BALDINTZA - salesiarhizkuntzak

Download Report

Transcript BALDINTZA - salesiarhizkuntzak

SAILKAPENA ESANAHIAREN ARABERA
Gertaerak kontatzeko
Kondizioak edo baldintzak jartzeko
Ahal izatea adierazteko
Baimena eskatzeko
Nahiak, asmoak, desioak adierazteko
Aginduak emateko
SAILKAPENA PERTSONAREN ARABERA
(GU)
(HAIEK-NIRI)
(NIK-HAIEK)
(HARK-NIRI-HAIEK)
 Baldintzazko esaldiak kondizioak edo
baldintzak jartzeko erabiltzen dira
 Esaldi hauek 2 zati izaten dituzte:
+
Ondorioa gerta dadin
Baldintza betetzen bada
adierazten du.
adierazten du.
Ander etortzen baldin bada dantzalekura joango gara
BALDINTZA
ONDORIOA
Ander etortzea da
dantzalekura joateko
bete beharreko
baldintza
Ander etorriz gero
beteko da ondorio hau,
bestela ez
 Baldintzazko esaldien ezaugarria BA- aurrizkia
da eta aditzak darama aurrean
…ETORTZEN BADA…
 Baldintzari indar berezia emateko BALDIN
erants dezakegu BA- aurrizkiaren aurretik:
…ETORTZEN BALDIN BADA…
 2 motatako baldintzak daude:
 Esaten duguna GERTATZEKO
AUKERA ASKO daudela uste
dugunean erabiltzen dira
 INDIKATIBOAZKO aditzak erabiltzen
dituzte (BALDIN) BA- aurretik
erantsita
 ORAINALDIAK eta LEHENALDIAK
izan daitezke
 Esaten duguna GERTATZEKO
AUKERA GUTXIago daudela uste
dugunean erabiltzen dira
 BALDINTZERAzko aditzak
erabiltzen dituzte
 ORAINALDIAK eta LEHENALDIAK
izan daitezke
Ander etortzen bada dantzalekura joango gara
 OSO POSIBLE DA Ander etortzea, beraz, dantzalekura joatea ere bai
 DA indikatibozko aditza da eta BA- aurrizkia erantsi diogu baldintza
bihurtzeko
 GARA indikatibozko aditza da
 Aditzak ORAINALDIAN daude
Ander etorriko balitz dantzalekura joango ginateke
 EZ DA OSO SEGURU IKUSTEN Ander etortzea, beraz, dantzalekura
joatea ere ez
 BALITZ baldintzazko aditza da (ikasturtean zehar ikasiko ditugu)
 GINATEKE ondoriozko aditza da (ikasturtean zehar ikasiko ditugu)
 Aditzak ORAINALDIAN daude
Ander etortzen bada
dantzalekura joango gara
Ander etorri bazen zergatik
ez ginen dantzalekura joan?
Ander etorriko balitz
dantzalekura joango
ginateke
Ander etorri (izan) balitz
dantzalekura joango
ginatekeen
HONAKOAK ZER DIRA, BALDINTZA ERREALAK ALA IRREALAK? ZERGATIK?
Zure etxea nirea baino handiagoa bada, ederki pasako dugu
ERREALA
Gizon hori atzo etorri bazen, zergatik ez genuen ikusi?
ERREALA
Etzango bazina, lasaiago egongo zinateke
IRREALA
Semea taberna horretara sartu bazen, dena ikusiko zuen
ERREALA
Zu goiz etorriko bazina, ez nindukezu aurkituko
IRREALA
Gu euskaldunak bagara, euskaraz egin dezagun
ERREALA
Gehiago ikasiko bazenu dena gaindituko zenuke
IRREALA
Gehiago ikasten baduzu dena gaindituko duzu
ERREALA
Irakaslea etortzen ez bada ez dugu ezer egingo
ERREALA
• Baldintza erreala indikatibozko aditzekin
egiten da eta hauek iaz landu zenituzten.
GARA > BAGARA
NIZUN > BANIZU
ZINTUDAN > BAZINTUT
• Aurten BALDINTZAZKO ADITZAK landuko
ditugu bereziki.
• https://sites.google.com/site/euskaladitza/