Vernieuwing beroepsgerichte programma`s vmbo

Download Report

Transcript Vernieuwing beroepsgerichte programma`s vmbo

Cultuurprofilering vmbo
Vernieuwing beroepsgerichte programma's
SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Viola van Lanschot Hubrecht
CLA, november 2014
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
In deze workshop
1. Vernieuwing beroepsgerichte
programma's vmbo in relatie tot kunst en
cultuur
• Informatie over de nieuwe structuur
• Informatie over het traject
2. Concretisering door Het Goese Lyceum
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (1)
• Doelen van vernieuwing:
• Aantrekkelijk en toekomstbestendig
– Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen
bij actuele ontwikkelingen.
– Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is,
ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van
leerlingen.
– Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en
ouders weten waarvoor ze kiezen.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (2)
Uitgangspunten (1):
• Het aantal examenprogramma's moet doelmatig en
organiseerbaar zijn
• De beroepsgerichte programma's zijn het fundament van de
beroepskolom: oriënterend en voorbereidend
• LOB stevig verankerd
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (3)
Uitgangspunten (2)
• Flexibele structuur: rekening houdend met vroege en late
kiezers
• Van sectoren naar profielen
• Beroepsgerichte examenprogramma's bestaan uit profiel
(50%) en keuzedelen (50%) met een kern
• Keuzedelen zijn verdiepend of verbredend
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzedelen
Schoolexamen
Handreiking SLO
PROFIEL
4 Profieldelen
Centraal examen
Syllabus CvE
KERN
Algemene vaardigheden
Profielspecifieke vrdgh
LOB
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden…
ec
zw
te
is
… altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen
gr
De profielen
10 profielen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Economie en ondernemen
Brood, banket en horeca
Zorg en welzijn
Produceren, installeren en energie
Bouwen, wonen en interieur
Mobiliteit en transport
Media, vormgeving en ICT
Maritiem en techniek ('onder constructie')
Dienstverlening en producten (vh intersectorale programma's)
Groen
– zie voor details www.vernieuwingvmbo.nl
De keuzedelen
Ca. 130 keuzedelen
Kunst- en cultuurgerelateerde keuzedelen:
• Vormgeving
• Mode & design
• Interieurontwerp & design
• Tekenen, schilderen & illustreren
• Fotografie
• Vormgeving & typografie
• Licht, geluid en decor
• Vormgeving en ICT (pd)
• 2D en 3D vormgeving en productie (pd)
• Podium
• Game maker
• Organiseren van een activiteit (pd)
• Product maken en verbeteren (pd)
• Multimediaal product maken (pd)
• Groene vormgeving & styling
•  de school mag per leerling één 'eigen keuzedeel' maken
•
–
Ook profieldelen kunnen als keuzedeel aangeboden worden
zie voor details www.vernieuwingvmbo.nl
Voorbeeld: school met 2 profielen
Voorbeeld: school met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
DP
BWI
Voorbeeld: school met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
2. Leerling kiest profiel DP
3. en vier keuzedelen
Vormgeving en
typografie
Vormgeving
Tekenen,
schilderen en
illustreren
Fotografie
Keuzedelen: verdieping
Voorbeeld: school met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
2. Leerling kiest profiel BWI…
3. En vier keuzedelen
Mode en design
Interieurontwerp en
design
Licht, geluid
en decor
Game maker
Keuzedelen: verbreding
Kunst en cultuur in vmbo
"Met de vernieuwing van de beroepsgerichte
examenprogramma's komen er voor de scholen
substantieel meer mogelijkheden om aandacht te
besteden aan kunst en cultuur"
 Is dat zo? .... Ja, zeker in theorie!
a)
het gaat om vernieuwing in en structuur van beroepsgerichte
vakken
b) deze bestaat uit profieldelen (beperkt aantal met een meer of
minder kunstzinnig (beroepsoriënterend) karakte)r
c) bevat relatief groot aantal keuzedelen met een kunstzinnig
(beroepsoriënterend) karakter
d) door bepaalde samenstelling van profiel- en keuzedelen kan
een sterk kunstzinnig georiënteerd onderwijsprogramma
ontstaan
e) met name interessant voor basis- en kaderberoepsgerichte
leerweg: nu geen ander examenprogramma dan CKV
Kunst en cultuur in vmbo
Maar....
a)
Op basis waarvan bepalen scholen hun aanbod?(visie,
deskundigheid docenten, outillage, profilering,
doorstroomrelevantie)
Dilemma en vragen
a) Zijn de kunst en cultuur gerelateerde keuzedelen wel als
zodanig te duiden? De ontwikkelaars zijn/waren
beroepsgerichte docenten vmbo/mbo
b) In hoeverre zijn de kunstdocenten op de hoogte van de
mogelijkheden van de aanstaande veranderingen? (invoeringonder voorbehoud - schooljaar 2016-2017)
c) Welke rol kun je als kunstdocent nemen in deze vernieuwing?
Kunst en cultuur in vmbo
Uitdaging voor cultuurprofielscholen
- Binnen de kaders van de nieuwe beroepsgerichte
programma's, samen met collega's, mbo en culturele
instellingen een leerroute uitwerken die:
- sterk gekleurd wordt door kunst en cultuur
- aansluit bij mbo en
- ruimte is voor integratie van CKV
Uit de pilot
Advies aan scholen
Start met visieontwikkeling
Vragen die beantwoord moeten worden:
• Welke profielen bieden we aan
• Volgorde profiel - keuze
• Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of
buiten profiel, binnen of buiten sector)
• Hoe geven we LOB vorm
• Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit
Betrek bij de visieontwikkeling alle betrokkenen (docenten, (AVO
en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw en
bovenbouw, enz.)
Kunst en cultuur in vmbo
"Met de vernieuwing van de beroepsgerichte
examenprogramma's komen er voor de scholen
substantieel meer mogelijkheden om aandacht te
besteden aan kunst en cultuur"
- Is dat zo? .... Ja, en de scholen zijn daarbij aan zet!
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Mei 2013: concept examenprogramma
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI
Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI
Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s (ov) alle scholen
Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2013
4
5
Augustus
Augustus
2014
6
7
2015
Augustus
2016
8
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Communicatie over project
•
•
•
•
•
Contactpunt per school
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl
• contactgegevens:
• [email protected]