Zatikiak konparatzea

Download Report

Transcript Zatikiak konparatzea

Zatikiak konparatzea

Zatikiak konparatzea Zenbakitzaileak berdinak direnean:

5 9 > 5 24 • 5 = 5 • 9 < 24 Zenbakitzaileak berdinak dira.

Izendatzailea (9) 24 baino txikiagoa da.

Izendatzaile txikiena duen zatikia handiagoa da.

Zatikiak konparatzea Izendatzaileak berdinak direnean:

8 12 > 6 12 • 12 = 12 • 8 > 6 Izendatzaileak berdinak dira.

Zenbakitzailea (8) 6 baino handiagoa da.

Izendatzaile txikiena duen zatikia handiagoa da.

Zatikiak unitatearekin konparatzea Unitatearen berdinak diren zatikiak

9 9 = 1 Zatiki bakoitzaren zenbakitzailea eta izendatzailea konparatzen ditugu.

Berdin 1 da, 9 = 9 delako.

Zatiki bat unitatearen berdina da zenbakitzailea eta izendatzailea berdinak badira.

Zatikiak unitatearekin konparatzea Unitatea baino zatiki txikiagoak

6 9 < 1 Zatiki bakoitzaren zenbakitzailea eta izendatzailea konparatzen ditugu.

1 baino txikiagoa da, 6 < 9 delako.

Zatiki bat unitatea baino txikiagoa da, zenbakitzailea izendatzailea baino txikiagoa bada.

Zatikiak unitatearekin konparatzea Unitatea baino zatiki handiagoak

12 > 1 9 Zatiki bakoitzaren zenbakitzailea eta izendatzailea konparatzen ditugu.

1 baino handiagoa da, 12 < 9 delako.

Zatiki bat unitatea baino handiagoa da, zenbakitzailea izendatzailea baino handiagoa bada.

Zatikiak konparatzea