Prezentacija (get PPTX document)

Download Report

Transcript Prezentacija (get PPTX document)

Избор ТВ канала у програмској шеми
кабловског оператера Пошта НЕТ
Зоран Антонић, РЈ Пошта НЕТ, ЈП „Пошта Србије“
Садржај:
Регулаторни оквири дистрибуције
медијских садржаја
Начини дистрибуције медијских
садржаја
Статистички подаци
РЈ Пошта НЕТ – кабловски оператер
Избор ТВ канала у програмској
шеми
Регулаторни оквири дистрибуције медијских садржаја
Закон о електронским комуникацијама
Закон о радио-дифузији
Стратегија развоја јавног информисања у
Србији до 2016. године
Регулаторне агенције РАТЕЛ и РРА
Регулаторни оквири дистрибуције медијских садржаја
Регулаторне агенције – самосталност, статусно правни облик имаоца јавних
овлашћења
Предуслови за самосталност и стручност рада агенција:
Детаљна уређеност
законских одредби и
прописа
Имплементација
примерених решења
из праксе европских
држава
Ангажовање
стручњака са
специјализованим
знањима
Начини дистрибуције медијских садржаја
Сателитско
емитовање
(DTH)
Земаљско
емитовање
Кабловско
емитовање
(аналогно и
дигитално),
Пренос ТВ
програма
преко
интернета
(IPTV)
Статистички подаци (РАТЕЛ)
Број претплатника (у хиљадама)
Пенетрација %
Статистички подаци из 2012. године (РАТЕЛ)
Расподела претплатника %
12 %
16 %
DTH
aKDS
dKDS
IPTV
10 %
62 %
Статистички подаци из 2012. године (РАТЕЛ)
DTH
Akds
Dkds
IPTV
Статистички подаци (РАТЕЛ)
Тржишно учешће (број претплатника)
СББ
13,01 %
Телеком Србија
3,72%
Пошта НЕТ
5,05 %
Коперникус
6,10 %
52,5 %
ИКОМ
Радијус вектор
6,72 %
Остали
12,9 %
РЈ Пошта НЕТ – кабловски оператер
Специјализована РЈ у
оквиру ЈП „Пошта
Србије“
РЈ Пошта НЕТ – кабловски оператер
Технолошки искораци у циљу побољшања понуде:
Избор ТВ канала у програмској шеми
Анкете корисника,
показатељи
гледаности,
комерцијална
анализа
Анализа тржишта,
понуде медијских
садржаја и
програмских шема
Програмски одбор
(тело изван РЈ
Пошта НЕТ)
Стална анализа
показатеља ТВ
канала у
програмским
шемама
Увођење ТВ канала
у програмску шему
Закључак
1
• Детаљна уређеност законских одредби
и прописа
2
• Самосталност и стручност рада
регулаторних тела
3
• Обезбеђење демонополизације и
либерализације тржишта
4
• Имплементација нових технологија
Хвала на пажњи