
içinde FCU geçen textler fan-coil’ ler ıcın kullanılmış. Sayılarıda
zaten Fan-coil sayıları kadar.)
Taramanızın süresi ve etiket tespit
etme başarısı sadece çizimin
nekadar düzenli olduğu ile ilgilidir.
Attribute Blok ise
BC Taramasına Dön
TS Taramasına Dön
HC Taramasına Dön
HVAC Taramasına Dön
K1 Taramasına Dön
Filtre Ayarları.
İşaretçi Nedir ?
MATCH HAKKINDA GENEL BİLGİ
Match programı mekanik, elektrik mimari metrajların çıkarılmasında fiyatlandırılmasında
kullanacağınız dokuz programlık bir settir.
Sektördeki projelendirme çeşitliliği pek çok uygulamanın yazılımının geliştirilmesine engel
olmaktadır. Match kim tarafından yapılmış olursa olsun her projeye hizmet etmeye çabalar.
Haftalar sürecek işleri dakikalara indirir. Doğruluk oranı çok yüksektir. Match’in tespit yüzdesi
çizimin düzenliliğine bağlıdır. Match’in hızı bilgisayarınızın hızına bağlıdır. Makinanızın bütün
kaynaklarını kullanan bir programdır.
Bu dokuz programdan bir tanesi merkez programdır. Altı tanesi tarayıcı programıdır. Bir tane
3D çizim ve bir tanede update - lisans programı vardır.
Kullanımı basittir ama kullanıcının Match’in mantığını anlaması herşeydir. Match’in ana
programını bir çevirmen. Tarayıcı programlarını bir av köpeği olarak düşünün. Ne istediğinizi
doğru tarif etmelisiniz ve aradığınız şeyin bir numunesini göstermelisiniz. Tarifteki ayrıntıların
fazlalığı süreyi kısaltıp doğruluğu artırır. Siz tarifinizi yapıp bir kez numuneyi gösterdikten
sonra, ana program bir organizasyona başlayacak. Hedefleri paylaştıracak, hangi cins
izsürücü’den kaç tanesini görevlendireceğine karar verecek.
Sözünü ettiğimiz bu tarifi filtrelerden yapacaksınız. Numuneyi çizim üzerinden göstereceksiniz.
Çiziminiz denetlenecek, düzenlenecek, üst üste çizilen şeyler tespit edilecek, sayılacak,
ölçülecek, etiketlenecek ve size listelenecektir. Oluşturulan listeyi düzenlemenize yardımcı
olacaktır match. Çok pratik bir metotla bulamadıklarınıza dilediğiniz değeri atamanıza imkan
sağlayacaktır.
Saydıklarınızı karıştırmamak için karartabileceksiniz ve işiniz bittiğinde. Tek bir kayıt dosyası
altında tüm mahallerin listelerini saklayabileceksiniz. Excel’e Word’e çıktı alabileceksiniz. Sizi
sunulan raporlarda sac kalınlıkları, alanlar boylar malzeme verileri bulunacak ve çok yakında
online bunların fiyatlandırılmaları yapılmış olacak. Lisansınız ve update işleminiz ekranınızın
sağ köşesinde belirecek olan kırmızı okla mtch-update programıyla kendiliğinden olacak.
Başlangıca Dön
Text Hataları ve Öneriler
MTEXT veya TEXT OLMAYAN ETİKET.
Önce Etiketinizi İstediğiniz Şekle Dönüştürmelisiniz..
Atrribute Bloğu Text’e çevirme
LAYER VE TEXT DÜZENSİZLİĞİ.
Soldaki çizim aynı hat için bir yerde pembe bir yerde beyaz
text kullanılmış üstelik farklı layerda göstermiş. Önerimiz:
Çizimde çok olan text özelliklerini seçiniz.
HATALI TEXT KONUMLAMASI ve ÖNERİLER.
