Udfordring - LP

Download Report

Transcript Udfordring - LP

Favrskov - Tovholder 3 3. juni 2014 Lena Lund Pedersen Udviklingskonsulent [email protected]

21256076

Program

tid

09.00

• •

hvad

Præsentation af program Tovholdererfaringer/-udfordringer Mødekultur 10.30

12.00

12.30

15.00

• • Pause Teamudvikling/gruppedynamik Social deltagelse, som en lærings- og erkendelsesproces.

• • • Frokost Analysemodellen i et tovholderperspektiv Spørgsmålstyper – træning i triogrupper Metoder til informationsindhentning Drøftelse af dagens læring Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 2

Erfaringsdeling

Hvad ser vi som udfordringer i tovholderrollen?

Hvad gør vi i vores gruppe?

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 3

Tovholderens 3 - 4 største udfordringer:

Gruppeopgave.

1.

2.

3.

Hvert gruppemedlem bruger 5 minutter på, at beskrive egne 2-3 største udfordringer Gruppen fortæller historier om udfordringer til hinanden Gruppen skitserer på et flip- over papir de 3 – 4 største udfordringer i rollen som tovholder Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 4

Mødekultur

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 5

Det forpligtende LP samarbejde kræver

at medlemmerne udvikler de sociale færdigheder som skal til for at teamet kan fungere (fx kommunikation, fælles normer, (ind)læringsteknikker) At lære er at ændre adfærd.

Læring kan godt være at flytte om på mentale antagelser – uden egentlig at få tilført ny viden Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 6

Det forpligtende LP samarbejde kræver

positiv interaktion mellem medlemmerne fysisk nærvær at hver tager ansvar for sin egen læring Lena Lund Pedersen, [email protected]il.com 21256076 7

Hvordan hænger det sammen med praksis?

Ændring af mønstre og omgivelser Ændret adfærd (arbejdsindsats, læringsstrategier m.v) Det er derfor vigtigt at vi arbejder med at analysere og forstå aktørerne i konteksten.

LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

Team kultur

(Junge og Strønæs 2006)

Velfungerende LP-team

Vi trives Vi udretter noget

LP-Hyggeteam

Vi udretter ikke meget Men vi hygger os

Køligt men effektivt LP-team

Vi udretter noget Vi trives ikke Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076

Svagt LP-team

Vi udretter ikke meget Vi trives ikke 9

Øvelse - mødekultur

Hvad karakteriserer jeres LP- gruppe mht. opgaveløsning og trivsel?

Hvad kunne være handleplanen for både at tilgodese opgaven og kulturen i gruppen?

Hvad vil Vi gøre, Hvornår, hvordan? Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 10

Teamudvikling

I et team – en personalegruppe er der et helt specielt liv Den enkelte påvirker gruppen med sin indstilling, kommunikation og arbejdsindsats Påvirker kulturen på arbejdspladsen, ledelsen og den øvrige gruppe den enkelte?

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 11

Læring

Sociologen Etienne Wengers teori integrerer de komponenter, der er nødvendige for at karakterisere social deltagelse, som en lærings- og erkendelsesproces.

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 12

Etienne Wenger

Fælles virksomhed: forståelse og afstemning Gensidigt engagement: fælles meningsforhandling, udvikling af indbyrdes relationer Fælles repertoire: genforhandling af meningen med diverse elementer Fantasi: udforske, skabe modeller, være legende og nysgerrig Indordning: kommunikere formål og behov, skabe fokus og enighed, udtænke procedurer Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 13

Læring - Sociologen Etienne Wenger

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 14

Læring og organisatorisk læring handler om forstyrrelse – og til en vis grad kvalme…

Enkeltloop feedback ”Så gør vi det vi plejer – bare lidt mere bevidst”.

Dobbeltloop feedback ”Er det nu den bedste metode/handling?”

Argyris, C. & Schön, D.

[email protected]

15

Vidensformer

 Refleksion/ læring sker for alvor når praksisviden (erfaringer) sættes i spil med professions- og forskningsviden (Rasmussen m.fl., 2007)

Forsknings viden Professions viden Praksisviden

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076

Privatviden

16

Mulige temaer for fælles læring

 Hvordan kommer vi ind og berører ledelse af børnegrupper og relationer i analyserne?

 Hvordan holder vi hyggelige, men effektive møder?

 ?????

Øvelse

Gå i grupper á 3 personer. Vælg interviewer, fokusperson og observatør

Lav en lp analyse

Udfordring: Modstand mod læring/udvikling

Hvilke faktorer opretholder udfordring/problemstilling?

