J. Kerkhoffs 24 juni EO HBR

download report

Transcript J. Kerkhoffs 24 juni EO HBR

Jacqueline Kerkhoffs, projectleider
[email protected]
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzedelen
Schoolexamen
PROFIEL
4 Profieldelen
KERN
Centraal examen
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden…
ec
zw
te
is
gr
… altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
VALKUIL
“Alles blijft zoals het is…”
• Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle
afdelingsprogramma’s.
• De 35 afdelingen gaan op in 10 profielen
• De programma’s zijn echt nieuw!
• De structuur biedt erg veel mogelijkheden
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
UW ONDERWIJS!
UW ONDERWIJS!
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
=
PROJECTWEEK
SIMULATIE
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies pilotscholen
Start met visie-ontwikkeling
Vragen die beantwoord moeten worden:
• Welke profielen bieden we aan
• Volgorde profiel - keuze
• Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of
buiten profiel, binnen of buiten sector)
• Hoe geven we LOB vorm
• Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit
Betrek bij de visie-ontwikkeling alle betrokkenen (docenten,
(AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw
en bovenbouw, enz.)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Mei 2013: concept examenprogramma
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI
Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI
Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2013
4
5
Augustus
Augustus
2014
6
7
2015
Augustus
2016
8
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Communicatie over project
•
•
•
•
•
Contactpunt per school
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl