FAQ Vernieuwing vmbo

download report

Transcript FAQ Vernieuwing vmbo

Veel gestelde vragen Vernieuwing VMBO
1. Is wiskunde verplicht binnen de beroepsgerichte programma’s?
Ja, behalve bij het profiel Zorg en Welzijn. Hier is er een mogelijkheid om
wiskunde te laten vervallen en daarvoor in de plaats maatschappijleer 2 te volgen.
Het is echter wel wenselijk om wiskunde te volgend omdat voor een aantal
doorstroomrichtingen op het mbo wiskunde verplicht is.
2. Wanneer moet de definitieve keuze worden gemaakt?
Uiterlijk vrijdag 18 maart 2016 dienen de keuzeformulieren ingeleverd te worden.
3. Welke theorievakken zijn verplicht bij ieder profiel?
Bij alle profielen:
- Nederlands,
- Engels,
- CKV (culturele kunstzinnige vorming),
- Maatschappijleer 1
- Lichamelijke opvoeding.
Daarnaast is verplicht bij:
- PIE en BWI: wiskunde en nask
- Economie en Ondernemen: wiskunde en economie
- Zorg en Welzijn: wiskunde/maatschappijleer 2 en biologie
4. Komt er een toelichting per module?
Op de site www.vernieuwingvmbo.nl kunt u meer informatie vinden over de
modules met hun eindtermen.
5. Welke 10 profielen zijn er en waar?
Profielen
- Economie en Ondernemen
- Horeca, Bakkerij en Recreatie
- Zorg en Welzijn
- Bouwen, Wonen en Interieur
- Produceren, Installeren en Energie
- Mobiliteit en Transport
- Media, vormgeving en ICT
- Maritiem en Techniek
- Groen
- Dienstverlening en Producten
Aanbod
Trias VMBO, Zuiderzee
Compaen
Trias VMBO, Compaen, Zuiderzee
Trias VMBO, Compaen
Trias VMBO
Kennemer College Heemskerk
Zuiderzee
Maritiem College IJmuiden
Clusius College
Saenredam College, Pascal Zuid
6. Waar past/hoort het huidige programma SDV (sport, dienstverlening en
veiligheid)?
Op het Trias is het ondergebracht bij het profielvak Zorg en Welzijn in de leerroute
Sport en Veiligheid. De leerling volgt hierbij het profielvak Zorg en Welzijn.
Andere scholen bieden dit soms aan binnen het profielvak Dienstverlening en
Producten.
7. Ik wil Sport en Veiligheid volgen maar ook horeca. Kan dat en hoe?
In de vierde klas is het mogelijk om keuzevakken uit een ander profiel te kiezen.
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk dat een vak uit het derde leerjaar in de
vierde klas als keuzevak wordt aangeboden.
8. Welke profielvak past het beste bij een vervolgopleiding architectuur?
Bouwen Wonen en Interieur.
9. Ik wil naar niveau 4 Wellness. Welke leerroute moet ik volgen?
Bij voorkeur een TL-route met LOB-variant Zorg en Welzijn. Kader-niveau Zorg en
Welzijn geeft toegang tot niveau 3 op het mbo. Soms zijn er mogelijkheden om
naar niveau 4 op het mbo door te stromen.
10. Wat is de verhouding tussen het beroepsgerichte profielvak en de
beroepsgerichte keuzevakken?
Bij de ontwikkeling gaan we ervan uit dat zowel het beroepsgerichte profielvak als
de vier beroepsgerichte keuzevakken ongeveer 50% van de onderwijstijd en het
examenprogramma omvatten. Dit is echter lastig, want er bestaat geen
voorgeschreven lessentabel meer en scholen bepalen zelf hoeveel tijd ze aan
welke onderdeel besteden. Scholen kunnen dus andere keuzes maken, maar
moeten er wel voor zorgen dat hun leerlingen alle doelen die in het
examenprogramma staan beheersen.
Bij de berekening van het eindcijfer voor het beroepsgerichte profiel tellen het
profielvak en de keuzevakken elk voor 50% mee.