Aynı Layer aynı Renk hedef text’den daha yakın başka bir
text varlığı. Böyle bir durumda üçüncü filtreyi devreye alınız.(
Özel text duyarlılığı) Herhangi seçiliyse bir text duyarlılığı
yoktur. Dairesel seçiliyse ø, DN, inch işaretlerini arar. Özel
sembolü seçerseniz 3 karaktere kadar textin içeriğinde
herhangi bir yerde geçen text’e duyarlı olur.Bu örnek için
ZONE4 ve ZONE2 farkı vardır. İçerikte en fazla 3 karakter
özel tanıma izin olduğu için tanımlama sembolüne NE2
yazılırsa sadece ZONE2 için etiketleme yapılır.NE4 yazılırsa
ZONE4 bulunur.(3 karakter 1 veya 2de olabilirdi)
HVAC taramasında eğer ölçü(500x700) gibi değilde
(500/700) yada (500*700) şeklinde verilmişse Tanımlama
sembolüne (/)—(*) yazmalısınız.
Filtre Ayarlarına Geri Dön
Tarama Örnekleri
BC Taraması Örneği
TS Taraması Örneği
K1 Taraması Örneği
HVAC Taraması Örneği
HC Taraması Örneği
Match Örnek Taramalar Adlı Belgeyi Açınız.
4
BC Tarama Örneği (sayfa 1)
3
Program Üzerindeki BC Tuşundan
Menü /Tarayıcılar/Blok-Çap (BC)
2
5
1
Çizimin Sağ Alt Köşesinde Blok Halinde Çizilmiş
Vanaları (1) Sayıp Çaplarını Tespit Etmek İçin…
1.Filtreler Doldurulur.
Vanaları ilgilendiren textlerin (2) hepsi kırmızı ve radyatör dilim layer’ında. Etiketleme
yapılırken kırmızı renkte “radyatör dilim” layerındaki textleri dikkate alıcaz. Text filtre layer
ve renk check’işareti konuldu. İşaretçimiz (3) var hepsi cyan renginde “çap yazı”
layerında. İşaretçi filtre’de layer ve renk check’işareti konuldu. Textlerin içeriğinde inch
işareti çift tırnak “ işareti var. Özel sembol seçeneğini seçip tanımlama sembolüne “
yazabilirdik. Dairesel işaretleseydik. (DN, ø, “) sembollerini arardı. Bu örnekte çevrede
aynı renk ve layer’a ait karışıklığa sebep olacak başka bir text yok. Herhangi dersek
farkeden birşey olmaz. Kaydet Komutuyla Filtreyi kapatıyoruz.
2. Mahal ve Malzeme Girilir.
Malzemenin bulunduğu mahal sektör ve malzemenin ismi (4) girilir.
3. Tarama’ya Basılır.(5)
4. Örnek Vana Seçilir. (6)
5. Örnek İşaretçi Seçilir.(3)
6. Örnek Text Seçilir. (2)
7
6
7. Tarama Başlar. (7)
Bu örnek için liste istediğimiz formattadır. Inch’lı
cinsten çaplardan oluşmuştur. Filtre ekranını tekrar
açıp düzenleme yapmamıza gerek yoktur.
Tarama Örneklerine Geri Dön
2. Sayfaya Geç
BC Tarama Örneği (sayfa 2)
8. Sağdaki resimde (8) referansla
gösterilen 3 numaralı satır tuşuna
basarsanız veya ALTGR+N kısa yolunu
kullanırsanız tespit edilen ancak çapı
bulunamamış blok nesneye zoom yapılır.
Gördüğünüz gibi değer girilmemiştir.
9. Resim üzerinden Ekleme (RUE).
12
8
10
9
RUE tuşuna veya ALTGR+M e basınız. Sembol Setini seçmenizi isteyecektir.
(9) Tarayıcının koyduğu kırmızı çerçeveyi seçiniz. (10) Seçiminizin bittiğini
onaylamak için Mouse sağ tuşa basınız (veya space). (11) “Mevcut:Yok”
demek daha önceki değeri (etiketi “Yok”) yeni değeri için text seçiniz.
