Упатство за пријавување испити за втора и трета сесија

Download Report

Transcript Упатство за пријавување испити за втора и трета сесија

Прв циклус на студии
Градежен факултет - Скопје
 Пријавувањето
на испити за втората испитна
сесија (мај-јуни) е од 5 до 7 мај до 14 часот,
во сандачињата за пријавување испити, во
холот на Градежниот факултет.
 Пријавувањето
на испитите е задолжително
и на iknow системот, за сите испити,
положени преку колоквиуми, или испити за
во сесија, во период 1 - 10 мај 2014 година.
 Студентите
кои имаат заостанат долг од
уплатата за летниот семестар се
известуваат дека треба да го подмират
долгот до 5 мај 2014 година;
 Пријавувањето
испити по рокот е со казна
од 5 евра во денарска противвредност, по
испит, најдоцна три дена пред почетокот
на сесијата;
Прв циклус на студии
Градежен факултет - Скопје
 Пријавувањето
на испити за третата сесија
(авгист-септември) започнува веднаш по
завршувањето на испитите од втората
сесија, но не подоцна од 25 јуни до 14
часот.
 На
iknow пријавувањето за третата сесија
ќе биде од 23 јуни до 3 јули 2014 година.
Прв циклус на студии
Градежен факултет - Скопје
Прв циклус на студии
Градежен факултет - Скопје
 Постојат
три начини на плаќање на
административната такса:
1. Преку уплатница ПП-50 во банка/пошта
2. Преку iknow системот
за сите студенти во овој систем задолжително
Студентот треба да испрати СМС порака на
бројот 144 166: ТМ име презиме сума
Кодот кој ќе го добие задолжително го внесува
во iknow системот
3. Преку http://www.e-plakanje.gov.mk/
Студентот го внесува бројот на својот
мобилен телефон и секоја успешна наплата
на административната такса ја печати и ја
приложува заедно со секоја пријава за
испит одделно