Kalkulu-orria: Excel

Download Report

Transcript Kalkulu-orria: Excel

Informatika 3. DBH
Kalkulu-orria: Excel
Kalkulu-Orria (Excel)

Datu-multzo homogeneoak

Prozesamendu matematikoa

Diagramak eta grafikak
Excelen oinarrizko elementuak
Kalkulu-orria: lerroak eta zutabeak
 Intersekzioa: gelaxka
Heinak
Heina: Gelaxka-multzoa
 Multzo bertikal eta horizontalak
 Adierazpena:

A1:A8
 A3:C10
 A:A
 A1:IV65536
 A1:B1;D1:G1

Exceleko formulak
Heinen edo gelaxken gaineko eragiketak
 Formula-joku handia
 Erabilera erraza
 Emaitza gelaxka berri batean
Lehenengo adibidea: =SUMA(A1:A8)
Bigarren adibidea: =(A1+A3)/B5

Oinarrizko kontzeptua

Tresnabarrak

Orriak
kudeatu

Inprimaketaeremua
Ariketa
Ariketa pausoz pauso (1)

Gelaxken formatua
Letraren formatua
Balio mota (zenbakia, txanpona, etab.)
Izena jarri
Oharrak
Hiperestekak
Baldintzapeko formatua
Ariketa pausoz pauso (2)
Datuak idatzi
 Beste dokumentu batetik itsatsi
 Testu-fitxategietatik inportatu
 Datu-base galdeketa
 Itsatsi berezia… (balioa, kopia, etab.)
 Liburu bereko beste orri batetik:

Hoja1!A1
Ariketa pausoz pauso (3)

Formulak definitu

Formulen heinak definitu

Formulak kopiatu
Posizio erlatiboa (defektuz).
 Posizio absolutua ($C$6 vs. C6)

Beste eragiketak

Datuak ordenatu

Zerrendak sortu (serieak)

Grafikoak txertatu

Tresna aurreratuak
Laborategiko ariketa
Grafikak

Grafika mota

Datuen
heinak

Orri berrian
edo txertatuta
Xehetasun praktikoak
Erreferentzia absolutuak (F4)
 Autobatura (Σ)
 Gelaxkak konbinatu
 TRUNCAR() eta REDONDEAR()
 MAYUSC(), MINUSC() eta NOMPROP()
 Erakutsi eta ezkutatu
 Grafika konbinatuak

Baldintzazko formulak

Oinarrizko logika geitzen du

SI(baldintza,Egaizkoa,Faltsua)


Adib: =SI(A3>0;SUMA(B:B);SUMA(C:C))
Y(), O(), NO(), VERDADERO(), FALSO()


Baldintzak osatu.
Adib: =SI(Y(A1>0;A2>0;A3>0);B1*B2;C1*C2)
Taula dinamikoak (1)
Datu-multzoen artean aukeratu
 Datuen artean eremu jakin batek beste
datuak multzokatu
 Kategoria nagusia:orrialdean
 Bestela, zutabean
 Errenkadan datu identifikatzailea

Taula dinamikoak (2)
Helburua Bilatu eta Solver(1)

Helburua Bilatu: Sarrerako gelaxka
baten balio egokia bilatzen du emaitza
jakin bat lortzeko.

Solver: Optimizazio matematikoa
erabiltzen du balio multzo egoki bat
lortzeko (baldintza batzuk betez).
Helburua Bilatu eta Solver(2)