I skal udvikle strategier og tiltag, som I mener vil fjerne eller reducere de faktorer, der i øjeblikket opretholder vanskelighederne i LP-gruppen Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 18

Genkig på analysemodellen

Formulering af problemstillinger Målformulering Indhentning af information 1. møde Analyse og refleksion Udvikling af strategier og tiltag 2. møde • • • Hvad har vi behov for at vide mere om Hvordan får vi den ønskede viden? Hvem gør hvad?

Gennemførelse af valgte strategier Evaluering Revidering 3.møde LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

Tovholderfokus - at stille spørgsmål og lytte

• • • • • • Afklaring af mål med samtalen (kontrakten/dagsorden) At afdække – lineære ? ( detektiv ) At udforske – cirkulære ? ( antropolog ) At finde nye muligheder – refleksive ? ( fremtidsforsker ) At aftale og målsætte – strategiske ? ( kaptajn ) • •

At lytte

Gentage, afklare, opløse og konkludere Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 20

Tovholderfokus

Spørg ud fra forskningsviden Spørg ud fra de 3 perspektiver Spørg også om faktorer, som er med til at gøre problemet mindre

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 21

Tomm´s spørgsmålstyper

-

Detektiv spørgsmål:

Hvad er udfordringen?

Hvor længe har det været en udfordring?

Hvad gør du, når udfordringen opstår?

Hvem plejer du at tale med om udfordringen?

-

Antropolog spørgsmål:

Hvad ville dine kolleger sige om udfordringen?

Hvad ville de sige om din måde at håndtere udfordringen på?

I I hvilke sammenhænge har situationen været sværest/nemmest for dig at håndtere?

-

Fremtidsforskerspørgsmål:

Hvordan ser den ideelle situation ud for dig?

Hvordan ville du fejre det, hvis udfordringen løste sig?

Hvis udfordringen løste sig, hvad ville du så havde gjort for at få det til at ske?

Hvem ville bemærke ændringen?

-

Kaptajn spørgsmål:

Hvilke af de muligheder vi hat talt om, tror du mest på?

Hvad skal du have gjort ved udfordringen?

Hvad vil være dit første skridt?

Hvilken positiv udvikling vil vi kunne se af din indsats om 1 måned?

Hvem kan hjælpe dig med at holde fast i målene?

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 22

Spørgsmålene ligger meget i modellen Faktuelle spørgsmål

Hvad er problemet?

Hvornår startede problemet?

Hvornår opstår problemet ofte?

Fremtidsrettede spørgsmål

Hvad er dit mål med den her analyse i forhold til børnegruppen/ klassen?

Perspektivspørgsmål:

Individ spørgsmål:

Hvordan er barnets/elevens forudsætninger for at lære?

Kontekst spørgsmål:

Hvad påvirker barnets/ elevens motivation?

Aktør spørgsmål

Hvad er forældrenes indstilling til dag/fritidstilbuddet/skolen

Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 23

Øvelse

Gå i grupper á 3 personer. - Vælg interviewer, fokusperson og observatør Emne:

en udfordring i forbindelse med din rolle som tovholder.

Gennemfør et interview på 25 minutter i alt

  undersøger problemstillingen ved at lytte empatisk og aktivt, samt stille detektiv spørgsmål til fokuspersonen (ca. 5 min) undersøger problemstillingen videre, ved at stille antropolog spørgsmål (ca. 5 min)  hjælper fokuspersonen til selv at reflektere over problemstillingen på andre og nye måder gennem fremtidsforsker spørgsmål. Husk: Ingen gode råd – det er fokuspersonen selv der skal komme frem til nye perspektiver på sagen. (ca. 5 min)  problemstillingen ved at gruppens medlemmer stiller kaptajn spørgsmål(ca. 5 min)  Fokuspersonen støttes i at reflektere over, hvordan han/hun vil handle videre i forhold til Fokuspersonen reflekterer over, hvordan lyttedelen virkede samt over hvilke konkrete spørgsmål, der var gode til at få problemet belyst/afdækket fra forskellige vinkler, og hvilke der var gode til at sætte refleksionsprocesser i gang (ca. 5 min) Reflekterer over processen – hvad lærte I af denne øvelse ift. lytte- og spørgeteknik? (ca 5 min) Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076 24

Øvelse – 20 min.

(grupper med 3) Hvilket metoder kan I anbefale til informationsindhentning? Udarbejd en planche med jeres konkrete forslag LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER