takbis - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

download report

Transcript takbis - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ:
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde taşınmaz mal
tasarruflarına ilişkin taleplerinin sonucunda alıcı veya satıcı adına
bilgi formları Genel Müdürlüğümüze gönderilmekte idi.
Tüm Tapu Müdürlüklerimizin TAKBİS’e geçmesiyle
15/03/2012 tarih 1725 no’lu genelge ile
Bilgi Formu
doldurulması uygulamasına son verilmiştir.
Daha önce Yabancı Mülkiyet programından alınan
istatistikler, Genelgenin yayımlanması ve Bilgi Formu girişinin
sona ermesiyle TAKBİS üzerinden alınmaya başlamıştır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAKBİS ve Genel Müdürlüğümüzdeki YABANCI
MÜLKİYET programlarından alınan veriler karşılaştırıldığında
belirgin farklar olduğu tespit edilmiştir. Bu farkların en belirgin
kaynağının;
4112, 5203, 5901 Sayılı Yasaya tabi olan (Pembe-mavi
kart sahibi) Türk Vatandaşlığından İzinle çıkmış kişilerin
TAKBİS’de, Kişinin Ek Bilgileri menüsünden Kişinin Vatandaşlık
Bilgileri kısmında Vatandaşlık Tipi : «izinle çıkmış» olması
gerekirken; YABANCI ya da TÜRK olarak girilmesi olduğu
görülmüştür.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Birim olarak aldığımız istatistikler aylık, üçer aylık dönemler
halinde ve gerektiği zaman;
T.B.M.M., İçişleri ve Ekonomi Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklar,
Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumlara
gönderilmektedir.
İZİNLE ÇIKMIŞ kişilerin YABANCI ya da TÜRK olarak
girilmesi veya YABANCI kişilerin TÜRK ya da İZİNLE
ÇIKMIŞ olarak girilmesi sonucunda;
İlgili kurumlara ve basın aracılığıyla topluma, gerçek verilerden
uzak, yanıltıcı bilgi şeklinde ulaşmasına sebep olmaktadır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONULAR
1) 4112, 5203, 5901 Sayılı Yasaya Tabi Olan
(Pembe-Mavi Kart Sahibi) Türk Vatandaşlığından
İzinle Çıkmış Kişilerin TAKBİS’e Kaydı
2) Yabancı Gerçek Kişilerin TAKBİS’e Kaydı
3) Yabancı ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz
ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerinin TAKBİS’e Kaydı
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. 4112, 5203, 5901 Sayılı Yasaya Tabi Olan (Pembe-Mavi
Kart Sahibi) Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkmış
Kişilerin TAKBİS’e Kaydı:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZİNLE
ÇIKANLARDA
KESİNLİKLE
BU
EKRANDAN
DEĞİŞMEZ.DEĞİŞİRSE KAYIT OTOMATİKMEN YABANCI OLUR.
ÜLKESİ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu kişilerin Vatandaşlığını kazandığı ülkenin RESMİ KİMLİK KARTI veya
PASAPORT’unun yanında 4112/5203/5901 SAYILI KANUNLA SAKLI
TUTULAN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN BELGE (PEMBE
VE MAVİ KART) ibraz etmesi, bu belgesi yoksa NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
alınması gerekir..
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25.05.2013
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25.05.2013
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25.05.2013
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sağ üst köşede yanan kırmızı ışık, kişinin yabancı ya da Vatandaşlıktan İzinle
çıkmış olduğunu göstermektedir. Talepte bulunan ve işlemi yapılan kişi Yabancı
veya İzinle çıkmış ise kırmızı ışığın yandığı görülmelidir. ‘T.C.
Vatandaşlığından İzin İle Çıkmış’ Yazısı görülmelidir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.
Yabancı Gerçek Kişilerin TAKBİS’e Kaydı:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN ÜLKEMİZDE
TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMLERİ KİŞİ
BAŞINA
ÜLKE
GENELİNDE
30
HEKTARLA
SINIRLANDIRILDIĞINDAN,
BU KONUYA DİKKAT EDİLMELİ VE 30 HEKTARI GEÇEN
EDİNİM TALEPLERİNİN TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE
REDDEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yabancılarda ülkesi değişicek başkada hiç bişey yapılmıcak.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.
Yabancı
ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin
TAKBİS’e Kaydı:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe
sahip ticaret şirketleri;
Üç özel kanunla taşınmaz edinebilirler;
Turizm Teşvik Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunu
Petrol Kanunu
• Yabancı Sermayeli Şirketler;
Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilmiş yetki belgelerinde:
2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Yabancı
Sermayeli Şirkettir,
2644 Sayılı Tapu Kanunun 36. Maddesi Kapsamı Dışındaki Yabancı
Sermayeli Şirkettir’
ibaresi olmasına dikkat edilmelidir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25.05.2013
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaşlık Tipleri için MERNİS Kaydı Örnekler;
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teşekkürler…
Fatma DURMUŞ
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi
Tel : 0312 4136861
Fax : 0312 4136852
E-posta: [email protected]