I -ва Национална Студентска Академия по Хирургия

Download Report

Transcript I -ва Национална Студентска Академия по Хирургия

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
КООРДИНАТОРИ:
Методия Секуловски
/студент 5-ти курс/
Анастасия Трифунова
/студент 5-ти курс/
Ася Атанасова
/студент 5-ти курс/
Теодор Василев
/студент 4-ти курс/
Кирил Пенчев
/студент 4-ти курс/
Пламен Станилов
/студент 4-ти курс/
ЛЕКТОРИ:
Доц. Д-р. Л. Спасов, дмн
/декан на МФ при СУ/
/директор на УБ “Лозенец”/
Доц. Д-р. Петров, дмн
/началник Клиника по урология при УБ”Лозенец”/
Д-р Р. Горнев
/началник Клиника по коремна хирургия при УБ ”Лозенец
Място на провеждане:
Медицински факултет при Софийски Университет Св”Климент Охридски” ,
Университетска болница “Лозенец”
ул. Козяк № 1, София
Дата: 18 – 20 ноември 2011 год.
Лекционен модул: АУЛА на УБ”Лозенец”
Практичен модул: Анатомо- морфологичен корпус на УБ “ Лозенец”
ТЕМИ НА АКАДЕМИЯТА:
• Асептика, антисептика
• Хирургични инструменти
• Хирургични възли
• Лапароскопски възли и шевове
• Чревно анастомозиране и абдоминален дренаж
• Хирургична обработка на рана, превръзки на рани
• Бъбречна трансплантация
• Чернодробна трансплантация
• Лапароскопска хирургия
Защо да участвам ?
е
допълнение към учебните планове по “Обща и специална хирургия”.
Обучението-курса има за цел да подобри знанията и практическите умения на студентите
по медицина.
Участието се равнява на 3 дневен курс на обучение(лекционен и практически модул).
Всеки участник ще получи Сертификат за участие издаден от Асоциацията на студентите
по медицина в България- Софийски Университет.
Условия за участие(70 участници):
- Всеки студент по медицина(завършен минимум 2-ри курс на обучение)
*** При по-голям брой желаещи с предимство са тези които са се записали първи!
Регистрация:
Регистрационна такса за участие:
За членове на АСМБ-СУ
35 лева
Студенти от други Медицински
Университети
50 лева*
Регистрационна такса за участие включва:
1.
2.
3.
4.
Курс на обучение-3 дни;
Сертификат за участие;
Обяд (събота и неделя);
Кафе – пауза;
* 2 нощувки за участниците от другите Медицински Университет, които желаят да бъдат
настанени от Организацията.
Бихте могли да се регистрирате като:
•Попълнете регистрациония формуляр и го изпратете на e-mail адрес:
[email protected], най-късно до 30-ти Октомври 2011 год.
•Регистрациония формуляр може да намерите на сайта на АСМБ-СУ :
http://www.asmb-su.org/nacional-academy-of-surgery/
Плащане:
Регистрационата такса може да бъде заплатена:
- чрез банков превод :
“Асоциация на студентите по медицина-Софийски Университет”
Банка: Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG30 FINV 9150 1015 1608 46
*Моля, отбележете в платежното: “1-ва Национална Студентска Академия по Хирургия”, трите
имена, Университет и курс.
Анулация:
•При отказ от участие, суми не се възстановяват.
Срокове:
• Вашето участие се изисква, да заявите най-късно до 30-ти Октомври 2011 год. като:
- платена регистрационна такса
- изпратен регистрационен формуляр (с копие от платежното)
Партнъори:
• Университетска Болница “Лозенец”
• Медицински Факултет при СУ
• Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
• Студентски съвет при СУ
• ETHICON company
•HARTMANN company
Контакт:
-Офис на AСМБ-СУ- Деканат на Медицински Факулетет
Mедицински факултет при СУ Св. Климент Охридски(УБ”Лозенец”)-стая № 10
-Е-маил: [email protected]
-Сайт: http://www.asmb-su.org/nacional-academy-of-surgery/
-FACEBOOK-GROUP: www.facebook.com/groups/asmbsu