1 ½” değerini ekrandan seçiniz. (12) Kırmızı olan sembol yeşile
dönüştü (13) artık bir etiketi olduğunu gösteriyor. Yokların sayısı bir
azaldı 1 ½” lerin sayısı bir arttı (14) . Eğer RT de check işareti
olsaydı. RUE komutuna tekrar girecekti. Tekrar RUE kalanları toplu
şekilde (15) seçip (S.B (16) check işaretli olduğu için pencere şekilde
seçimde sadece kırmızıları alır) (2”) yazan text’e tıklarsak. Liste altta
görünen hale gelecektir.
13
11
14
16
10. Soldaki Üst Oka Basılır.(17) Daire içinde
gösterilen üst okla ana dosyamıza transfer ediyoruz.
17
11. Kaydediyoruz.(18)
18
15
12. Araçlar/Tarama düzenleyicisi (19) .
20
19
13. BC’ de check işareti
varken gizle tuşuna
basıyoruz (20) . Sayılmış
olan bloklar görünmez hale
geçiyor.
Tarama Örneklerine
Geri Dön
1. Sayfaya Dön
5
HC Tarama Örnek (1)
 Program Üzerindeki
HC Tuşundan
3
 Menü /Tarayıcılar/(HC)
2
1
6
Hatları ölçüp (1) Çaplarını Tespit Etmek İçin…
1.Filtreler Doldurulur.
Boruları ilgilendiren textlerin (2) hepsi kırmızı ve radyatör dilim layer’ında. Etiketleme
yapılırken kırmızı renkte “radyatör dilim” layerındaki textleri dikkate alıcaz. Text filtre’de
layer ve renk için check işareti konuldu. İşaretçimiz (3) var hepsi cyan renginde “çap
yazı” layerında. İşaretçi filtre’de layer ve renk check işareti konuldu. Bütün borular ısıtma
boru layerında aynı renkte boruların cinsi aynı olduğu için çizgitipi filtresini devreye
almıyoruz. Ölçek değerini rasgele bir boy ölçerek belirliyoruz burada çizim santimetre
yapılmış. Milimetreye denk getirmek için 1/10 olmalı. Kaydet Komutuyla Filtreyi
kapatıyoruz.
2. Mahal ve Malzeme Girilir.
4
Malzemenin bulunduğu mahal (4) sektör ve malzemenin ismi (5) girilir.
3. Tarama’ya Basılır.(6)
4. Örnek Boru Seçilir. (1)
5. Örnek İşaretçi Seçilir.(3)
6. Örnek Text Seçilir. (2)
Bu örnek için liste istediğimiz
formattadır. Inch’lı cinsten
çaplardan oluşmuştur. Filtre
ekranını tekrar açıp düzenleme
yapmamıza gerek yoktur.
Tarama Örneklerine Geri Dön
2. Sayfaya Geç
HC Tarama Örnek (2)
11
7. Sağdaki resimde (7) referansla
gösterilen 4 numaralı satır tuşuna
basarsanız veya ALTGR+N kısa yolunu
7
kullanırsanız tespit edilen ancak çapı
bulunamamış blok nesneye zoom yapılır.
Gördüğünüz gibi değer girilmemiştir.
9
8
10
8. Resim üzerinden Ekleme (RUE).
RUE tuşuna veya ALTGR+M’e basınız. Sembol Setini seçmenizi isteyecektir.
(8) Tarayıcının koyduğu kırmızı sembolleri topluca seçiniz. (9) Seçiminizin
bittiğini onaylamak için Mouse sağ tuşa basınız (veya space). “Mevcut:Yok”
(10) demek daha önceki değeri (etiketi “Yok”) yeni değeri için text
seçiniz. 1 ½” değerini ekrandan seçiniz. (11) Kırmızı olan semboller
yeşile dönüşmesi artık bir etiketi olduğunu gösteriyor. Eğer RT de
check işareti olsaydı. RUE komutuna tekrar girecekti. (S.B (12)
check işaretli olduğu için pencere şekilde seçimde sadece kırmızıları
alır) Liste altta görünen hale gelecektir.
12
9. Soldaki Üst Oka Basılır.(13) Daire içinde gösterilen üst okla ana
dosyamıza transfer ediyoruz.
