završne radove

download report

Transcript završne radove

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за електронско пословање
Теме за завршне радове
Проф. др Божидар Раденковић, [email protected]
Проф. др Маријана Деспотовић-Зракић, [email protected]
Доц. др Зорица Богдановић, [email protected]
Доц. др Душан Бараћ, [email protected]
Доц. др Александра Лабус [email protected]
Доц. др Живко Бојовић, [email protected]
1
Области завршних радова
 Интернет технологије:
▫ Завршни рад као наставак пројекта
▫ PHP оквири: Symfony, Laravel, CakePHP…
▫ JS оквири: Angular, Ember…
▫ Ruby on Rails
▫ Python Django
▫ VoIP пројекти
▫ Cloud пројекти (OpenStack)
▫ Софтверски дефинисане мреже
▫ Big data. Hadoop.
2
Области завршних радова
 Симулација и симулациони језици:
▫ Завршни рад као наставак семинарског рада
▫ Симулација континуалних и дискретних догађаја
▫ Виртуелна реалност
▫ 3D моделирање и анимација (Blender, 3DS, Maya..)
▫ 3D игре (Blender, Unity)
▫ Augmented reality
3
Области завршних радова
 Мобилно пословање:
▫ Завршни рад je наставак пројекта
▫ Android апликације
▫ Ios апликације
▫ Windows Phone апликације
▫ SMS апликације
▫ RFID
▫ GPS
▫ Wearable computing
4
Области завршних радова
 Интернет интелигентних уређаја:
▫ Завршни рад je наставак пројекта
▫ Пројектовање паметних кућа и зграда
▫ Паметни саобраћај
▫ Интернет интелигентних уређаја у здравству
▫ Raspberry Pi
▫ Arduino
5
Области завршних радова
 Интернет маркетинг:
▫ Завршни рад као наставак пројекта
▫ Покретање start up пројекта
▫ Facebook API, Twitter API, SuiteCRM, Salesforce…
▫ Примери:
▫ www.zelenaucionica.rs
www.utakmica.rs
6
Професори и доценти - ментори
Проф. др Божидар Раденковић, Кабинет: 303
Е-пошта: [email protected]
Проф. др Маријана Деспотовић-Зракић, Кабинет: 303а
Е-пошта: [email protected]
Доц. др Зорица Богдановић, Кабинет: 303a
Е-пошта: [email protected]
Доц. др Душан Бараћ, Кабинет: 303a
Е-пошта: [email protected]
Доц. др Александра Лабус, Кабинет: 303a
Е-пошта: [email protected]
Доц. др Живко Бојовић, Кабинет: 303
Е-пошта: [email protected]
Доц. др Војкан Васковић, Кабинет: 304
Е-пошта: [email protected]
7
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за електронско пословање
Теме за завршне радове
Проф. др Божидар Раденковић, [email protected]
Проф. др Маријана Деспотовић-Зракић, [email protected]
Доц. др Зорица Богдановић, [email protected]
Доц. др Душан Бараћ, [email protected]
Доц. др Александра Лабус [email protected]
Доц. др Живко Бојовић, [email protected]
8