Nenič svoje Telo

Download Report

Transcript Nenič svoje Telo

Autor: Emma Oriešková
6.Ročník
ZŠ Andreja Bagara
Trenčianske Teplice
V dnešnej dobe nás pohľad na 12ročného chlapca s cigaretou v ruke vôbec
neprekvapí. Bežné ... Lekári definovali
fajčenie nie ako zlozvyk, ale ako
ochorenie, ktoré treba liečiť.
Ešte stále zomiera na
následky užitia alkoholu
a rozvinutia ochorenia
nazývaného
alkoholizmus veľké
množstvo ľudí.
Človek má svoje zdravie
len jedno, tak prečo si ho
ničiť!!! Drogová
problematika už dávno nie
je problémom ohraničenej
skupiny konzumentov
drog.
http://www.navrchol.sk/obrazky/fajcenie.jpg
http://www.politik.ch/fs/fotos/stills/alkohol.jpg
http://nd03.jxs.cz/758/060/51500fcd5c_63018974_o2.jpg
http://www.fazole.cz/img/platek/2636/2400.jpg
http://files.tothovaz.webnode.sk/200000005eb815ec7d2/faj%C4%8Denie%20stop.jpg
http://readier.bloger.cz/obrazky/readier.bloger.cz/alkohol-ilucz.jpg
http://www.webjournal.sk/images3/3899.jpg