13
10. Kaydediyoruz.(14)
14
11. Araçlar/Tarama düzenleyicisi (15) .
16
15
12. HC’ de check işareti
varken gizle tuşuna
basıyoruz (16) . Sayılmış
olan hatlar görünmez hale
geçiyor.
Tarama Örneklerine
Geri Dön
1. Sayfaya Dön
2
K1 Tarama Örneği
Program Üzerindeki K1 Tuşundan
Menü /Tarayıcılar/K1
1
4
3
Autocad temel nesneleri şeklinde çizilmiş lavaboları (1)
Saymak için…
1.Filtreler Doldurulur.
Lavaboların (1) çapı önemli değildir. Bizi ilgilendiren sadece kaç adet olduğudur. Filtre
penceresinde etiketsiz taramayı işaretleriz. Text filtre veya işaretçi filtre özellikleri pek bir
anlam ifade etmemektedir. K1’in çap gerektiren taramaları için diğer taramaların
örneklerini inceleyiniz. Kaydet Komutuyla Filtreyi kapatıyoruz.
2. Mahal ve Malzeme Girilir.
Malzemenin bulunduğu mahal sektör ve malzemenin ismi (2) girilir.
3. Tarama’ya Basılır.(3)
4. Örnek Cisim Grubu Seçilir. (4) Max. 250 adet nesne içermelidir.
5. Örnek İşaretçi Seçilir. ( Bu örnek için Herhangi biri)
6. Örnek Text Seçilir. ( Bu örnek için Herhangi biri)
Hepsi Kırmızı sembolle işaretlenmiştir önemli olan sayısıdır. “Yok”
yerine Lavabo yazıp ana listeye aktarıyoruz.
Tarama Örneklerine Geri Dön
HVAC Tarama Örneği (1)
5
 Program Üzerindeki HVAC
Tuşundan
13
 Menü /Tarayıcılar/(HVAC)
2
Kanalları ölçüp (1) Boyutlarını Tespit Etmek İçin.
1.Textler Düzenlenir.
1
6
10
Kanal bilgilerini taşıyan textlerin (2) hepsi
blok referanslıdır. Önce taramaya uygun hale
getirilmeleri gerekir. Menü/Araçlar/Text-Attr
8
2
3
4
9
5
6
7
Örnek Attr-Blok (3) tuşuna basılarak çizimden örnek bir Attr-Blok (2) gösterilir.
Açılan formdaki liste Bloğun taşıdığı değişkenlerle dolacaktır (4) . Liste kutularının
üzerine tıklayarak istediğimiz formatı biçimlendirebiliriz. Burada “&1+x+&2” şeklinde
bir format belirlenmiş (5) . “&” işareti bir değişken olduğunu anlatır yani &1 demek
sıra numarası 1 olan değişkendir (Kesit X). İki “+” işareti arasındaki “x” karakteri her
text’de iki boyut arasına getirilecek sabit bir değerdir. (Başka birşey yazabilirdik). Son
olarak “&2” değeri sıra numarası 2 olan değişkeni sembolize eder bu örnekte (Kesit
Y). Formatı yazdıktan sonra test (6) düğmesine basılırsa; seçtiğiniz örnek için
düzenlenmiş text nasıl çıkacak görürsünüz. Uygula düğmesine (7) basıldığında
blokların gittiğini ve yerine formatını oluşturduğunuz textlerin (8) geldiği görülür.
Çizimin orijinal textleri silinmemiştir. Match Att-Text saklı layerına taşınmış ve
karartılmıştır. Taramanın ardından geri al tuşuyla (9) orijinal haline getirebilirsiniz.
2.Filtreler Doldurulur.
Ölçek değerini rasgele bir boy ölçerek belirliyoruz burada çizim santimetre yapılmış.
Kesitler milimetre yazılmış aynı değere getirmek için ölçek 1/10 olmalı. Text’leri biz
düzenledik hepsi aynı layer aynı renkte textler için checkleri koyuyoruz. Kanal ayırma
çizgileri (10) beyaz renkli ve hepsi “kanalayırma” layerında renk ve layer check’leri
koyuyoruz. Dikdörtgen kanal boyutlar arasındaki sembol “x” Kaydet Komutuyla Filtreyi
kapatıyoruz.
