Kern-keuze - Vernieuwing VMBO

download report

Transcript Kern-keuze - Vernieuwing VMBO

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Regiobijeenkomsten januari/februari
Plenair
•
•
•
•
•
Kern, profiel, keuze
Stand van zaken sectoren
Aandachtspunten
Tijdlijn
Klankbord- en pilotscholen
Subgroepen per sector
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden…
ec
zw
te
… altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen
is
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzedelen
Schoolexamen
PROFIEL
4 Profieldelen
KERN
Centraal examen
Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
2. Leerling kiest profiel …
3. … en keuzedelen
Keuzedelen: verdieping
Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
2. Leerling kiest profiel …
3. … en keuzedelen
Keuzedelen: verbreding
Voorbeeld: 2 sectoren
1. Leerling kiest sector …
2. Leerling kiest profiel …
3. … en keuzedelen
Keuzedelen uit eigen én andere sector
Volgorde van aanbieden
2
8
3
4
7
6
5
1
2
5
6
3
4
7
8
1
Eerst profiel, dan verdieping
Eerst oriëntatie, dan profiel
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Stand van zaken per sector
Profielen:
• Economie
– Economie en ondernemen
– Horeca, bakkerij, recreatie
• Techniek
– Bouwen, wonen, interieur
– Productie, installeren, energie
– Mobiliteit en transport
• Zorg & welzijn
– Zorg en welzijn
• Intersectoraal
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Aandachtspunten
• Wat en hoe
– examenprogramma – onderwijsprogramma
• Oud en nieuw
• Centraal examen – schoolexamen
• LOB
• Afstemming MBO
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
April 2013: concept examenprogramma’s
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2017: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2013
4
5
Augustus
Augustus
2014
6
2015
Augustus
2016
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Klankbord- en pilotscholen
Klankbordscholen:
• 20 scholen, denken mee
• Start augustus 2012
Pilotscholen:
• 20 klankbordscholen
• 20 nieuwe scholen
• Start augustus 2013 mét leerlingen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Communicatie over project
•
•
•
•
•
Contactpunt per school
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Subgroepen per sector
ec
zw
te
is