Klimatologija u turizmu vežbe

Download Report

Transcript Klimatologija u turizmu vežbe

Климатологија у туризму
вежбе
АСИСТЕНТ
•
•
•
•
•
•
•
•
Име: Наташа Мартић –Бурсаћ
Кабинет: број 408, IV спрат
Лабораторија: број 112, I спрат
Телефон: 018-533 015, локал: 124
Е – mail: [email protected];
[email protected]
Консултације: среда 10ºº- 12ºº
Област научног рада: Физичка географија (Климатологија,
Хидрологија, Геоморфологија), Регионална географија...
Основни подаци о предмету
•
•
•
•
•
•
Мастер академске студије - Туризам
Трећи семестар
Број часова 2+1
Изборни предмет
ЕСП бодова – 6
Полагање испита – (усмено излагање
семинарског рада)
Оцењивање успеха студената
•
•
•
•
•
•
Коначна оцена зависи од укупног броја освојених поена:
51 – 60 поена, оцена 6 (довољан)
61 – 70 поена, оцена 7 (добар)
71 – 80 поена, оцена 8 (врло добар)
81 – 90 поена, оцена 9 (одличан)
91 – 100 поена, оцена 10 (изузетан)
Семинарски рад
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Семинарски рад треба да садржи око 20 страница
Формат: А4
Фонт: Times New Roman
Величина слова текста: 12
Величина слова за наслове: 14, bold
Нумерисати странице
Испод сваке слике, карте, графика и сл. навести извор
На крају сваког цитата у раду ставити у загради име првог
аутора и годину издања, нпр. (Марковић М., 1986.)
Сву коришћену литературу за писање рада навести и у
поглављу Литература, на следећи начин: нпр. 1. Милосављевић
Марко, (1990): Климатологија. Научна књига, Београд. (стр.89)
Користити најмање 10 навода стручне литературе
Пре коначног штампања, предати рад у електронском облику,
ради исправљања грешака до 18.12.2013. године
Након тога одштампати и повезати рад пластичном фасциклом
Студент јавно брани семинарски рад на усменом делу испита
Теме за семинарски рад
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Туристичка валоризација климе Словеније
2. Туристичка валоризација климе Македоније
3. Туристичка валоризација климе Црне Горе
4. Туристичка валоризација климе Босне и Херцеговине
5. Туристичка валоризација климе Хрватске
6. Туристичка валоризација климе Бугарске
7. Туристичка валоризација климе Италије
8. Туристичка валоризација климе Шпаније
9. Туристичка валоризација климе Грчке
10. Туристичка валоризација климе Румуније
11. Туристичка валоризација климе Француске
12. Туристичка валоризација климе Марока
13. Туристичка валоризација климе Туниса
14. Туристичка валоризација климе Тајланда
15. Туристичка валоризација климе Алжира
16. Туристичка валоризација климе Либије
17. Туристичка валоризација климе Норвешке
18. Туристичка валоризација климе Индонезије
19. Туристичка валоризација климе Мадагаскара
20. Туристичка валоризација климе Хималаја
21. Туристичка валоризација климе Перуа
22. Туристичка валоризација климе Чилеа
23. Туристичка валоризација климе Кубе
24. Туристичка валоризација климе Доминиканске Републике
25. Туристичка валоризација климе Ирске
26. Туристичка валоризација климе Јапана
27. Туристичка валоризација климе Финске
Семинарски
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
рад - тезе
Увод
Географски положај
Туристичко-саобраћајни положај
Природне карактеристике:
- Рељеф
- Климатске карактеристике и типови климе
- Хидролошке карактеристике
- Биогеографске карактеристике
Антропогене вредности
Туристичка понуда и промет
Облици туризма
Закључак
Литература