Tarama Örneklerine Geri Dön
2. Sayfaya Geç
HVAC Tarama Örneği (2)
11
3. Mahal ve Malzeme Girilir.
Malzemenin bulunduğu mahal (11)
sektör ve malzemenin ismi (12) girilir.
4. Tarama’ya Basılır.(13)
5. Örnek Kanal Seçilir. (14)
2
14
6. Örnek Ayırma Çizgisi Seçilir.(15)
12
22
21
13
16
7. Örnek Text Seçilir. (16)
8. Sağdaki resimde
bulunamamış olanlara zoom
yapabilmek için listede
etiketi “Yok” olan satırın satır
tuşuna veya Altgr+N
kısayoluna basılır.
15
9. Resim üzerinden Ekleme (RUE).
RUE tuşuna veya ALTGR+M’e basılır. Sembol Setini seçmenizi
isteyecektir. Tarayıcının koyduğu kırmızı sembolleri topluca
seçiniz. (18) Seçiminizin bittiğini onaylamak için Mouse sağ
tuşa basınız (veya space). “Mevcut:Yok” demek daha önceki
değeri (etiketi “Yok”) yeni değeri için text seçiniz. 500x350
değerini ekrandan seçiniz. (19) Kırmızı olan semboller yeşile
dönüşmesi (20) artık bir etiketi olduğunu gösteriyor. Eğer RT
(21) de check işareti olsaydı. RUE komutuna tekrar girecekti.
(S.B (22) check işaretli olduğu için pencere şekilde seçimde
sadece kırmızıları alır). Aynı işlemi sağ tarafta kalan kırmızı
sembolleri topluca seçip tekrarlıyoruz. Değer olarak 700x500’ü
atıyoruz. Etiketler istediğimiz formatta filtre penceresini tekrar
açmıyoruz.
19
20
18
1. Sayfaya Dön
Tarama Örneklerine Geri Dön
3. Sayfaya Geç
HVAC Tarama Örnek (3)
9. Soldaki Üst Oka Basılır.(13) Daire içinde gösterilen üst okla ana
dosyamıza transfer ediyoruz.
24
23
10. Kaydediyoruz.(24)
26
11. Araçlar /Tarama
düzenleyicisi (25) .
25
12. HVAC’ da check işareti varken gizle tuşuna basıyoruz (26) .
Sayılmış olan kanallar görünmez hale geçiyor (27) .
13. Attr-Bloklar geri alınır.
Menü/Araçlar/Text-Attr (28) Geri Al
(29) tuşuna basılır. Çizimdeki
textler eski haline döner (30).
28
27
30
29
2. Sayfaya Dön
Tarama Örneklere Geri Dön
TS Tarama Örneği
 Program Üzerindeki TS
Tuşundan
1
 Menü /Tarayıcılar/(TS)
3
Radyatörlerin listesini hazırlamak İçin…
1.Filtreler Doldurulur.
Radyatörleri ilgilendiren textlerin (1) hepsi sarı ve “0” layer’ında. Listelerken sarı renkte “0”
layerındaki textleri dikkate alıcaz. Text filtre’de layer ve renk için check işareti konuldu.
Özel bir sembol kullanmamıza gerek yoktur.Kaydet Komutuyla Filtreyi kapatıyoruz.
2. Mahal ve Malzeme Girilir.
Malzemenin bulunduğu mahal (2) sektör ve malzemenin ismi (5) girilir.
3. Tarama’ya Basılır.(3)
4. Örnek Text Seçilir. (1)
5. Yanlış bulunmuş maddeleri çıkarıyoruz (4)
6. Bu örnek için liste istediğimiz formatta
değildir Bize sadece petek sayıları lazım
olsun Filtre sayfasını tekrar açıp
düzenlemeleri yapıp sağ oka basarsak. (5)
2
7
6
5
7. Malzeme Adı Girilir. (6)
8. Soldaki Üst Oka Basılır.(7) Daire içinde
gösterilen üst okla ana dosyamıza transfer
ediyoruz.
4
9. Kaydedilir.(2)
Tarama Örneklerine Geri Dön
1
2